[ΦΕΥΓΑ] ΦΕΥΓΑΤΟΙ vs Πρώην -xXx- και φίλοι τους

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • ΦΕΥΓΑ


   Μάχη για την πόλη P_Z stelios
   (15.03.2017 19:59:46)
   TAKHS[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   steliosal[A-K-P] από P_Z stelios

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................47(-3) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-4.2 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................10.5
   Ζημιά.....................................210 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: TAKHS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: steliosal[A-K-P]

   Η πόλη P_Z stelios λεηλατήθηκε από TAKHS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 60,019 Οικοδομικό υλικό, 34,980 Μάρμαρο


   Μάχη για την πόλη P_Z stelios
   (15.03.2017 21:04:15)
   TAKHS[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   steliosal[A-K-P] από P_Z stelios

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................44(-3) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-4.2 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................10.5
   Ζημιά.....................................210 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: TAKHS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: steliosal[A-K-P]

   Η πόλη P_Z stelios λεηλατήθηκε από TAKHS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 59,986 Οικοδομικό υλικό, 35,013 Μάρμαρο
   Μάχη για την πόλη P_Z stelios
   (15.03.2017 22:07:54)
   TAKHS[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   steliosal[A-K-P] από P_Z stelios

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................41(-3) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-4.2 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................10.5
   Ζημιά.....................................210 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: TAKHS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: steliosal[A-K-P]

   Η πόλη P_Z stelios λεηλατήθηκε από TAKHS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 59,952 Οικοδομικό υλικό, 35,047 Μάρμαρο   Μάχη για την πόλη P_Z stelios
   (15.03.2017 23:11:37)
   TAKHS[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   steliosal[A-K-P] από P_Z stelios

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................38(-3) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-4.2 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................10.5
   Ζημιά.....................................210 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: TAKHS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: steliosal[A-K-P]

   Η πόλη P_Z stelios λεηλατήθηκε από TAKHS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 59,916 Οικοδομικό υλικό, 35,083 Μάρμαρο
   Beta - AIMA
   Delta - ΦΕΥΓΑ
   Epsilon - S-W

   Omikron - TROMO

   The post was edited 1 time, last by TAKHS 23 ().

  • Μάχη για την πόλη ELS Ίμια
   (15.03.2017 13:04:33)
   Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
   vs
   Panos ELS[BOOM] από ELS Ίμια

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-1)
   Λογχοφόροι.............................95(-5) - Λογχοφόροι..............................0(-1)
   ............................................. - Ξιφομάχος...............................0(-1)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
   Κριός..................................24(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-3 - Στρατηγοί................................-2.2
   Επιθετικοί βαθμοί.........................5.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................7.5
   Ζημιά.....................................150 - Ζημιά.....................................110
   Καταμερισμός ζημιάς.......................57% - Καταμερισμός ζημιάς.......................43%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

   Η πόλη ELS Ίμια λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   19,080 Οικοδομικό υλικό, 8,177 Μάρμαρο, 101,742 Θείο   Μάχη για την πόλη ELS Ίμια
   (15.03.2017 14:12:26)
   Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
   vs
   Panos ELS[BOOM] από ELS Ίμια

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................96(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-2.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................6
   Ζημιά.....................................120 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

   Η πόλη ELS Ίμια λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   19,080 Οικοδομικό υλικό, 8,177 Μάρμαρο, 101,742 Θείο   Μάχη για την πόλη ELS Ίμια
   (15.03.2017 15:22:49)
   Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
   vs
   Panos ELS[BOOM] από ELS Ίμια

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................46(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-2.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................6
   Ζημιά.....................................120 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

   Η πόλη ELS Ίμια λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   18,488 Οικοδομικό υλικό, 7,924 Μάρμαρο, 98,587 Θείο   Μάχη για την πόλη ELS Ίμια
   (15.03.2017 16:30:18)
   Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
   vs
   Panos ELS[BOOM] από ELS Ίμια

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................46(-4) - .............................................
   Κριός..................................18(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-2.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................6
   Ζημιά.....................................120 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

   Η πόλη ELS Ίμια λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   19,080 Οικοδομικό υλικό, 8,178 Μάρμαρο, 101,741 Θείο
   Μάχη για την πόλη ELS Ίμια
   (15.03.2017 19:53:40)
   Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
   vs
   Panos ELS[BOOM] από ELS Ίμια

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................46(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
   Κριός..................................18(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-2.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................6
   Ζημιά.....................................120 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

   Η πόλη ELS Ίμια λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   3,143 Οικοδομικό υλικό, 1,347 Μάρμαρο, 16,758 Θείο   Μάχη για την πόλη ELS Μακεδονία
   (15.03.2017 21:07:53)
   Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
   vs
   Panos ELS[BOOM] από ELS Μακεδονία

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-1)
   Λογχοφόροι.............................76(-4) - Λογχοφόροι..............................0(-1)
   ............................................. - Οπλίτης.................................0(-1)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-2.4 - Στρατηγοί................................-2.4
   Επιθετικοί βαθμοί...........................6 - Αμυντικοί βαθμοί............................6
   Ζημιά.....................................120 - Ζημιά.....................................120
   Καταμερισμός ζημιάς.......................50% - Καταμερισμός ζημιάς.......................50%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

   Η πόλη ELS Μακεδονία λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   7,222 Κρασί, 22,494 Μάρμαρο, 99,282 Θείο


  • Μάχη για την πόλη ELS Μακεδονία
   (15.03.2017 22:18:36)
   Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
   vs
   Panos ELS[BOOM] από ELS Μακεδονία

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................75(-5) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
   Κριός..................................18(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-3 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................7.5
   Ζημιά.....................................150 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

   Η πόλη ELS Μακεδονία λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   7,151 Κρασί, 22,323 Μάρμαρο, 98,525 Θείο   Μάχη για την πόλη ELS Μακεδονία
   (15.03.2017 23:22:26)
   Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
   vs
   Panos ELS[BOOM] από ELS Μακεδονία

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................35(-5) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................100(-0) - .............................................
   Κριός..................................24(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-3 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................7.5
   Ζημιά.....................................150 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

   Η πόλη ELS Μακεδονία λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   7,187 Κρασί, 22,501 Μάρμαρο, 99,311 Θείο
   Μάχη για την πόλη ELS Μακεδονία
   (16.03.2017 0:41:17)
   Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
   vs
   Panos ELS[BOOM] από ELS Μακεδονία

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................35(-5) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................80(-0) - .............................................
   Κριός..................................18(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-3 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................7.5
   Ζημιά.....................................150 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

   Η πόλη ELS Μακεδονία λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   7,162 Κρασί, 22,505 Μάρμαρο, 99,331 Θείο
   Μάχη για την πόλη ELS Μακεδονία
   (16.03.2017 1:47:14)
   Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
   vs
   Panos ELS[BOOM] από ELS Μακεδονία

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................60(-5) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................100(-0) - .............................................
   Κριός..................................18(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-3 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................7.5
   Ζημιά.....................................150 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

   Η πόλη ELS Μακεδονία λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   6,494 Κρασί, 20,505 Μάρμαρο, 90,500 Θείο
  • Για να δούμε λοιπόν και την στρατιωτική που είχε ο Εξολοθρευτής με τον Ελέφαντα!!!


   Μάχη για την πόλη ELS Βοσπορος
   (16.03.2017 11:06:44)
   Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
   vs
   ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V] από ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10, ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ Δ από ELS Βοσπορος

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου.....................252(-0) - Πυροβολητής θείου......................0(-84)
   ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-1)
   Ξιφομάχος...........................296(-404) - Ξιφομάχος............................0(-1000)
   Οπλίτης..............................85(-365) - Οπλίτης..............................0(-1024)
   Γυροκόπτερο..........................138(-42) - Γυροκόπτερο............................0(-90)
   Βομβαρδιστικό αερόστατο...............56(-34) - Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-30)
   Κριός..................................30(-0) - Κριός..................................0(-30)
   Κανόνι.................................18(-0) - Κανόνι.................................0(-36)
   Γιατρός................................10(-0) - Γιατρός................................20(-0)
   Μάγειρας...............................30(-0) - Μάγειρας...............................30(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   ............................................. - .............................................
   Γίγαντας Ατμού........................195(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-1298 - Στρατηγοί.............................-4.617,2
   Επιθετικοί βαθμοί.......................11543 - Αμυντικοί βαθμοί.........................3245
   Ζημιά...................................64900 - Ζημιά..................................231.321
   Καταμερισμός ζημιάς.......................21% - Καταμερισμός ζημιάς.......................79%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ Δ, ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V]

   Η πόλη ELS Βοσπορος λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   63,996 Οικοδομικό υλικό, 3,477 Κρασί, 1,505 Μάρμαρο, 461 Κρύσταλλος, 60,058 Θείο
   Μάχη για την πόλη ELS Βοσπορος
   (16.03.2017 12:12:14)
   Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
   vs
   ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ Δ από ELS Βοσπορος

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................46(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
   Κριός..................................18(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-2.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................6
   Ζημιά.....................................120 - Ζημιά.....................................461
   Καταμερισμός ζημιάς.......................20% - Καταμερισμός ζημιάς.......................80%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ Δ

   Η πόλη ELS Βοσπορος λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   63,997 Οικοδομικό υλικό, 3,476 Κρασί, 1,505 Μάρμαρο, 461 Κρύσταλλος, 60,059 Θείο

  • ΦΕΥΓΑ
   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη θειο-ερμης
   (16.03.2017 20:06:57)
   sotos13[ΦΕΥΓΑ] από Mavrodafni, Αμπελόκηποι, Αλεξάνδρεια
   vs
   παρης1[- G -] από θειο-ερμης

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................491(-62) - Σκάφος-Έμβολο.........................0(-200)
   Φλογοβόλο...........................430(-284) - Φλογοβόλο.............................0(-400)
   Κανονιοφόρο...........................358(-0) - Κανονιοφόρο...........................0(-150)
   Έμβολο ατμού..........................320(-3) - Έμβολο ατμού..........................0(-100)
   Βάρκα Κατάδυσης.......................220(-5) - Βάρκα Κατάδυσης.......................0(-112)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................210(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................0(-32)
   Μεταφορικό αερόστατων..................44(-0) - Μεταφορικό αερόστατων...................0(-9)
   Βοηθητικό.............................145(-0) - Βοηθητικό..............................15(-0)
   Πυραυλάκατος...........................74(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-2243.8 - Στρατηγοί............................-11959.2
   Επιθετικοί βαθμοί.......................29898 - Αμυντικοί βαθμοί.......................5609.5
   Ζημιά..................................112190 - Ζημιά..................................597960
   Καταμερισμός ζημιάς.......................15% - Καταμερισμός ζημιάς.......................85%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: παρης1[- G -]
  • Μάχη για την πόλη ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10
   (16.03.2017 13:47:51)
   Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
   vs
   ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V] από ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-1)
   ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-2)
   Ξιφομάχος.............................390(-0) - Ξιφομάχος...............................0(-1)
   ............................................. - Τείχος..................................1(-6)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................695(-5) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί................................-2.8
   Επιθετικοί βαθμοί...........................7 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................140
   Καταμερισμός ζημιάς.......................71% - Καταμερισμός ζημιάς.......................29%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V]

   Η πόλη ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10 λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   44,908 Οικοδομικό υλικό, 84,591 Θείο   Μάχη για την πόλη ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10
   (16.03.2017 15:48:06)
   Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
   vs
   ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V] από ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-1)
   ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-1)
   Ξιφομάχος.............................350(-0) - Ξιφομάχος...............................0(-1)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................545(-5) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί................................-2.2
   Επιθετικοί βαθμοί.........................5.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................110
   Καταμερισμός ζημιάς.......................76% - Καταμερισμός ζημιάς.......................24%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V]

   Η πόλη ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10 λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   43,061 Οικοδομικό υλικό, 5,395 Κρασί, 81,043 Θείο
   Μάχη για την πόλη ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10
   (16.03.2017 19:24:30)
   Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
   vs
   ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V] από ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-1)
   ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-1)
   Ξιφομάχος.............................350(-0) - Ξιφομάχος...............................0(-1)
   Οπλίτης...............................745(-5) - Οπλίτης.................................0(-1)
   ............................................. - Γίγαντας Ατμού..........................0(-1)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί................................-9.8
   Επιθετικοί βαθμοί........................24.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................490
   Καταμερισμός ζημιάς.......................41% - Καταμερισμός ζημιάς.......................59%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V]

   Η πόλη ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10 λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   45,195 Οικοδομικό υλικό, 5,040 Κρασί, 79,263 Θείο
   Μάχη για την πόλη ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10
   (16.03.2017 20:40:49)
   Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
   vs
   ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V] από ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................350(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................696(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V]

   Η πόλη ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10 λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   43,635 Οικοδομικό υλικό, 4,835 Κρασί, 76,528 Θείο
  • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ
   (14.03.2017 23:12:42)
   BEYBLADE[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER, G-ΙΛΙΣΣΟΣ, UNCHARTED 3, DmC 5, ASSASSINS CREED, CRYSIS, MIRRORS EDGE, KINGDOM HEARTS2
   vs
   ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΙΛΙΣΣΟΣ
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................194(-78) - Σκάφος-Έμβολο.........................0(-251)
   ............................................. - Βαλλιστροφόρο..........................0(-76)
   Φλογοβόλο............................16(-323) - Φλογοβόλο.............................0(-191)
   ............................................. - Καταπελτοφόρο..........................0(-57)
   Κανονιοφόρο...........................126(-0) - Κανονιοφόρο............................0(-65)
   Έμβολο ατμού.........................103(-47) - Έμβολο ατμού..........................0(-223)
   Πυραυλάκατος...........................2(-28) - Πυραυλάκατος..........................2(-134)
   Βάρκα Κατάδυσης......................120(-31) - Βάρκα Κατάδυσης......................146(-40)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................150(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................124(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων..................20(-0) - Μεταφορικό αερόστατων.................59(-42)
   Βοηθητικό..............................51(-0) - Βοηθητικό..............................50(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-4930.8 - Στρατηγοί............................-15864.8
   Επιθετικοί βαθμοί.......................39662 - Αμυντικοί βαθμοί........................12327
   Ζημιά..................................246540 - Ζημιά..................................793240
   Καταμερισμός ζημιάς.......................23% - Καταμερισμός ζημιάς.......................77%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: BEYBLADE[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]
   ο αληθινός πολεμιστής θα πολεμήσει μέχρι τέλους. ο ψεύτικος πολεμιστής θα πολεμήσει όσο τον συμφέρει
  • Μάχη για την πόλη Ρεμάλι
   (17.03.2017 0:53:06)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
   vs
   Μπαρμπαροσα[- G -] από Ρεμάλι

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-4)
   ............................................. - Τοξότης.................................0(-4)
   ............................................. - Λογχοφόροι.............................0(-61)
   Οπλίτης..............................538(-12) - Οπλίτης................................0(-48)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................400(-0) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................20(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-16.8 - Στρατηγοί..............................-109.8
   Επιθετικοί βαθμοί.......................274.5 - Αμυντικοί βαθμοί...........................42
   Ζημιά.....................................840 - Ζημιά....................................5490
   Καταμερισμός ζημιάς.......................13% - Καταμερισμός ζημιάς.......................87%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

   Η πόλη Ρεμάλι λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 26,377 Οικοδομικό υλικό, 6,110 Κρύσταλλος, 22,511 Θείο   Μάχη για την πόλη Ρεμάλι
   (17.03.2017 1:10:05)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
   vs
   Μπαρμπαροσα[- G -] από Ρεμάλι

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................400(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................596(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

   Η πόλη Ρεμάλι λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 29,255 Οικοδομικό υλικό, 6,776 Κρύσταλλος, 24,967 Θείο   Μάχη για την πόλη Ρεμάλι
   (17.03.2017 2:08:52)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
   vs
   Μπαρμπαροσα[- G -] από Ρεμάλι

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος.............................300(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................496(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................20(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

   Η πόλη Ρεμάλι λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 26,377 Οικοδομικό υλικό, 6,110 Κρύσταλλος, 22,511 Θείο


   Μάχη για την πόλη Ρεμάλι
   (17.03.2017 3:03:41)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
   vs
   Μπαρμπαροσα[- G -] από Ρεμάλι

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος.............................250(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................396(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας................................5(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

   Η πόλη Ρεμάλι λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 29,254 Οικοδομικό υλικό, 6,777 Κρύσταλλος, 24,967 Θείο


   They dont like me but always talk about me . Haters make me famous
  • Μπαρμπαφαπα σβηστε την στρατιωτικη απο ΧΧΧ γιατι θα σας το κλεισουμε το μαγαζακι οπως κλεισαμε πολλα ακομα παλιοφαρμες


   Μάχη για την πόλη ﭬﭬ Ενιπέας
   (17.03.2017 17:33:11)
   sotos13[ΦΕΥΓΑ] από Αλεξανδρούπολη
   vs
   Aethra-ix[- G -] από ﭬﭬ Ενιπέας

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης..............................440(-60) - Οπλίτης................................0(-71)
   ............................................. - Κριός.................................20(-10)
   ............................................. - Τείχος..................................1(-6)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................430(-0) - .............................................
   Γίγαντας Ατμού.........................32(-0) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................150(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................25(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.................................-84 - Στρατηγοί..............................-143.4
   Επιθετικοί βαθμοί.......................358.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................210
   Ζημιά....................................4200 - Ζημιά....................................7170
   Καταμερισμός ζημιάς.......................36% - Καταμερισμός ζημιάς.......................64%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Aethra-ix[- G -]

   Η πόλη ﭬﭬ Ενιπέας λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 1,251 Κρασί

   Μάχη για την πόλη Polis
   (17.03.2017 0:30:04)
   sotos13[ΦΕΥΓΑ] από Oinos
   vs
   godfather[- G -] από Polis

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-2)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Οπλίτης................................25(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................15(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...................................0 - Στρατηγοί................................-1.2
   Επιθετικοί βαθμοί...........................3 - Αμυντικοί βαθμοί............................0
   Ζημιά.......................................0 - Ζημιά......................................60
   Καταμερισμός ζημιάς........................0% - Καταμερισμός ζημιάς......................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: godfather[- G -]

   Η πόλη Polis λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 19,425 Κρασί

   The post was edited 2 times, last by sotos13 ().

  • ΦΕΥΓΑ


   Μάχη για την πόλη P_Z stelios
   (16.03.2017 0:15:30)
   TAKHS[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   steliosal[A-K-P] από P_Z stelios

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................35(-3) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-4.2 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................10.5
   Ζημιά.....................................210 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: TAKHS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: steliosal[A-K-P]

   Η πόλη P_Z stelios λεηλατήθηκε από TAKHS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 59,878 Οικοδομικό υλικό, 35,121 Μάρμαρο   Μάχη για την πόλη P_Z stelios
   (16.03.2017 1:19:10)
   TAKHS[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   steliosal[A-K-P] από P_Z stelios

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................96(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-2.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................6
   Ζημιά.....................................120 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: TAKHS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: steliosal[A-K-P]

   Η πόλη P_Z stelios λεηλατήθηκε από TAKHS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 59,838 Οικοδομικό υλικό, 35,161 Μάρμαρο   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη DJ OPA 1
   (15.03.2017 7:13:32)
   TAKHS[ΦΕΥΓΑ] από ௫ ΚΡΑΤΟΣ, DJ OPA 1, DJ OPA 8
   vs
   DJ 8anasis[- G -] από DJ OPA 1

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.......................408(-120) - Σκάφος-Έμβολο.........................0(-424)
   Κανονιοφόρο...........................210(-0) - Κανονιοφόρο...........................0(-250)
   Έμβολο ατμού.........................239(-51) - Έμβολο ατμού..........................0(-309)
   Βάρκα Κατάδυσης......................146(-14) - Βάρκα Κατάδυσης.......................0(-198)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................180(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος................98(-182)
   Μεταφορικό αερόστατων..................60(-0) - Μεταφορικό αερόστατων..................0(-30)
   Βοηθητικό.............................122(-0) - Βοηθητικό..............................30(-0)
   Φλογοβόλο.............................12(-54) - .............................................
   Πυραυλάκατος...........................2(-26) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-3169.6 - Στρατηγοί............................-21140.4
   Επιθετικοί βαθμοί.......................52851 - Αμυντικοί βαθμοί.........................7924
   Ζημιά..................................158480 - Ζημιά.................................1057020
   Καταμερισμός ζημιάς.......................13% - Καταμερισμός ζημιάς.......................87%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: TAKHS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: DJ 8anasis[- G -]   Beta - AIMA
   Delta - ΦΕΥΓΑ
   Epsilon - S-W

   Omikron - TROMO
  • Καλημερα και καλο Σ/Κ ακομα να σπασετε την στρατιωτικη?


   Μάχη για την πόλη ﭬﭬΦΛΟΣ ΡΟΥΑΓΙΑΛ
   (18.03.2017 7:47:02)
   sotos13[ΦΕΥΓΑ] από MIKA9, THIEF
   vs
   KENTUCKY_BOY[- G -] από

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................440(-0) - .............................................
   Οπλίτης..............................540(-10) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................25(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.................................-14 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................35
   Ζημιά.....................................700 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: KENTUCKY_BOY[- G -]

   Η πόλη ﭬﭬΦΛΟΣ ΡΟΥΑΓΙΑΛ λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 27,201 Οικοδομικό υλικό, 2,987 Μάρμαρο, 15,310 Θείο

   Μάχη για την πόλη G- ΚΡΥΠΤΕΙΑ
   (18.03.2017 8:21:31)
   sotos13[ΦΕΥΓΑ] από Σπαρτη
   vs
   ΙΑΣΩΝ103[- G -] από

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................430(-0) - .............................................
   Οπλίτης..............................539(-11) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................150(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................25(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-15.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................38.5
   Ζημιά.....................................770 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

   Η πόλη G- ΚΡΥΠΤΕΙΑ λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 9,413 Οικοδομικό υλικό, 12,990 Κρασί, 19,537 Μάρμαρο


  • Μάχη για την πόλη myth
   (17.03.2017 7:38:07)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
   vs
   Μπαρμπαροσα[- G -] από myth

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-1)
   ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-1)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Πυροβολητής θείου.....................252(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................240(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................393(-7) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-9.8 - Στρατηγοί..................................-1
   Επιθετικοί βαθμοί.........................2.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................24.5
   Ζημιά.....................................490 - Ζημιά......................................50
   Καταμερισμός ζημιάς.......................90% - Καταμερισμός ζημιάς.......................10%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

   Η πόλη myth λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 13,518 Οικοδομικό υλικό, 6,568 Μάρμαρο, 62,315 Κρύσταλλος, 33,596 Θείο   Μάχη για την πόλη myth
   (17.03.2017 9:02:46)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
   vs
   Μπαρμπαροσα[- G -] από myth

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................395(-5) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

   Η πόλη myth λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 13,519 Οικοδομικό υλικό, 6,569 Μάρμαρο, 62,315 Κρύσταλλος, 33,596 Θείο
   Μάχη για την πόλη myth
   (17.03.2017 10:51:43)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
   vs
   Μπαρμπαροσα[- G -] από myth

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................395(-5) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

   Η πόλη myth λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 6,701 Οικοδομικό υλικό, 3,256 Μάρμαρο, 30,889 Κρύσταλλος, 16,653 Θείο


   Μάχη για την πόλη ελα ξανα
   (17.03.2017 11:05:46)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
   vs
   Μπαρμπαροσα[- G -] από myth

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος.............................120(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................395(-5) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας................................5(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

   Η πόλη ελα ξανα λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 6,817 Οικοδομικό υλικό, 3,312 Μάρμαρο, 31,426 Κρύσταλλος, 16,943 Θείο   Μάχη για την πόλη ελα ξανα
   (17.03.2017 12:06:27)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
   vs
   Μπαρμπαροσα[- G -] από myth

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος..............................80(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................345(-5) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας................................5(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

   Η πόλη ελα ξανα λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 6,701 Οικοδομικό υλικό, 3,256 Μάρμαρο, 30,888 Κρύσταλλος, 16,653 Θείο


   They dont like me but always talk about me . Haters make me famous
  • Μάχη για την πόλη ελα ξανα
   (17.03.2017 12:28:04)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
   vs
   Μπαρμπαροσα[- G -] από myth

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος.............................100(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................395(-5) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας................................5(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

   Η πόλη ελα ξανα λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 5,115 Οικοδομικό υλικό, 2,486 Μάρμαρο, 23,573 Κρύσταλλος, 12,709 Θείο
   Μάχη για την πόλη madmax
   (17.03.2017 14:07:55)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED, Spawner[ΦΕΥΓΑ] από MYK-Ntras Liona
   vs
   Μπαρμπαροσα[- G -] από madmax

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-1)
   ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-1)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Ξιφομάχος.............................300(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................695(-5) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................60(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................13(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί..................................-1
   Επιθετικοί βαθμοί.........................2.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά......................................50
   Καταμερισμός ζημιάς.......................87% - Καταμερισμός ζημιάς.......................13%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ], Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

   Η πόλη madmax λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 42,618 Οικοδομικό υλικό, 3,591 Κρασί, 3,551 Μάρμαρο, 2,962 Κρύσταλλος, 5,776 Θείο

   Η πόλη madmax λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 72,199 Οικοδομικό υλικό, 6,084 Κρασί, 6,016 Μάρμαρο, 5,018 Κρύσταλλος, 9,785 Θείο


   Μάχη για την πόλη madmax
   (17.03.2017 14:27:10)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
   vs
   Μπαρμπαροσα[- G -] από madmax

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος..............................80(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................346(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας................................5(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

   Η πόλη madmax λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 41,889 Οικοδομικό υλικό, 3,530 Κρασί, 3,490 Μάρμαρο, 2,911 Κρύσταλλος, 5,677 Θείο

   Μάχη για την πόλη madmax
   (17.03.2017 15:24:35)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
   vs
   Μπαρμπαροσα[- G -] από madmax

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος.............................120(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................346(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας................................5(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

   Η πόλη madmax λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 42,665 Οικοδομικό υλικό, 3,530 Κρασί, 3,555 Μάρμαρο, 2,966 Κρύσταλλος, 5,782 Θείο   They dont like me but always talk about me . Haters make me famous
  • Ας ξεκινήσουμε μπας και τελειώσουμε κάποτε:

   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Gasmadia
   (18.03.2017 5:12:55)
   oratios[ΦΕΥΓΑ] από MInsk
   vs
   Slenderman[- G -] από Gasmadia

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................1469(-0) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-13)
   Φλογοβόλο............................1589(-5) - Φλογοβόλο..............................0(-14)
   ............................................. - Καταπελτοφόρο...........................0(-6)
   Κανονιοφόρο...........................377(-0) - Κανονιοφόρο............................0(-12)
   Έμβολο ατμού..........................864(-0) - Έμβολο ατμού............................0(-6)
   Βάρκα Κατάδυσης.......................773(-0) - Βάρκα Κατάδυσης.........................0(-1)
   Μεταφορικό αερόστατων.................256(-0) - Μεταφορικό αερόστατων...................2(-3)
   Βοηθητικό.............................411(-0) - Βοηθητικό...............................5(-0)
   Πυραυλάκατος...........................86(-2) - .............................................
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................990(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.................................-87 - Στρατηγοί..............................-707.2
   Επιθετικοί βαθμοί........................1768 - Αμυντικοί βαθμοί........................217.5
   Ζημιά....................................4350 - Ζημιά...................................35360
   Καταμερισμός ζημιάς.......................10% - Καταμερισμός ζημιάς.......................90%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Slenderman[- G -]   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη áÞς ΕΦΗ
   (18.03.2017 5:52:25)
   oratios[ΦΕΥΓΑ] από Gasmadia
   vs
   gogod[-VS-R] από áÞς ΕΦΗ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................24(-12) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-38)
   ............................................. - Φλογοβόλο..............................0(-34)
   Έμβολο ατμού...........................30(-5) - Έμβολο ατμού...........................0(-20)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-180 - Στρατηγοί..............................-880.8
   Επιθετικοί βαθμοί........................2202 - Αμυντικοί βαθμοί..........................450
   Ζημιά....................................9000 - Ζημιά...................................44040
   Καταμερισμός ζημιάς.......................16% - Καταμερισμός ζημιάς.......................84%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ] :love:

   Χαμένοι: gogod[-VS-R] ;(
   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη áÞς ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ
   (18.03.2017 7:17:04)
   oratios[ΦΕΥΓΑ] από Gasmadia, áÞς ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ, áÞς ΕΦΗ
   vs
   gogod[-VS-R] από áÞς ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................190(-30) - Σκάφος-Έμβολο.........................0(-140)
   Φλογοβόλο..............................8(-65) - Φλογοβόλο..............................0(-80)
   ............................................. - Καταπελτοφόρο..........................0(-30)
   Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο............................0(-50)
   Έμβολο ατμού..........................171(-4) - Έμβολο ατμού...........................0(-80)
   Πυραυλάκατος...........................24(-0) - Πυραυλάκατος...........................2(-22)
   Βάρκα Κατάδυσης........................34(-1) - Βάρκα Κατάδυσης........................3(-37)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................30(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................0(-60)
   Μεταφορικό αερόστατων..................12(-0) - Μεταφορικό αερόστατων...................0(-4)
   Βοηθητικό..............................71(-0) - Βοηθητικό...............................8(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..............................-669.2 - Στρατηγοί.............................-6287.4
   Επιθετικοί βαθμοί.....................15718.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................1673
   Ζημιά...................................33460 - Ζημιά..................................314370
   Καταμερισμός ζημιάς........................9% - Καταμερισμός ζημιάς.......................91%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ] :love:

   Χαμένοι: gogod[-VS-R] ;(


   Μάχη για την πόλη áÞς ΕΦΗ
   (18.03.2017 11:02:07)
   oratios[ΦΕΥΓΑ] από PAN-Polis
   vs
   gogod[-VS-R] από áÞς ΕΦΗ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου.....................140(-0) - Πυροβολητής θείου.....................0(-100)
   ............................................. - Λογχοφόροι............................0(-287)
   Ξιφομάχος.............................720(-0) - Ξιφομάχος.............................0(-170)
   Οπλίτης.............................813(-187) - Οπλίτης...............................0(-182)
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - Γυροκόπτερο............................0(-13)
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................86(-4) - Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-10)
   Κριός..................................30(-0) - Κριός..................................0(-18)
   Κανόνι.................................30(-0) - Κανόνι.................................0(-42)
   Μάγειρας...............................25(-0) - Μάγειρας...............................12(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Γίγαντας Ατμού.........................48(-0) - .............................................
   Γιατρός................................20(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-285 - Στρατηγοί.............................-2502.7
   Επιθετικοί βαθμοί.....................6256.75 - Αμυντικοί βαθμοί........................712.5
   Ζημιά...................................14250 - Ζημιά..................................125135
   Καταμερισμός ζημιάς.......................10% - Καταμερισμός ζημιάς.......................90%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ] :love:

   Χαμένοι: gogod[-VS-R] ;(


   Μάχη για την πόλη áÞς ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ
   (18.03.2017 12:30:47)
   oratios[ΦΕΥΓΑ] από áÞς ΕΦΗ
   vs
   gogod[-VS-R] από áÞς ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου.....................140(-0) - Πυροβολητής θείου......................0(-70)
   ............................................. - Λογχοφόροι............................0(-310)
   Ξιφομάχος.............................600(-0) - Ξιφομάχος.............................0(-150)
   Οπλίτης..............................121(-79) - Οπλίτης...............................0(-268)
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - Γυροκόπτερο............................0(-10)
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................58(-2) - Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-10)
   Κριός..................................30(-0) - Κριός..................................0(-12)
   Κανόνι.................................30(-0) - Κανόνι.................................0(-24)
   Μάγειρας...............................20(-0) - Μάγειρας................................5(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Γίγαντας Ατμού.........................77(-3) - .............................................
   Γιατρός................................20(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..............................-140.8 - Στρατηγοί...............................-1901
   Επιθετικοί βαθμοί......................4752.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................352
   Ζημιά....................................7040 - Ζημιά...................................95050
   Καταμερισμός ζημιάς........................6% - Καταμερισμός ζημιάς.......................94%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ] :love:

   Χαμένοι: gogod[-VS-R] ;(


   Συνεχίζεται την επόμενη παρασκευή στο star
  • ΦΕΥΓΑ

   G Μια συμμαχια ενας σκοπος η :lol: :lol: :lol:
   Μάχη για την πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ
   (18.03.2017 17:18:19)
   sotos13[ΦΕΥΓΑ] από Σπαρτη, G-ΙΛΙΣΣΟΣ, THIEF, TOMB RAIDER
   vs
   ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΙΛΙΣΣΟΣ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Εκτοξευτής.............................10(-0)
   ............................................. - Τοξότης...............................759(-0)
   Πυροβολητής θείου.....................665(-0) - Πυροβολητής θείου...................1211(-84)
   ............................................. - Λογχοφόροι............................0(-183)
   Ξιφομάχος..........................1238(-832) - Ξιφομάχος............................0(-1240)
   Οπλίτης............................363(-1714) - Οπλίτης..............................19(-987)
   Γίγαντας Ατμού......................120(-180) - Γίγαντας Ατμού......................420(-701)
   Γυροκόπτερο.........................385(-295) - Γυροκόπτερο...........................0(-267)
   Βομβαρδιστικό αερόστατο...............0(-133) - Βομβαρδιστικό αερόστατο...............0(-287)
   Κριός..................................70(-0) - Κριός.................................138(-0)
   ............................................. - Καταπέλτης............................58(-25)
   Κανόνι.................................85(-0) - Κανόνι................................45(-56)
   Γιατρός................................10(-0) - Γιατρός...............................124(-0)
   Μάγειρας...............................90(-0) - Μάγειρας..............................357(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-6022.9 - Στρατηγοί............................-12009.9
   Επιθετικοί βαθμοί....................30024.75 - Αμυντικοί βαθμοί.....................15057.25
   Ζημιά..................................301145 - Ζημιά..................................600670
   Καταμερισμός ζημιάς.......................33% - Καταμερισμός ζημιάς.......................67%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

   Η πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 16,405 Οικοδομικό υλικό, 27,682 Κρασί, 175 Θείο

   Μάχη για την πόλη TOMB RAIDER
   (18.03.2017 17:57:35)
   ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΙΛΙΣΣΟΣ
   vs
   BEYBLADE[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER, sotos13[ΦΕΥΓΑ] από ௫ ΧΙΟΣ, Σπαρτη, THIEF

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Πυροβολητής θείου.....................252(-0)
   ............................................. - Ξιφομάχος.............................468(-0)
   ............................................. - Οπλίτης................................28(-0)
   Γίγαντας Ατμού.........................0(-28) - Γίγαντας Ατμού........................108(-0)
   ............................................. - Γυροκόπτερο............................54(-0)
   ............................................. - Κριός..................................22(-0)
   ............................................. - Κανόνι.................................25(-0)
   ............................................. - Μάγειρας...............................91(-0)
   ............................................. - Βομβαρδιστικό αερόστατο................17(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ............................................. - Εκτοξευτής..............................1(-0)
   ............................................. - .............................................
   ............................................. - .............................................
   ............................................. - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..............................-173.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................434
   Ζημιά....................................8680 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: BEYBLADE[ΦΕΥΓΑ], sotos13[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]
  • λοιπόν που είχαμε μείνει? Α, ναι στην κλάψα του παλτου του k2skis;(

   συνεχίζουμε λοιπόν

   Μάχη για την πόλη Gasmadia
   (18.03.2017 12:32:02)
   oratios[ΦΕΥΓΑ] από áÞς ΕΦΗ
   vs
   Slenderman[- G -] από Gasmadia

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου.....................140(-0) - Πυροβολητής θείου......................0(-50)
   ............................................. - Λογχοφόροι............................0(-177)
   Ξιφομάχος.............................600(-0) - Ξιφομάχος..............................0(-89)
   Οπλίτης..............................176(-74) - Οπλίτης................................0(-70)
   Γυροκόπτερο...........................150(-0) - Γυροκόπτερο............................0(-38)
   Βομβαρδιστικό αερόστατο...............42(-18) - Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-15)
   Κριός..................................30(-0) - Κριός..................................0(-29)
   ............................................. - Καταπέλτης..............................0(-8)
   Κανόνι.................................30(-0) - Κανόνι.................................0(-21)
   Γιατρός................................20(-0) - Γιατρός................................10(-0)
   Μάγειρας...............................15(-0) - Μάγειρας...............................24(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................1(-6)
   Γίγαντας Ατμού.........................59(-5) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-239 - Στρατηγοί.............................-1561.2
   Επιθετικοί βαθμοί........................3903 - Αμυντικοί βαθμοί........................597.5
   Ζημιά...................................11950 - Ζημιά...................................78060
   Καταμερισμός ζημιάς.......................13% - Καταμερισμός ζημιάς.......................87%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Slenderman[- G -]


   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη áÞς ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ
   (18.03.2017 12:47:35)
   gogod[-VS-R] από áÞς ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ
   vs
   oratios[ΦΕΥΓΑ] από ϟ Mάρμαρο, Gasmadia

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο..........................0(-12) - Σκάφος-Έμβολο.........................17(-19)
   Φλογοβόλο..............................0(-12) - Φλογοβόλο..............................20(-8)
   Κανονιοφόρο.............................0(-5) - .............................................
   Πυραυλάκατος............................2(-0) - .............................................
   Βάρκα Κατάδυσης.........................3(-0) - .............................................
   Βοηθητικό...............................8(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..............................-246.4 - Στρατηγοί..............................-144.6
   Επιθετικοί βαθμοί.......................361.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................616
   Ζημιά...................................12320 - Ζημιά....................................7230
   Καταμερισμός ζημιάς.......................63% - Καταμερισμός ζημιάς.......................37%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ] :love:

   Χαμένοι: gogod[-VS-R] ;(


   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη áÞς ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ
   (18.03.2017 12:54:24)
   gogod[-VS-R] από áÞς ΕΦΗ
   vs
   oratios[ΦΕΥΓΑ] από ϟ Mάρμαρο

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο..........................0(-11) - Σκάφος-Έμβολο..........................28(-4)
   Φλογοβόλο..............................0(-12) - Φλογοβόλο..............................53(-2)
   Κανονιοφόρο.............................0(-5) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..............................-241.4 - Στρατηγοί...............................-32.4
   Επιθετικοί βαθμοί..........................81 - Αμυντικοί βαθμοί........................603.5
   Ζημιά...................................12070 - Ζημιά....................................1620
   Καταμερισμός ζημιάς.......................88% - Καταμερισμός ζημιάς.......................12%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ] :love:

   Χαμένοι: gogod[-VS-R] ;(


   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη áÞς ΘΑΝΑΣΗΣ
   (18.03.2017 13:08:00)
   oratios[ΦΕΥΓΑ] από Κρασούπολη 1
   vs
   gogod[-VS-R] από áÞς ΘΑΝΑΣΗΣ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................240(-0) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-17)
   Φλογοβόλο..............................33(-3) - Φλογοβόλο..............................0(-27)
   Έμβολο ατμού..........................150(-0) - Έμβολο ατμού............................0(-5)
   Βάρκα Κατάδυσης........................61(-0) - Βάρκα Κατάδυσης.........................0(-5)
   Βοηθητικό..............................51(-0) - Βοηθητικό...............................3(-0)
   Κανονιοφόρο............................84(-0) - .............................................
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - .............................................
   Μεταφορικό αερόστατων...................5(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-18.6 - Στρατηγοί..............................-473.4
   Επιθετικοί βαθμοί......................1183.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................46.5
   Ζημιά.....................................930 - Ζημιά...................................23670
   Καταμερισμός ζημιάς........................3% - Καταμερισμός ζημιάς.......................97%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ] :love:

   Χαμένοι: gogod[-VS-R] ;(

  • ουψψψψψψψψψψψ   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Κανένας
   (17.03.2017 15:25:51)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από madmax, ASSASSINS CREED, Ρεμάλι, MYK-Aberon, Κανένας, MYK-Ntras Liona, DIZZY, -Μπιλυσταν-
   vs
   Σχιζοφρενής[AGD] από Κανένας

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.......................108(-348) - Σκάφος-Έμβολο........................0(-1072)
   Φλογοβόλο.............................6(-459) - Φλογοβόλο............................0(-1058)
   Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο...........................0(-180)
   Έμβολο ατμού.........................174(-45) - Έμβολο ατμού..........................0(-478)
   Πυραυλάκατος........................114(-220) - Πυραυλάκατος..........................2(-187)
   Βάρκα Κατάδυσης.......................69(-41) - Βάρκα Κατάδυσης.....................192(-308)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................120(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................287(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων..................43(-1) - Μεταφορικό αερόστατων................130(-60)
   Βοηθητικό.............................102(-0) - Βοηθητικό..............................90(-0)
   Καταπελτοφόρο.........................56(-10) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..............................-12746 - Στρατηγοί............................-40561.2
   Επιθετικοί βαθμοί......................101403 - Αμυντικοί βαθμοί........................31865
   Ζημιά..................................637300 - Ζημιά.................................2028060
   Καταμερισμός ζημιάς.......................23% - Καταμερισμός ζημιάς.......................77%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]


   They dont like me but always talk about me . Haters make me famous
  • ΦΕΥΓΑ   ΟΥΠΣ δεν θα πεις τιποτα...........


   Μάχη για την πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ
   (19.03.2017 12:47:41)
   sotos13[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER
   vs
   ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΙΛΙΣΣΟΣ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Εκτοξευτής.............................0(-10)
   ............................................. - Τοξότης...............................0(-759)
   Πυροβολητής θείου.....................588(-0) - Πυροβολητής θείου....................0(-1211)
   Ξιφομάχος...........................2350(-57) - Ξιφομάχος.............................0(-112)
   Οπλίτης............................1104(-584) - Οπλίτης...............................0(-132)
   Γίγαντας Ατμού........................55(-59) - Γίγαντας Ατμού........................0(-487)
   Γυροκόπτερο..........................228(-12) - Γυροκόπτερο............................0(-31)
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................40(-7) - Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-24)
   Κριός..................................42(-0) - Κριός.................................0(-138)
   ............................................. - Καταπέλτης.............................0(-58)
   Κανόνι................................115(-0) - Κανόνι.................................0(-45)
   Γιατρός................................30(-0) - Γιατρός...............................124(-0)
   Μάγειρας...............................60(-0) - Μάγειρας..............................357(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-1322.4 - Στρατηγοί..............................-11890
   Επιθετικοί βαθμοί.......................29725 - Αμυντικοί βαθμοί.........................3306
   Ζημιά...................................66120 - Ζημιά..................................594500
   Καταμερισμός ζημιάς.......................10% - Καταμερισμός ζημιάς.......................90%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

   Μάχη για την πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ
   (18.03.2017 22:28:54)
   sotos13[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER
   vs
   ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΙΛΙΣΣΟΣ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Γιατρός................................10(-0) - Γιατρός................................52(-0)
   Μάγειρας...............................25(-0) - Μάγειρας..............................294(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................510(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................145(-6) - .............................................
   Γίγαντας Ατμού.........................58(-6) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................47(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-45.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................114
   Ζημιά....................................2280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

   Η πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 15,084 Οικοδομικό υλικό, 25,415 Κρασί

   Μάχη για την πόλη TOMB RAIDER
   (19.03.2017 13:38:51)
   ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΙΛΙΣΣΟΣ
   vs
   sotos13[ΦΕΥΓΑ] από ௫ ΧΙΟΣ, BEYBLADE[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................0(-16) - Πυροβολητής θείου.....................749(-0)
   Ξιφομάχος..............................0(-12) - Ξιφομάχος............................3111(-0)
   ............................................. - Οπλίτης..............................1692(-0)
   Γίγαντας Ατμού..........................0(-1) - Γίγαντας Ατμού........................255(-0)
   Γυροκόπτερο............................25(-0) - Γυροκόπτερο...........................493(-0)
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-30) - Βομβαρδιστικό αερόστατο................34(-6)
   Κριός...................................0(-7) - Κριός.................................100(-0)
   ............................................. - Κανόνι................................115(-0)
   ............................................. - Γιατρός................................30(-0)
   ............................................. - Μάγειρας..............................157(-0)
   ............................................. - Εκτοξευτής..............................1(-0)
   ............................................. - Λογχοφόροι..............................1(-0)
   Καταπέλτης..............................0(-4) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..............................-334.2 - Στρατηγοί...............................-34.8
   Επιθετικοί βαθμοί..........................87 - Αμυντικοί βαθμοί........................835.5
   Ζημιά...................................16710 - Ζημιά....................................1740
   Καταμερισμός ζημιάς.......................90% - Καταμερισμός ζημιάς.......................10%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: BEYBLADE[ΦΕΥΓΑ], sotos13[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

   The post was edited 1 time, last by sotos13 ().

  • ΦΕΥΓΑ

   Μάχη για την πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ
   (19.03.2017 13:55:05)
   sotos13[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER
   vs
   ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΙΛΙΣΣΟΣ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................430(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................495(-5) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................25(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

   Η πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 17,843 Οικοδομικό υλικό, 32,656 Κρασι

   Μάχη για την πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ
   (19.03.2017 14:11:00)
   sotos13[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER
   vs
   ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΙΛΙΣΣΟΣ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................45(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

   Η πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 16,131 Οικοδομικό υλικό, 29,868 Κρασί
  • ΦΕΥΓΑ

   Μάχη για την πόλη G-ΒΑΛΟΓΟΥΡΝΑ
   (19.03.2017 23:02:35)
   sotos13[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER
   vs
   ΙΑΣΩΝ103[- G -] από

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................430(-0) - .............................................
   Οπλίτης..............................589(-11) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................20(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-15.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................38.5
   Ζημιά.....................................770 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

   Η πόλη G-ΒΑΛΟΓΟΥΡΝΑ λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 41,345 Κρασί

   Μάχη για την πόλη G-ΒΑΛΟΓΟΥΡΝΑ
   (19.03.2017 23:05:15)
   sotos13[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER
   vs
   ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΒΑΛΟΓΟΥΡΝΑ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................46(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

   Η πόλη G-ΒΑΛΟΓΟΥΡΝΑ λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 44,370 Κρασί