[ΦΕΥΓΑ] ΦΕΥΓΑΤΟΙ vs Πρώην -xXx- και φίλοι τους

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • ΦΕΥΓΑ


  Μάχη για την πόλη P_Z stelios
  (15.03.2017 19:59:46)
  TAKHS[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  steliosal[A-K-P] από P_Z stelios

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης................................47(-3) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-4.2 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................10.5
  Ζημιά.....................................210 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: TAKHS[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: steliosal[A-K-P]

  Η πόλη P_Z stelios λεηλατήθηκε από TAKHS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 60,019 Οικοδομικό υλικό, 34,980 Μάρμαρο


  Μάχη για την πόλη P_Z stelios
  (15.03.2017 21:04:15)
  TAKHS[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  steliosal[A-K-P] από P_Z stelios

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης................................44(-3) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-4.2 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................10.5
  Ζημιά.....................................210 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: TAKHS[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: steliosal[A-K-P]

  Η πόλη P_Z stelios λεηλατήθηκε από TAKHS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 59,986 Οικοδομικό υλικό, 35,013 Μάρμαρο
  Μάχη για την πόλη P_Z stelios
  (15.03.2017 22:07:54)
  TAKHS[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  steliosal[A-K-P] από P_Z stelios

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης................................41(-3) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-4.2 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................10.5
  Ζημιά.....................................210 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: TAKHS[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: steliosal[A-K-P]

  Η πόλη P_Z stelios λεηλατήθηκε από TAKHS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 59,952 Οικοδομικό υλικό, 35,047 Μάρμαρο  Μάχη για την πόλη P_Z stelios
  (15.03.2017 23:11:37)
  TAKHS[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  steliosal[A-K-P] από P_Z stelios

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης................................38(-3) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-4.2 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................10.5
  Ζημιά.....................................210 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: TAKHS[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: steliosal[A-K-P]

  Η πόλη P_Z stelios λεηλατήθηκε από TAKHS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 59,916 Οικοδομικό υλικό, 35,083 Μάρμαρο
  Beta - AIMA
  Delta - ΦΕΥΓΑ
  Epsilon - S-W

  Omikron - TROMO

  The post was edited 1 time, last by TAKHS 23 ().

 • Μάχη για την πόλη ELS Ίμια
  (15.03.2017 13:04:33)
  Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
  vs
  Panos ELS[BOOM] από ELS Ίμια

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-1)
  Λογχοφόροι.............................95(-5) - Λογχοφόροι..............................0(-1)
  ............................................. - Ξιφομάχος...............................0(-1)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
  Κριός..................................24(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-3 - Στρατηγοί................................-2.2
  Επιθετικοί βαθμοί.........................5.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................7.5
  Ζημιά.....................................150 - Ζημιά.....................................110
  Καταμερισμός ζημιάς.......................57% - Καταμερισμός ζημιάς.......................43%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

  Η πόλη ELS Ίμια λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  19,080 Οικοδομικό υλικό, 8,177 Μάρμαρο, 101,742 Θείο  Μάχη για την πόλη ELS Ίμια
  (15.03.2017 14:12:26)
  Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
  vs
  Panos ELS[BOOM] από ELS Ίμια

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Λογχοφόροι.............................96(-4) - .............................................
  Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-2.4 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................6
  Ζημιά.....................................120 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

  Η πόλη ELS Ίμια λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  19,080 Οικοδομικό υλικό, 8,177 Μάρμαρο, 101,742 Θείο  Μάχη για την πόλη ELS Ίμια
  (15.03.2017 15:22:49)
  Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
  vs
  Panos ELS[BOOM] από ELS Ίμια

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Λογχοφόροι.............................46(-4) - .............................................
  Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-2.4 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................6
  Ζημιά.....................................120 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

  Η πόλη ELS Ίμια λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  18,488 Οικοδομικό υλικό, 7,924 Μάρμαρο, 98,587 Θείο  Μάχη για την πόλη ELS Ίμια
  (15.03.2017 16:30:18)
  Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
  vs
  Panos ELS[BOOM] από ELS Ίμια

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Λογχοφόροι.............................46(-4) - .............................................
  Κριός..................................18(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-2.4 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................6
  Ζημιά.....................................120 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

  Η πόλη ELS Ίμια λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  19,080 Οικοδομικό υλικό, 8,178 Μάρμαρο, 101,741 Θείο
  Μάχη για την πόλη ELS Ίμια
  (15.03.2017 19:53:40)
  Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
  vs
  Panos ELS[BOOM] από ELS Ίμια

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Λογχοφόροι.............................46(-4) - .............................................
  Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
  Κριός..................................18(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-2.4 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................6
  Ζημιά.....................................120 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

  Η πόλη ELS Ίμια λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  3,143 Οικοδομικό υλικό, 1,347 Μάρμαρο, 16,758 Θείο  Μάχη για την πόλη ELS Μακεδονία
  (15.03.2017 21:07:53)
  Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
  vs
  Panos ELS[BOOM] από ELS Μακεδονία

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-1)
  Λογχοφόροι.............................76(-4) - Λογχοφόροι..............................0(-1)
  ............................................. - Οπλίτης.................................0(-1)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-2.4 - Στρατηγοί................................-2.4
  Επιθετικοί βαθμοί...........................6 - Αμυντικοί βαθμοί............................6
  Ζημιά.....................................120 - Ζημιά.....................................120
  Καταμερισμός ζημιάς.......................50% - Καταμερισμός ζημιάς.......................50%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

  Η πόλη ELS Μακεδονία λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  7,222 Κρασί, 22,494 Μάρμαρο, 99,282 Θείο


 • Μάχη για την πόλη ELS Μακεδονία
  (15.03.2017 22:18:36)
  Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
  vs
  Panos ELS[BOOM] από ELS Μακεδονία

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Λογχοφόροι.............................75(-5) - .............................................
  Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
  Κριός..................................18(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-3 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................7.5
  Ζημιά.....................................150 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

  Η πόλη ELS Μακεδονία λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  7,151 Κρασί, 22,323 Μάρμαρο, 98,525 Θείο  Μάχη για την πόλη ELS Μακεδονία
  (15.03.2017 23:22:26)
  Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
  vs
  Panos ELS[BOOM] από ELS Μακεδονία

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Λογχοφόροι.............................35(-5) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................100(-0) - .............................................
  Κριός..................................24(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-3 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................7.5
  Ζημιά.....................................150 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

  Η πόλη ELS Μακεδονία λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  7,187 Κρασί, 22,501 Μάρμαρο, 99,311 Θείο
  Μάχη για την πόλη ELS Μακεδονία
  (16.03.2017 0:41:17)
  Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
  vs
  Panos ELS[BOOM] από ELS Μακεδονία

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Λογχοφόροι.............................35(-5) - .............................................
  Γυροκόπτερο............................80(-0) - .............................................
  Κριός..................................18(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-3 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................7.5
  Ζημιά.....................................150 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

  Η πόλη ELS Μακεδονία λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  7,162 Κρασί, 22,505 Μάρμαρο, 99,331 Θείο
  Μάχη για την πόλη ELS Μακεδονία
  (16.03.2017 1:47:14)
  Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
  vs
  Panos ELS[BOOM] από ELS Μακεδονία

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Λογχοφόροι.............................60(-5) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................100(-0) - .............................................
  Κριός..................................18(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-3 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................7.5
  Ζημιά.....................................150 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Panos ELS[BOOM]

  Η πόλη ELS Μακεδονία λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  6,494 Κρασί, 20,505 Μάρμαρο, 90,500 Θείο
 • Για να δούμε λοιπόν και την στρατιωτική που είχε ο Εξολοθρευτής με τον Ελέφαντα!!!


  Μάχη για την πόλη ELS Βοσπορος
  (16.03.2017 11:06:44)
  Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
  vs
  ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V] από ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10, ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ Δ από ELS Βοσπορος

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου.....................252(-0) - Πυροβολητής θείου......................0(-84)
  ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-1)
  Ξιφομάχος...........................296(-404) - Ξιφομάχος............................0(-1000)
  Οπλίτης..............................85(-365) - Οπλίτης..............................0(-1024)
  Γυροκόπτερο..........................138(-42) - Γυροκόπτερο............................0(-90)
  Βομβαρδιστικό αερόστατο...............56(-34) - Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-30)
  Κριός..................................30(-0) - Κριός..................................0(-30)
  Κανόνι.................................18(-0) - Κανόνι.................................0(-36)
  Γιατρός................................10(-0) - Γιατρός................................20(-0)
  Μάγειρας...............................30(-0) - Μάγειρας...............................30(-0)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  ............................................. - .............................................
  Γίγαντας Ατμού........................195(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-1298 - Στρατηγοί.............................-4.617,2
  Επιθετικοί βαθμοί.......................11543 - Αμυντικοί βαθμοί.........................3245
  Ζημιά...................................64900 - Ζημιά..................................231.321
  Καταμερισμός ζημιάς.......................21% - Καταμερισμός ζημιάς.......................79%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ Δ, ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V]

  Η πόλη ELS Βοσπορος λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  63,996 Οικοδομικό υλικό, 3,477 Κρασί, 1,505 Μάρμαρο, 461 Κρύσταλλος, 60,058 Θείο
  Μάχη για την πόλη ELS Βοσπορος
  (16.03.2017 12:12:14)
  Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
  vs
  ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ Δ από ELS Βοσπορος

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Λογχοφόροι.............................46(-4) - .............................................
  Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
  Κριός..................................18(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................18(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-2.4 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................6
  Ζημιά.....................................120 - Ζημιά.....................................461
  Καταμερισμός ζημιάς.......................20% - Καταμερισμός ζημιάς.......................80%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ Δ

  Η πόλη ELS Βοσπορος λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  63,997 Οικοδομικό υλικό, 3,476 Κρασί, 1,505 Μάρμαρο, 461 Κρύσταλλος, 60,059 Θείο

 • ΦΕΥΓΑ
  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη θειο-ερμης
  (16.03.2017 20:06:57)
  sotos13[ΦΕΥΓΑ] από Mavrodafni, Αμπελόκηποι, Αλεξάνδρεια
  vs
  παρης1[- G -] από θειο-ερμης

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο........................491(-62) - Σκάφος-Έμβολο.........................0(-200)
  Φλογοβόλο...........................430(-284) - Φλογοβόλο.............................0(-400)
  Κανονιοφόρο...........................358(-0) - Κανονιοφόρο...........................0(-150)
  Έμβολο ατμού..........................320(-3) - Έμβολο ατμού..........................0(-100)
  Βάρκα Κατάδυσης.......................220(-5) - Βάρκα Κατάδυσης.......................0(-112)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος.................210(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................0(-32)
  Μεταφορικό αερόστατων..................44(-0) - Μεταφορικό αερόστατων...................0(-9)
  Βοηθητικό.............................145(-0) - Βοηθητικό..............................15(-0)
  Πυραυλάκατος...........................74(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.............................-2243.8 - Στρατηγοί............................-11959.2
  Επιθετικοί βαθμοί.......................29898 - Αμυντικοί βαθμοί.......................5609.5
  Ζημιά..................................112190 - Ζημιά..................................597960
  Καταμερισμός ζημιάς.......................15% - Καταμερισμός ζημιάς.......................85%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: παρης1[- G -]
 • Μάχη για την πόλη ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10
  (16.03.2017 13:47:51)
  Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
  vs
  ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V] από ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-1)
  ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-2)
  Ξιφομάχος.............................390(-0) - Ξιφομάχος...............................0(-1)
  ............................................. - Τείχος..................................1(-6)
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................695(-5) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί................................-2.8
  Επιθετικοί βαθμοί...........................7 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
  Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................140
  Καταμερισμός ζημιάς.......................71% - Καταμερισμός ζημιάς.......................29%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V]

  Η πόλη ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10 λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  44,908 Οικοδομικό υλικό, 84,591 Θείο  Μάχη για την πόλη ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10
  (16.03.2017 15:48:06)
  Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
  vs
  ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V] από ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-1)
  ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-1)
  Ξιφομάχος.............................350(-0) - Ξιφομάχος...............................0(-1)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................545(-5) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί................................-2.2
  Επιθετικοί βαθμοί.........................5.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
  Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................110
  Καταμερισμός ζημιάς.......................76% - Καταμερισμός ζημιάς.......................24%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V]

  Η πόλη ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10 λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  43,061 Οικοδομικό υλικό, 5,395 Κρασί, 81,043 Θείο
  Μάχη για την πόλη ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10
  (16.03.2017 19:24:30)
  Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
  vs
  ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V] από ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-1)
  ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-1)
  Ξιφομάχος.............................350(-0) - Ξιφομάχος...............................0(-1)
  Οπλίτης...............................745(-5) - Οπλίτης.................................0(-1)
  ............................................. - Γίγαντας Ατμού..........................0(-1)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί................................-9.8
  Επιθετικοί βαθμοί........................24.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
  Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................490
  Καταμερισμός ζημιάς.......................41% - Καταμερισμός ζημιάς.......................59%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V]

  Η πόλη ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10 λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  45,195 Οικοδομικό υλικό, 5,040 Κρασί, 79,263 Θείο
  Μάχη για την πόλη ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10
  (16.03.2017 20:40:49)
  Duck_4[ΦΕΥΓΑ] από 亗 Κορδελιό 亗
  vs
  ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V] από ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................350(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................696(-4) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Duck_4[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗΣ[O-V]

  Η πόλη ELS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ10 λεηλατήθηκε από Duck_4[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  43,635 Οικοδομικό υλικό, 4,835 Κρασί, 76,528 Θείο
 • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ
  (14.03.2017 23:12:42)
  BEYBLADE[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER, G-ΙΛΙΣΣΟΣ, UNCHARTED 3, DmC 5, ASSASSINS CREED, CRYSIS, MIRRORS EDGE, KINGDOM HEARTS2
  vs
  ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΙΛΙΣΣΟΣ
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο........................194(-78) - Σκάφος-Έμβολο.........................0(-251)
  ............................................. - Βαλλιστροφόρο..........................0(-76)
  Φλογοβόλο............................16(-323) - Φλογοβόλο.............................0(-191)
  ............................................. - Καταπελτοφόρο..........................0(-57)
  Κανονιοφόρο...........................126(-0) - Κανονιοφόρο............................0(-65)
  Έμβολο ατμού.........................103(-47) - Έμβολο ατμού..........................0(-223)
  Πυραυλάκατος...........................2(-28) - Πυραυλάκατος..........................2(-134)
  Βάρκα Κατάδυσης......................120(-31) - Βάρκα Κατάδυσης......................146(-40)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος.................150(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................124(-0)
  Μεταφορικό αερόστατων..................20(-0) - Μεταφορικό αερόστατων.................59(-42)
  Βοηθητικό..............................51(-0) - Βοηθητικό..............................50(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.............................-4930.8 - Στρατηγοί............................-15864.8
  Επιθετικοί βαθμοί.......................39662 - Αμυντικοί βαθμοί........................12327
  Ζημιά..................................246540 - Ζημιά..................................793240
  Καταμερισμός ζημιάς.......................23% - Καταμερισμός ζημιάς.......................77%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: BEYBLADE[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]
  ο αληθινός πολεμιστής θα πολεμήσει μέχρι τέλους. ο ψεύτικος πολεμιστής θα πολεμήσει όσο τον συμφέρει

  Alpha Στρατηγός R-M
  Delta μέλος ΦΕΥΓΑ
 • Μάχη για την πόλη Ρεμάλι
  (17.03.2017 0:53:06)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
  vs
  Μπαρμπαροσα[- G -] από Ρεμάλι

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-4)
  ............................................. - Τοξότης.................................0(-4)
  ............................................. - Λογχοφόροι.............................0(-61)
  Οπλίτης..............................538(-12) - Οπλίτης................................0(-48)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................400(-0) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................20(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-16.8 - Στρατηγοί..............................-109.8
  Επιθετικοί βαθμοί.......................274.5 - Αμυντικοί βαθμοί...........................42
  Ζημιά.....................................840 - Ζημιά....................................5490
  Καταμερισμός ζημιάς.......................13% - Καταμερισμός ζημιάς.......................87%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

  Η πόλη Ρεμάλι λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 26,377 Οικοδομικό υλικό, 6,110 Κρύσταλλος, 22,511 Θείο  Μάχη για την πόλη Ρεμάλι
  (17.03.2017 1:10:05)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
  vs
  Μπαρμπαροσα[- G -] από Ρεμάλι

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................400(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................596(-4) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

  Η πόλη Ρεμάλι λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 29,255 Οικοδομικό υλικό, 6,776 Κρύσταλλος, 24,967 Θείο  Μάχη για την πόλη Ρεμάλι
  (17.03.2017 2:08:52)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
  vs
  Μπαρμπαροσα[- G -] από Ρεμάλι

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Ξιφομάχος.............................300(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................496(-4) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................20(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

  Η πόλη Ρεμάλι λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 26,377 Οικοδομικό υλικό, 6,110 Κρύσταλλος, 22,511 Θείο


  Μάχη για την πόλη Ρεμάλι
  (17.03.2017 3:03:41)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
  vs
  Μπαρμπαροσα[- G -] από Ρεμάλι

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Ξιφομάχος.............................250(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................396(-4) - .............................................
  Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας................................5(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

  Η πόλη Ρεμάλι λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 29,254 Οικοδομικό υλικό, 6,777 Κρύσταλλος, 24,967 Θείο


  They dont like me but always talk about me . Haters make me famous
 • Μπαρμπαφαπα σβηστε την στρατιωτικη απο ΧΧΧ γιατι θα σας το κλεισουμε το μαγαζακι οπως κλεισαμε πολλα ακομα παλιοφαρμες


  Μάχη για την πόλη ﭬﭬ Ενιπέας
  (17.03.2017 17:33:11)
  sotos13[ΦΕΥΓΑ] από Αλεξανδρούπολη
  vs
  Aethra-ix[- G -] από ﭬﭬ Ενιπέας

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης..............................440(-60) - Οπλίτης................................0(-71)
  ............................................. - Κριός.................................20(-10)
  ............................................. - Τείχος..................................1(-6)
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................430(-0) - .............................................
  Γίγαντας Ατμού.........................32(-0) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................150(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................25(-0) - .............................................
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.................................-84 - Στρατηγοί..............................-143.4
  Επιθετικοί βαθμοί.......................358.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................210
  Ζημιά....................................4200 - Ζημιά....................................7170
  Καταμερισμός ζημιάς.......................36% - Καταμερισμός ζημιάς.......................64%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Aethra-ix[- G -]

  Η πόλη ﭬﭬ Ενιπέας λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 1,251 Κρασί

  Μάχη για την πόλη Polis
  (17.03.2017 0:30:04)
  sotos13[ΦΕΥΓΑ] από Oinos
  vs
  godfather[- G -] από Polis

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-2)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  Οπλίτης................................25(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................15(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...................................0 - Στρατηγοί................................-1.2
  Επιθετικοί βαθμοί...........................3 - Αμυντικοί βαθμοί............................0
  Ζημιά.......................................0 - Ζημιά......................................60
  Καταμερισμός ζημιάς........................0% - Καταμερισμός ζημιάς......................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: godfather[- G -]

  Η πόλη Polis λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 19,425 Κρασί

  The post was edited 2 times, last by sotos13 ().

 • ΦΕΥΓΑ


  Μάχη για την πόλη P_Z stelios
  (16.03.2017 0:15:30)
  TAKHS[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  steliosal[A-K-P] από P_Z stelios

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης................................35(-3) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-4.2 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................10.5
  Ζημιά.....................................210 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: TAKHS[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: steliosal[A-K-P]

  Η πόλη P_Z stelios λεηλατήθηκε από TAKHS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 59,878 Οικοδομικό υλικό, 35,121 Μάρμαρο  Μάχη για την πόλη P_Z stelios
  (16.03.2017 1:19:10)
  TAKHS[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  steliosal[A-K-P] από P_Z stelios

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Λογχοφόροι.............................96(-4) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-2.4 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................6
  Ζημιά.....................................120 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: TAKHS[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: steliosal[A-K-P]

  Η πόλη P_Z stelios λεηλατήθηκε από TAKHS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 59,838 Οικοδομικό υλικό, 35,161 Μάρμαρο  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη DJ OPA 1
  (15.03.2017 7:13:32)
  TAKHS[ΦΕΥΓΑ] από ௫ ΚΡΑΤΟΣ, DJ OPA 1, DJ OPA 8
  vs
  DJ 8anasis[- G -] από DJ OPA 1

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο.......................408(-120) - Σκάφος-Έμβολο.........................0(-424)
  Κανονιοφόρο...........................210(-0) - Κανονιοφόρο...........................0(-250)
  Έμβολο ατμού.........................239(-51) - Έμβολο ατμού..........................0(-309)
  Βάρκα Κατάδυσης......................146(-14) - Βάρκα Κατάδυσης.......................0(-198)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος.................180(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος................98(-182)
  Μεταφορικό αερόστατων..................60(-0) - Μεταφορικό αερόστατων..................0(-30)
  Βοηθητικό.............................122(-0) - Βοηθητικό..............................30(-0)
  Φλογοβόλο.............................12(-54) - .............................................
  Πυραυλάκατος...........................2(-26) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.............................-3169.6 - Στρατηγοί............................-21140.4
  Επιθετικοί βαθμοί.......................52851 - Αμυντικοί βαθμοί.........................7924
  Ζημιά..................................158480 - Ζημιά.................................1057020
  Καταμερισμός ζημιάς.......................13% - Καταμερισμός ζημιάς.......................87%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: TAKHS[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: DJ 8anasis[- G -]  Beta - AIMA
  Delta - ΦΕΥΓΑ
  Epsilon - S-W

  Omikron - TROMO
 • Καλημερα και καλο Σ/Κ ακομα να σπασετε την στρατιωτικη?


  Μάχη για την πόλη ﭬﭬΦΛΟΣ ΡΟΥΑΓΙΑΛ
  (18.03.2017 7:47:02)
  sotos13[ΦΕΥΓΑ] από MIKA9, THIEF
  vs
  KENTUCKY_BOY[- G -] από

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................440(-0) - .............................................
  Οπλίτης..............................540(-10) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................25(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.................................-14 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................35
  Ζημιά.....................................700 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: KENTUCKY_BOY[- G -]

  Η πόλη ﭬﭬΦΛΟΣ ΡΟΥΑΓΙΑΛ λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 27,201 Οικοδομικό υλικό, 2,987 Μάρμαρο, 15,310 Θείο

  Μάχη για την πόλη G- ΚΡΥΠΤΕΙΑ
  (18.03.2017 8:21:31)
  sotos13[ΦΕΥΓΑ] από Σπαρτη
  vs
  ΙΑΣΩΝ103[- G -] από

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................430(-0) - .............................................
  Οπλίτης..............................539(-11) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................150(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................25(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-15.4 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................38.5
  Ζημιά.....................................770 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

  Η πόλη G- ΚΡΥΠΤΕΙΑ λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 9,413 Οικοδομικό υλικό, 12,990 Κρασί, 19,537 Μάρμαρο


 • Μάχη για την πόλη myth
  (17.03.2017 7:38:07)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
  vs
  Μπαρμπαροσα[- G -] από myth

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-1)
  ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-1)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  Πυροβολητής θείου.....................252(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................240(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................393(-7) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-9.8 - Στρατηγοί..................................-1
  Επιθετικοί βαθμοί.........................2.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................24.5
  Ζημιά.....................................490 - Ζημιά......................................50
  Καταμερισμός ζημιάς.......................90% - Καταμερισμός ζημιάς.......................10%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

  Η πόλη myth λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 13,518 Οικοδομικό υλικό, 6,568 Μάρμαρο, 62,315 Κρύσταλλος, 33,596 Θείο  Μάχη για την πόλη myth
  (17.03.2017 9:02:46)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
  vs
  Μπαρμπαροσα[- G -] από myth

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης...............................395(-5) - .............................................
  Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
  Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

  Η πόλη myth λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 13,519 Οικοδομικό υλικό, 6,569 Μάρμαρο, 62,315 Κρύσταλλος, 33,596 Θείο
  Μάχη για την πόλη myth
  (17.03.2017 10:51:43)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
  vs
  Μπαρμπαροσα[- G -] από myth

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης...............................395(-5) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
  Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

  Η πόλη myth λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 6,701 Οικοδομικό υλικό, 3,256 Μάρμαρο, 30,889 Κρύσταλλος, 16,653 Θείο


  Μάχη για την πόλη ελα ξανα
  (17.03.2017 11:05:46)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
  vs
  Μπαρμπαροσα[- G -] από myth

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Ξιφομάχος.............................120(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................395(-5) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας................................5(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
  Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

  Η πόλη ελα ξανα λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 6,817 Οικοδομικό υλικό, 3,312 Μάρμαρο, 31,426 Κρύσταλλος, 16,943 Θείο  Μάχη για την πόλη ελα ξανα
  (17.03.2017 12:06:27)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
  vs
  Μπαρμπαροσα[- G -] από myth

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Ξιφομάχος..............................80(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................345(-5) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας................................5(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
  Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

  Η πόλη ελα ξανα λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 6,701 Οικοδομικό υλικό, 3,256 Μάρμαρο, 30,888 Κρύσταλλος, 16,653 Θείο


  They dont like me but always talk about me . Haters make me famous
 • Μάχη για την πόλη ελα ξανα
  (17.03.2017 12:28:04)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
  vs
  Μπαρμπαροσα[- G -] από myth

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Ξιφομάχος.............................100(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................395(-5) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας................................5(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
  Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

  Η πόλη ελα ξανα λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 5,115 Οικοδομικό υλικό, 2,486 Μάρμαρο, 23,573 Κρύσταλλος, 12,709 Θείο
  Μάχη για την πόλη madmax
  (17.03.2017 14:07:55)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED, Spawner[ΦΕΥΓΑ] από MYK-Ntras Liona
  vs
  Μπαρμπαροσα[- G -] από madmax

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-1)
  ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-1)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  Ξιφομάχος.............................300(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................695(-5) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................60(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................13(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί..................................-1
  Επιθετικοί βαθμοί.........................2.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
  Ζημιά.....................................350 - Ζημιά......................................50
  Καταμερισμός ζημιάς.......................87% - Καταμερισμός ζημιάς.......................13%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ], Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

  Η πόλη madmax λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 42,618 Οικοδομικό υλικό, 3,591 Κρασί, 3,551 Μάρμαρο, 2,962 Κρύσταλλος, 5,776 Θείο

  Η πόλη madmax λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 72,199 Οικοδομικό υλικό, 6,084 Κρασί, 6,016 Μάρμαρο, 5,018 Κρύσταλλος, 9,785 Θείο


  Μάχη για την πόλη madmax
  (17.03.2017 14:27:10)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
  vs
  Μπαρμπαροσα[- G -] από madmax

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Ξιφομάχος..............................80(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................346(-4) - .............................................
  Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας................................5(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

  Η πόλη madmax λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 41,889 Οικοδομικό υλικό, 3,530 Κρασί, 3,490 Μάρμαρο, 2,911 Κρύσταλλος, 5,677 Θείο

  Μάχη για την πόλη madmax
  (17.03.2017 15:24:35)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ASSASSINS CREED
  vs
  Μπαρμπαροσα[- G -] από madmax

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Ξιφομάχος.............................120(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................346(-4) - .............................................
  Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας................................5(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Μπαρμπαροσα[- G -]

  Η πόλη madmax λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 42,665 Οικοδομικό υλικό, 3,530 Κρασί, 3,555 Μάρμαρο, 2,966 Κρύσταλλος, 5,782 Θείο  They dont like me but always talk about me . Haters make me famous
 • Ας ξεκινήσουμε μπας και τελειώσουμε κάποτε:

  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Gasmadia
  (18.03.2017 5:12:55)
  oratios[ΦΕΥΓΑ] από MInsk
  vs
  Slenderman[- G -] από Gasmadia

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο........................1469(-0) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-13)
  Φλογοβόλο............................1589(-5) - Φλογοβόλο..............................0(-14)
  ............................................. - Καταπελτοφόρο...........................0(-6)
  Κανονιοφόρο...........................377(-0) - Κανονιοφόρο............................0(-12)
  Έμβολο ατμού..........................864(-0) - Έμβολο ατμού............................0(-6)
  Βάρκα Κατάδυσης.......................773(-0) - Βάρκα Κατάδυσης.........................0(-1)
  Μεταφορικό αερόστατων.................256(-0) - Μεταφορικό αερόστατων...................2(-3)
  Βοηθητικό.............................411(-0) - Βοηθητικό...............................5(-0)
  Πυραυλάκατος...........................86(-2) - .............................................
  Κωπήλατη τορπιλάκατος.................990(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.................................-87 - Στρατηγοί..............................-707.2
  Επιθετικοί βαθμοί........................1768 - Αμυντικοί βαθμοί........................217.5
  Ζημιά....................................4350 - Ζημιά...................................35360
  Καταμερισμός ζημιάς.......................10% - Καταμερισμός ζημιάς.......................90%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Slenderman[- G -]  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη áÞς ΕΦΗ
  (18.03.2017 5:52:25)
  oratios[ΦΕΥΓΑ] από Gasmadia
  vs
  gogod[-VS-R] από áÞς ΕΦΗ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο.........................24(-12) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-38)
  ............................................. - Φλογοβόλο..............................0(-34)
  Έμβολο ατμού...........................30(-5) - Έμβολο ατμού...........................0(-20)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-180 - Στρατηγοί..............................-880.8
  Επιθετικοί βαθμοί........................2202 - Αμυντικοί βαθμοί..........................450
  Ζημιά....................................9000 - Ζημιά...................................44040
  Καταμερισμός ζημιάς.......................16% - Καταμερισμός ζημιάς.......................84%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ] :love:

  Χαμένοι: gogod[-VS-R] ;(
  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη áÞς ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ
  (18.03.2017 7:17:04)
  oratios[ΦΕΥΓΑ] από Gasmadia, áÞς ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ, áÞς ΕΦΗ
  vs
  gogod[-VS-R] από áÞς ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο........................190(-30) - Σκάφος-Έμβολο.........................0(-140)
  Φλογοβόλο..............................8(-65) - Φλογοβόλο..............................0(-80)
  ............................................. - Καταπελτοφόρο..........................0(-30)
  Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο............................0(-50)
  Έμβολο ατμού..........................171(-4) - Έμβολο ατμού...........................0(-80)
  Πυραυλάκατος...........................24(-0) - Πυραυλάκατος...........................2(-22)
  Βάρκα Κατάδυσης........................34(-1) - Βάρκα Κατάδυσης........................3(-37)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος..................30(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................0(-60)
  Μεταφορικό αερόστατων..................12(-0) - Μεταφορικό αερόστατων...................0(-4)
  Βοηθητικό..............................71(-0) - Βοηθητικό...............................8(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..............................-669.2 - Στρατηγοί.............................-6287.4
  Επιθετικοί βαθμοί.....................15718.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................1673
  Ζημιά...................................33460 - Ζημιά..................................314370
  Καταμερισμός ζημιάς........................9% - Καταμερισμός ζημιάς.......................91%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ] :love:

  Χαμένοι: gogod[-VS-R] ;(


  Μάχη για την πόλη áÞς ΕΦΗ
  (18.03.2017 11:02:07)
  oratios[ΦΕΥΓΑ] από PAN-Polis
  vs
  gogod[-VS-R] από áÞς ΕΦΗ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου.....................140(-0) - Πυροβολητής θείου.....................0(-100)
  ............................................. - Λογχοφόροι............................0(-287)
  Ξιφομάχος.............................720(-0) - Ξιφομάχος.............................0(-170)
  Οπλίτης.............................813(-187) - Οπλίτης...............................0(-182)
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - Γυροκόπτερο............................0(-13)
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................86(-4) - Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-10)
  Κριός..................................30(-0) - Κριός..................................0(-18)
  Κανόνι.................................30(-0) - Κανόνι.................................0(-42)
  Μάγειρας...............................25(-0) - Μάγειρας...............................12(-0)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  Γίγαντας Ατμού.........................48(-0) - .............................................
  Γιατρός................................20(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-285 - Στρατηγοί.............................-2502.7
  Επιθετικοί βαθμοί.....................6256.75 - Αμυντικοί βαθμοί........................712.5
  Ζημιά...................................14250 - Ζημιά..................................125135
  Καταμερισμός ζημιάς.......................10% - Καταμερισμός ζημιάς.......................90%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ] :love:

  Χαμένοι: gogod[-VS-R] ;(


  Μάχη για την πόλη áÞς ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ
  (18.03.2017 12:30:47)
  oratios[ΦΕΥΓΑ] από áÞς ΕΦΗ
  vs
  gogod[-VS-R] από áÞς ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου.....................140(-0) - Πυροβολητής θείου......................0(-70)
  ............................................. - Λογχοφόροι............................0(-310)
  Ξιφομάχος.............................600(-0) - Ξιφομάχος.............................0(-150)
  Οπλίτης..............................121(-79) - Οπλίτης...............................0(-268)
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - Γυροκόπτερο............................0(-10)
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................58(-2) - Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-10)
  Κριός..................................30(-0) - Κριός..................................0(-12)
  Κανόνι.................................30(-0) - Κανόνι.................................0(-24)
  Μάγειρας...............................20(-0) - Μάγειρας................................5(-0)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  Γίγαντας Ατμού.........................77(-3) - .............................................
  Γιατρός................................20(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..............................-140.8 - Στρατηγοί...............................-1901
  Επιθετικοί βαθμοί......................4752.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................352
  Ζημιά....................................7040 - Ζημιά...................................95050
  Καταμερισμός ζημιάς........................6% - Καταμερισμός ζημιάς.......................94%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ] :love:

  Χαμένοι: gogod[-VS-R] ;(


  Συνεχίζεται την επόμενη παρασκευή στο star
 • ΦΕΥΓΑ

  G Μια συμμαχια ενας σκοπος η :lol: :lol: :lol:
  Μάχη για την πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ
  (18.03.2017 17:18:19)
  sotos13[ΦΕΥΓΑ] από Σπαρτη, G-ΙΛΙΣΣΟΣ, THIEF, TOMB RAIDER
  vs
  ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΙΛΙΣΣΟΣ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Εκτοξευτής.............................10(-0)
  ............................................. - Τοξότης...............................759(-0)
  Πυροβολητής θείου.....................665(-0) - Πυροβολητής θείου...................1211(-84)
  ............................................. - Λογχοφόροι............................0(-183)
  Ξιφομάχος..........................1238(-832) - Ξιφομάχος............................0(-1240)
  Οπλίτης............................363(-1714) - Οπλίτης..............................19(-987)
  Γίγαντας Ατμού......................120(-180) - Γίγαντας Ατμού......................420(-701)
  Γυροκόπτερο.........................385(-295) - Γυροκόπτερο...........................0(-267)
  Βομβαρδιστικό αερόστατο...............0(-133) - Βομβαρδιστικό αερόστατο...............0(-287)
  Κριός..................................70(-0) - Κριός.................................138(-0)
  ............................................. - Καταπέλτης............................58(-25)
  Κανόνι.................................85(-0) - Κανόνι................................45(-56)
  Γιατρός................................10(-0) - Γιατρός...............................124(-0)
  Μάγειρας...............................90(-0) - Μάγειρας..............................357(-0)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.............................-6022.9 - Στρατηγοί............................-12009.9
  Επιθετικοί βαθμοί....................30024.75 - Αμυντικοί βαθμοί.....................15057.25
  Ζημιά..................................301145 - Ζημιά..................................600670
  Καταμερισμός ζημιάς.......................33% - Καταμερισμός ζημιάς.......................67%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

  Η πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 16,405 Οικοδομικό υλικό, 27,682 Κρασί, 175 Θείο

  Μάχη για την πόλη TOMB RAIDER
  (18.03.2017 17:57:35)
  ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΙΛΙΣΣΟΣ
  vs
  BEYBLADE[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER, sotos13[ΦΕΥΓΑ] από ௫ ΧΙΟΣ, Σπαρτη, THIEF

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Πυροβολητής θείου.....................252(-0)
  ............................................. - Ξιφομάχος.............................468(-0)
  ............................................. - Οπλίτης................................28(-0)
  Γίγαντας Ατμού.........................0(-28) - Γίγαντας Ατμού........................108(-0)
  ............................................. - Γυροκόπτερο............................54(-0)
  ............................................. - Κριός..................................22(-0)
  ............................................. - Κανόνι.................................25(-0)
  ............................................. - Μάγειρας...............................91(-0)
  ............................................. - Βομβαρδιστικό αερόστατο................17(-0)
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ............................................. - Εκτοξευτής..............................1(-0)
  ............................................. - .............................................
  ............................................. - .............................................
  ............................................. - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..............................-173.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................434
  Ζημιά....................................8680 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: BEYBLADE[ΦΕΥΓΑ], sotos13[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]
 • λοιπόν που είχαμε μείνει? Α, ναι στην κλάψα του παλτου του k2skis;(

  συνεχίζουμε λοιπόν

  Μάχη για την πόλη Gasmadia
  (18.03.2017 12:32:02)
  oratios[ΦΕΥΓΑ] από áÞς ΕΦΗ
  vs
  Slenderman[- G -] από Gasmadia

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου.....................140(-0) - Πυροβολητής θείου......................0(-50)
  ............................................. - Λογχοφόροι............................0(-177)
  Ξιφομάχος.............................600(-0) - Ξιφομάχος..............................0(-89)
  Οπλίτης..............................176(-74) - Οπλίτης................................0(-70)
  Γυροκόπτερο...........................150(-0) - Γυροκόπτερο............................0(-38)
  Βομβαρδιστικό αερόστατο...............42(-18) - Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-15)
  Κριός..................................30(-0) - Κριός..................................0(-29)
  ............................................. - Καταπέλτης..............................0(-8)
  Κανόνι.................................30(-0) - Κανόνι.................................0(-21)
  Γιατρός................................20(-0) - Γιατρός................................10(-0)
  Μάγειρας...............................15(-0) - Μάγειρας...............................24(-0)
  ............................................. - Τείχος..................................1(-6)
  Γίγαντας Ατμού.........................59(-5) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-239 - Στρατηγοί.............................-1561.2
  Επιθετικοί βαθμοί........................3903 - Αμυντικοί βαθμοί........................597.5
  Ζημιά...................................11950 - Ζημιά...................................78060
  Καταμερισμός ζημιάς.......................13% - Καταμερισμός ζημιάς.......................87%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Slenderman[- G -]


  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη áÞς ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ
  (18.03.2017 12:47:35)
  gogod[-VS-R] από áÞς ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ
  vs
  oratios[ΦΕΥΓΑ] από ϟ Mάρμαρο, Gasmadia

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο..........................0(-12) - Σκάφος-Έμβολο.........................17(-19)
  Φλογοβόλο..............................0(-12) - Φλογοβόλο..............................20(-8)
  Κανονιοφόρο.............................0(-5) - .............................................
  Πυραυλάκατος............................2(-0) - .............................................
  Βάρκα Κατάδυσης.........................3(-0) - .............................................
  Βοηθητικό...............................8(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..............................-246.4 - Στρατηγοί..............................-144.6
  Επιθετικοί βαθμοί.......................361.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................616
  Ζημιά...................................12320 - Ζημιά....................................7230
  Καταμερισμός ζημιάς.......................63% - Καταμερισμός ζημιάς.......................37%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ] :love:

  Χαμένοι: gogod[-VS-R] ;(


  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη áÞς ΜΠΟΝΤΕΪΚΑ
  (18.03.2017 12:54:24)
  gogod[-VS-R] από áÞς ΕΦΗ
  vs
  oratios[ΦΕΥΓΑ] από ϟ Mάρμαρο

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο..........................0(-11) - Σκάφος-Έμβολο..........................28(-4)
  Φλογοβόλο..............................0(-12) - Φλογοβόλο..............................53(-2)
  Κανονιοφόρο.............................0(-5) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..............................-241.4 - Στρατηγοί...............................-32.4
  Επιθετικοί βαθμοί..........................81 - Αμυντικοί βαθμοί........................603.5
  Ζημιά...................................12070 - Ζημιά....................................1620
  Καταμερισμός ζημιάς.......................88% - Καταμερισμός ζημιάς.......................12%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ] :love:

  Χαμένοι: gogod[-VS-R] ;(


  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη áÞς ΘΑΝΑΣΗΣ
  (18.03.2017 13:08:00)
  oratios[ΦΕΥΓΑ] από Κρασούπολη 1
  vs
  gogod[-VS-R] από áÞς ΘΑΝΑΣΗΣ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο.........................240(-0) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-17)
  Φλογοβόλο..............................33(-3) - Φλογοβόλο..............................0(-27)
  Έμβολο ατμού..........................150(-0) - Έμβολο ατμού............................0(-5)
  Βάρκα Κατάδυσης........................61(-0) - Βάρκα Κατάδυσης.........................0(-5)
  Βοηθητικό..............................51(-0) - Βοηθητικό...............................3(-0)
  Κανονιοφόρο............................84(-0) - .............................................
  Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - .............................................
  Μεταφορικό αερόστατων...................5(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-18.6 - Στρατηγοί..............................-473.4
  Επιθετικοί βαθμοί......................1183.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................46.5
  Ζημιά.....................................930 - Ζημιά...................................23670
  Καταμερισμός ζημιάς........................3% - Καταμερισμός ζημιάς.......................97%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: oratios[ΦΕΥΓΑ] :love:

  Χαμένοι: gogod[-VS-R] ;(

 • ουψψψψψψψψψψψ  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Κανένας
  (17.03.2017 15:25:51)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από madmax, ASSASSINS CREED, Ρεμάλι, MYK-Aberon, Κανένας, MYK-Ntras Liona, DIZZY, -Μπιλυσταν-
  vs
  Σχιζοφρενής[AGD] από Κανένας

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο.......................108(-348) - Σκάφος-Έμβολο........................0(-1072)
  Φλογοβόλο.............................6(-459) - Φλογοβόλο............................0(-1058)
  Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο...........................0(-180)
  Έμβολο ατμού.........................174(-45) - Έμβολο ατμού..........................0(-478)
  Πυραυλάκατος........................114(-220) - Πυραυλάκατος..........................2(-187)
  Βάρκα Κατάδυσης.......................69(-41) - Βάρκα Κατάδυσης.....................192(-308)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος.................120(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................287(-0)
  Μεταφορικό αερόστατων..................43(-1) - Μεταφορικό αερόστατων................130(-60)
  Βοηθητικό.............................102(-0) - Βοηθητικό..............................90(-0)
  Καταπελτοφόρο.........................56(-10) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..............................-12746 - Στρατηγοί............................-40561.2
  Επιθετικοί βαθμοί......................101403 - Αμυντικοί βαθμοί........................31865
  Ζημιά..................................637300 - Ζημιά.................................2028060
  Καταμερισμός ζημιάς.......................23% - Καταμερισμός ζημιάς.......................77%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]


  They dont like me but always talk about me . Haters make me famous
 • ΦΕΥΓΑ  ΟΥΠΣ δεν θα πεις τιποτα...........


  Μάχη για την πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ
  (19.03.2017 12:47:41)
  sotos13[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER
  vs
  ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΙΛΙΣΣΟΣ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Εκτοξευτής.............................0(-10)
  ............................................. - Τοξότης...............................0(-759)
  Πυροβολητής θείου.....................588(-0) - Πυροβολητής θείου....................0(-1211)
  Ξιφομάχος...........................2350(-57) - Ξιφομάχος.............................0(-112)
  Οπλίτης............................1104(-584) - Οπλίτης...............................0(-132)
  Γίγαντας Ατμού........................55(-59) - Γίγαντας Ατμού........................0(-487)
  Γυροκόπτερο..........................228(-12) - Γυροκόπτερο............................0(-31)
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................40(-7) - Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-24)
  Κριός..................................42(-0) - Κριός.................................0(-138)
  ............................................. - Καταπέλτης.............................0(-58)
  Κανόνι................................115(-0) - Κανόνι.................................0(-45)
  Γιατρός................................30(-0) - Γιατρός...............................124(-0)
  Μάγειρας...............................60(-0) - Μάγειρας..............................357(-0)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.............................-1322.4 - Στρατηγοί..............................-11890
  Επιθετικοί βαθμοί.......................29725 - Αμυντικοί βαθμοί.........................3306
  Ζημιά...................................66120 - Ζημιά..................................594500
  Καταμερισμός ζημιάς.......................10% - Καταμερισμός ζημιάς.......................90%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

  Μάχη για την πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ
  (18.03.2017 22:28:54)
  sotos13[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER
  vs
  ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΙΛΙΣΣΟΣ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Γιατρός................................10(-0) - Γιατρός................................52(-0)
  Μάγειρας...............................25(-0) - Μάγειρας..............................294(-0)
  ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................510(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................145(-6) - .............................................
  Γίγαντας Ατμού.........................58(-6) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................47(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-45.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................114
  Ζημιά....................................2280 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

  Η πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 15,084 Οικοδομικό υλικό, 25,415 Κρασί

  Μάχη για την πόλη TOMB RAIDER
  (19.03.2017 13:38:51)
  ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΙΛΙΣΣΟΣ
  vs
  sotos13[ΦΕΥΓΑ] από ௫ ΧΙΟΣ, BEYBLADE[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................0(-16) - Πυροβολητής θείου.....................749(-0)
  Ξιφομάχος..............................0(-12) - Ξιφομάχος............................3111(-0)
  ............................................. - Οπλίτης..............................1692(-0)
  Γίγαντας Ατμού..........................0(-1) - Γίγαντας Ατμού........................255(-0)
  Γυροκόπτερο............................25(-0) - Γυροκόπτερο...........................493(-0)
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-30) - Βομβαρδιστικό αερόστατο................34(-6)
  Κριός...................................0(-7) - Κριός.................................100(-0)
  ............................................. - Κανόνι................................115(-0)
  ............................................. - Γιατρός................................30(-0)
  ............................................. - Μάγειρας..............................157(-0)
  ............................................. - Εκτοξευτής..............................1(-0)
  ............................................. - Λογχοφόροι..............................1(-0)
  Καταπέλτης..............................0(-4) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..............................-334.2 - Στρατηγοί...............................-34.8
  Επιθετικοί βαθμοί..........................87 - Αμυντικοί βαθμοί........................835.5
  Ζημιά...................................16710 - Ζημιά....................................1740
  Καταμερισμός ζημιάς.......................90% - Καταμερισμός ζημιάς.......................10%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: BEYBLADE[ΦΕΥΓΑ], sotos13[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

  The post was edited 1 time, last by sotos13 ().

 • ΦΕΥΓΑ

  Μάχη για την πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ
  (19.03.2017 13:55:05)
  sotos13[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER
  vs
  ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΙΛΙΣΣΟΣ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................430(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................495(-5) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................25(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
  Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

  Η πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 17,843 Οικοδομικό υλικό, 32,656 Κρασι

  Μάχη για την πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ
  (19.03.2017 14:11:00)
  sotos13[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER
  vs
  ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΙΛΙΣΣΟΣ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης................................45(-5) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
  Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

  Η πόλη G-ΙΛΙΣΣΟΣ λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 16,131 Οικοδομικό υλικό, 29,868 Κρασί
 • ΦΕΥΓΑ

  Μάχη για την πόλη G-ΒΑΛΟΓΟΥΡΝΑ
  (19.03.2017 23:02:35)
  sotos13[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER
  vs
  ΙΑΣΩΝ103[- G -] από

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................430(-0) - .............................................
  Οπλίτης..............................589(-11) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................20(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-15.4 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................38.5
  Ζημιά.....................................770 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

  Η πόλη G-ΒΑΛΟΓΟΥΡΝΑ λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 41,345 Κρασί

  Μάχη για την πόλη G-ΒΑΛΟΓΟΥΡΝΑ
  (19.03.2017 23:05:15)
  sotos13[ΦΕΥΓΑ] από TOMB RAIDER
  vs
  ΙΑΣΩΝ103[- G -] από G-ΒΑΛΟΓΟΥΡΝΑ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης................................46(-4) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: sotos13[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΙΑΣΩΝ103[- G -]

  Η πόλη G-ΒΑΛΟΓΟΥΡΝΑ λεηλατήθηκε από sotos13[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 44,370 Κρασί