ΦΕΥΓΑΤΟΙ[ΦΕΥΓΑ] vs DIVIDERS[DIV]

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Μάχη για την πόλη Μαχαλόμαγκας
   (18.11.2016 1:31:01)
   ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Macrolepiota
   vs
   vamos[DIV] από Μαχαλόμαγκας
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................46(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-2.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................6
   Ζημιά.....................................120 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Νικητές: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: vamos[DIV]

   Η πόλη Μαχαλόμαγκας λεηλατήθηκε από ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ].
   Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 42,485 Οικοδομικό υλικό, 3,514 Μάρμαρο
  • Μάχη για την πόλη Ξανθιά
   (18.11.2016 3:53:04)
   Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   kali[DIV] από Ξανθιά

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος.............................500(-0) - Ξιφομάχος.............................0(-200)
   Οπλίτης..............................550(-50) - Οπλίτης...............................0(-200)
   Γυροκόπτερο...........................44(-76) - Γυροκόπτερο..........................106(-94)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Πυροβολητής θείου.....................168(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................20(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................40(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-260 - Στρατηγοί................................-755
   Επιθετικοί βαθμοί......................1887.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................650
   Ζημιά...................................13000 - Ζημιά...................................37750
   Καταμερισμός ζημιάς.......................25% - Καταμερισμός ζημιάς.......................75%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: kali[DIV]


   Μάχη για την πόλη Ξανθιά
   (18.11.2016 4:24:34)
   Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   kali[DIV] από Ξανθιά

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................99(-1) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................1(-6)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-1.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................3.5
   Ζημιά......................................70 - Ζημιά.....................................303
   Καταμερισμός ζημιάς.......................18% - Καταμερισμός ζημιάς.......................82%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: kali[DIV]

   Η πόλη Ξανθιά λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 71,129 Οικοδομικό υλικό, 303 Κρασί, 28,066 Θείο   Μάχη για την πόλη portokali
   (18.11.2016 4:29:50)
   Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   kali[DIV] από portokali

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος.............................500(-0) - Ξιφομάχος.............................0(-202)
   Οπλίτης..............................578(-22) - Οπλίτης...............................0(-104)
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - Γυροκόπτερο.............................0(-1)
   Γιατρός................................20(-0) - Γιατρός.................................5(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Πυροβολητής θείου.....................168(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................40(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-30.8 - Στρατηγοί..............................-390.5
   Επιθετικοί βαθμοί......................976.25 - Αμυντικοί βαθμοί...........................77
   Ζημιά....................................1540 - Ζημιά...................................19525
   Καταμερισμός ζημιάς........................7% - Καταμερισμός ζημιάς.......................93%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: kali[DIV]


   Μάχη για την πόλη Ξανθιά
   (18.11.2016 5:39:35)
   Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   kali[DIV] από Ξανθιά

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................97(-3) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-4.2 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................10.5
   Ζημιά.....................................210 - Ζημιά.....................................291
   Καταμερισμός ζημιάς.......................41% - Καταμερισμός ζημιάς.......................59%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: kali[DIV]

   Η πόλη Ξανθιά λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 71,138 Οικοδομικό υλικό, 291 Κρασί, 28,070 Θείο


   Μάχη για την πόλη Ξανθιά
   (18.11.2016 6:58:56)
   Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   kali[DIV] από Ξανθιά

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................95(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................12(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................276
   Καταμερισμός ζημιάς.......................55% - Καταμερισμός ζημιάς.......................45%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: kali[DIV]

   Η πόλη Ξανθιά λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 71,148 Οικοδομικό υλικό, 276 Κρασί, 28,074 Θείο
   ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΟΝΕ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ... Το ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ????????
   ΝΟΜΙΖΩ Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ!!!
  • :bomb: :bomb: :bomb:

   Μάχη για την πόλη Div_έτσι απλά
   (17.11.2016 12:41:41)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   vamos[DIV] από Div_έτσι απλά

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................320(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................496(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................30(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: vamos[DIV]Η πόλη Div_έτσι απλά λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 83,538 :wood: , 4,643 :marble: , 27,817 :sulfur:


   Μάχη για την πόλη Div_έτσι απλά
   (17.11.2016 14:04:52)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   vamos[DIV] από Div_έτσι απλά

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................420(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................546(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................30(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: vamos[DIV]Η πόλη Div_έτσι απλά λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 44,407 :wood: , 2,395 :marble: , 14,342 :sulfur:

   Μάχη για την πόλη Div_Θάνατος
   (17.11.2016 16:49:25)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   vamos[DIV] από Div_Θάνατος

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Λογχοφόροι.............................0(-10)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................320(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................496(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................30(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί..................................-6
   Επιθετικοί βαθμοί..........................15 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.....................................644
   Καταμερισμός ζημιάς.......................30% - Καταμερισμός ζημιάς.......................70%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: vamos[DIV]Η πόλη Div_Θάνατος λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 90,431 :wood: , 344 :wine: , 4,210 :marble: , 21,012 :sulfur:
   They dont like me but always talk about me . Haters make me famous

  • :bomb: :bomb: :bomb:


   Μάχη για την πόλη Div_Θάνατος
   (17.11.2016 18:13:58)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   vamos[DIV] από Div_Θάνατος

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος.............................320(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................546(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.....................................255
   Καταμερισμός ζημιάς.......................52% - Καταμερισμός ζημιάς.......................48%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: vamos[DIV]

   Η πόλη Div_Θάνατος λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 90,552 :wood: , 255 :wine: , 4,205 :marble: , 20,986 :sulfur:
   Μάχη για την πόλη Div_Θάνατος
   (17.11.2016 19:18:37)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   vamos[DIV] από Div_Θάνατος

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................300(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................446(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.....................................201
   Καταμερισμός ζημιάς.......................58% - Καταμερισμός ζημιάς.......................42%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: vamos[DIV]

   Η πόλη Div_Θάνατος λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 90,641 :wood: , 201 :wine: , 4,199 :marble: , 20,957 :sulfur:


   Μάχη για την πόλη Div_Θάνατος
   (17.11.2016 20:26:26)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   vamos[DIV] από Div_Θάνατος

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................390(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................446(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.....................................134
   Καταμερισμός ζημιάς.......................67% - Καταμερισμός ζημιάς.......................33%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: vamos[DIV]

   Η πόλη Div_Θάνατος λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 90,756 :wood: , 134 :wine: , 4,192 :marble: , 20,917 :sulfur:
   Dimitris wrote:

   -Μάχες εναντίον μελών που έχουν αποχωρήσει μπορούν να δημοσιευθούν, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί έως και 6 ώρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του μέλους στο φόρουμ. Στο post της αποχώρησης θα πρέπει να υπάρχει screenshot από το μήνυμα που δέχεται ο Υπουργός Εσωτερικών. Αν κάποια μάχη έχει ξεκινήσει πριν το ποστ αποχώρησης του μέλους, μπορεί να δημοσιευτεί παρά το όριο των 6 ωρών, σε αυτή την περίπτωση όμως είναι υποχρεωτική η επισύναψη Screenshot του 1ου γύρου της μάχης.

   ΥΓ. πριν πατησεις ριπορτ ,μαθε κανα κανονα βοσκοπουλα. τοσο ρομπα; διαχειριστρια και δε ξερεις τους κανονες; :hail: :rofl:
   They dont like me but always talk about me . Haters make me famous


  • Μάχη για την πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 3
   (18.11.2016 17:01:02)
   giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από KORLEONE
   vs
   Dark_Power[DIV] από

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................800(-0) - .............................................
   Οπλίτης..............................790(-10) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................20(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................25(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.................................-14 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................35
   Ζημιά.....................................700 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Dark_Power[DIV]

   Η πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 3 λεηλατήθηκε από giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   20,148 Οικοδομικό υλικό, 18,747 Θείο   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 8
   (18.11.2016 17:26:25)
   giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από KORLEONE
   vs
   Dark_Power[DIV] από ΦΕΥΓΑΤΕ 8

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................112(-8) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-40)
   Φλογοβόλο.............................24(-12) - Φλογοβόλο..............................0(-10)
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο.............................0(-5)
   Έμβολο ατμού...........................36(-0) - Έμβολο ατμού...........................0(-15)
   Βάρκα Κατάδυσης........................30(-0) - Βάρκα Κατάδυσης.........................0(-2)
   Βοηθητικό..............................20(-0) - Βοηθητικό...............................1(-0)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................90(-0) - .............................................
   Μεταφορικό αερόστατων..................10(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..............................-114.4 - Στρατηγοί..............................-774.4
   Επιθετικοί βαθμοί........................1936 - Αμυντικοί βαθμοί..........................286
   Ζημιά....................................5720 - Ζημιά...................................38720
   Καταμερισμός ζημιάς.......................12% - Καταμερισμός ζημιάς.......................88%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Dark_Power[DIV]
  • αναγνωριστικη φαπα και στο βοσκοπαιδι το μικρο
   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη _ΙΛΙ_
   (17.11.2016 16:19:05)
   ΑΟΡΑΤΟΣ[DIV] από Μπίλαινα, _ΙΛΙ_
   vs
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, θειο 2

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................114(-36) - Σκάφος-Έμβολο........................109(-36)
   Φλογοβόλο.............................10(-50) - Φλογοβόλο..............................9(-39)
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο............................42(-0)
   Έμβολο ατμού..........................39(-11) - Έμβολο ατμού..........................73(-12)
   Βάρκα Κατάδυσης........................46(-4) - Βάρκα Κατάδυσης........................27(-8)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων...................5(-2) - Μεταφορικό αερόστατων...................9(-3)
   Βοηθητικό..............................51(-0) - Βοηθητικό..............................51(-0)
   Πυραυλάκατος............................5(-4) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-1002.8 - Στρατηγοί..............................-955.4
   Επιθετικοί βαθμοί......................2388.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................2507
   Ζημιά...................................50140 - Ζημιά...................................47770
   Καταμερισμός ζημιάς.......................51% - Καταμερισμός ζημιάς.......................49%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: ΑΟΡΑΤΟΣ[DIV]
   They dont like me but always talk about me . Haters make me famous
  • Με τόσο χιόνια.... βλέπω ανάψατε τζάκι!!! :lol:
   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Polis sgr
   (18.11.2016 18:20:16)
   giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από KORLEONE
   vs
   stathisgr[DIV] από Polis sgr

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................72(-48) - Σκάφος-Έμβολο........................544(-48)
   Φλογοβόλο.............................15(-57) - Φλογοβόλο...............................4(-0)
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο...........................141(-0)
   Έμβολο ατμού..........................153(-3) - Έμβολο ατμού..........................18(-72)
   Βάρκα Κατάδυσης........................30(-0) - Βάρκα Κατάδυσης.......................52(-14)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................90(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................36(-54)
   Μεταφορικό αερόστατων..................15(-5) - Μεταφορικό αερόστατων...................0(-1)
   Βοηθητικό..............................20(-0) - Βοηθητικό...............................1(-0)
   Πυραυλάκατος...........................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..............................-805.4 - Στρατηγοί.............................-2624.4
   Επιθετικοί βαθμοί........................6561 - Αμυντικοί βαθμοί.......................2013.5
   Ζημιά...................................40270 - Ζημιά..................................131220
   Καταμερισμός ζημιάς.......................23% - Καταμερισμός ζημιάς.......................77%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: stathisgr[DIV]
   Μάχη για την πόλη Polis sgr4
   (18.11.2016 20:58:07)
   giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από KORLEONE
   vs
   stathisgr[DIV] από

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................800(-0) - .............................................
   Οπλίτης..............................782(-18) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................15(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................10(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-25.2 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................63
   Ζημιά....................................1260 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: stathisgr[DIV]

   Η πόλη Polis sgr4 λεηλατήθηκε από giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   36,520 Κρασί

   The post was edited 1 time, last by Christο ().


  • Μάχη για την πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 9
   (18.11.2016 18:02:01)
   giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από KORLEONE
   vs
   Dark_Power[DIV] από

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................800(-0) - .............................................
   Οπλίτης..............................789(-11) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................10(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-15.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................38.5
   Ζημιά.....................................770 - Ζημιά.....................................462
   Καταμερισμός ζημιάς.......................62% - Καταμερισμός ζημιάς.......................38%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Dark_Power[DIV]

   Η πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 9 λεηλατήθηκε από giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   26,309 Οικοδομικό υλικό, 7,610 Κρασί, 462 Κρύσταλλος   Μάχη για την πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 8
   (18.11.2016 18:02:38)
   giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από KORLEONE
   vs
   Dark_Power[DIV] από

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................800(-0) - .............................................
   Οπλίτης..............................789(-11) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................15(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-15.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................38.5
   Ζημιά.....................................770 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Dark_Power[DIV]

   Η πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 8 λεηλατήθηκε από giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   5,695 Οικοδομικό υλικό, 19,492 Θείο
   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη μπλαμπλαμπλα
   (18.11.2016 18:21:54)
   giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από Polis sgr7
   vs
   Dark_Power[DIV] από μπλαμπλαμπλα

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................115(-0) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-30)
   Βάρκα Κατάδυσης........................28(-2) - Βάρκα Κατάδυσης.........................0(-5)
   Μεταφορικό αερόστατων..................10(-0) - Μεταφορικό αερόστατων...................5(-0)
   Φλογοβόλο..............................36(-0) - .............................................
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - .............................................
   Έμβολο ατμού...........................36(-0) - .............................................
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................90(-0) - .............................................
   Βοηθητικό..............................20(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-40.4 - Στρατηγοί................................-251
   Επιθετικοί βαθμοί.......................627.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................101
   Ζημιά....................................2020 - Ζημιά...................................12550
   Καταμερισμός ζημιάς.......................13% - Καταμερισμός ζημιάς.......................87%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Dark_Power[DIV]


   Μάχη για την πόλη μπλαμπλαμπλα
   (18.11.2016 19:13:05)
   giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από KORLEONE
   vs
   Dark_Power[DIV] από

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................800(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................791(-9) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................20(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................60(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................2(-5)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-12.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................31.5
   Ζημιά.....................................630 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Dark_Power[DIV]

   Η πόλη μπλαμπλαμπλα λεηλατήθηκε από giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   17,933 Οικοδομικό υλικό, 2,990 Κρασί

  • Μάχη για την πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 7
   (18.11.2016 19:48:21)
   giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   Dark_Power[DIV] από

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................790(-0) - .............................................
   Οπλίτης..............................739(-11) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός.................................5(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................15(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-15.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................38.5
   Ζημιά.....................................770 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Dark_Power[DIV]

   Η πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 7 λεηλατήθηκε από giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   24,646 Οικοδομικό υλικό   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 7
   (18.11.2016 19:55:10)
   giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   Dark_Power[DIV] από ΦΕΥΓΑΤΕ 7

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................132(-5) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-50)
   Φλογοβόλο..............................32(-4) - Φλογοβόλο..............................0(-20)
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο.............................0(-5)
   Βοηθητικό..............................12(-0) - Βοηθητικό...............................1(-0)
   Έμβολο ατμού...........................72(-0) - .............................................
   Βάρκα Κατάδυσης........................30(-0) - .............................................
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................50(-0) - .............................................
   Μεταφορικό αερόστατων..................10(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-49.8 - Στρατηγοί................................-486
   Επιθετικοί βαθμοί........................1215 - Αμυντικοί βαθμοί........................124.5
   Ζημιά....................................2490 - Ζημιά...................................24300
   Καταμερισμός ζημιάς........................9% - Καταμερισμός ζημιάς.......................91%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Dark_Power[DIV]
   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΚΡΑΣΙ 1
   (19.11.2016 2:47:01)
   ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Div_Κουτούκι, Div_Κουζουλός
   vs
   ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] από ΚΡΑΣΙ 1

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................240(-0) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-27)
   Έμβολο ατμού..........................150(-0) - Έμβολο ατμού...........................0(-30)
   Φλογοβόλο.............................60(-12) - .............................................
   Κανονιοφόρο............................84(-0) - .............................................
   Βάρκα Κατάδυσης........................61(-0) - .............................................
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - .............................................
   Μεταφορικό αερόστατων..................40(-0) - .............................................
   Βοηθητικό..............................71(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-74.4 - Στρατηγοί................................-855
   Επιθετικοί βαθμοί......................2137.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................186
   Ζημιά....................................3720 - Ζημιά...................................42750
   Καταμερισμός ζημιάς........................8% - Καταμερισμός ζημιάς.......................92%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV]

   The post was edited 2 times, last by Christο ().

  • DIV

   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΠΕΤΡΑ1
   (18.11.2016 0:22:22)
   ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] από ΠΕΤΡΑ1
   vs
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Morchella

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο..........................89(-0) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-14)
   Φλογοβόλο.............................80(-10) - Φλογοβόλο..............................0(-22)
   ............................................. - Έμβολο ατμού............................0(-5)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.................................-62 - Στρατηγοί..............................-326.4
   Επιθετικοί βαθμοί.........................816 - Αμυντικοί βαθμοί..........................155
   Ζημιά....................................3100 - Ζημιά...................................16320
   Καταμερισμός ζημιάς.......................15% - Καταμερισμός ζημιάς.......................85%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV]
   Χαμένοι: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ], Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]
   --------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Div_Θάνατος
   (19.11.2016 2:25:15)
   Divider r[DIV] από ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Div_Θάνατος
   vs
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................194(-24) - Σκάφος-Έμβολο........................168(-36)
   Φλογοβόλο..............................8(-52) - Φλογοβόλο..............................9(-39)
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο............................84(-0)
   Έμβολο ατμού...........................45(-5) - Έμβολο ατμού.........................101(-19)
   Βάρκα Κατάδυσης........................58(-2) - Βάρκα Κατάδυσης......................100(-10)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................120(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων..................16(-2) - Μεταφορικό αερόστατων..................56(-4)
   Βοηθητικό..............................10(-0) - Βοηθητικό.............................102(-0)
   Πυραυλάκατος...........................26(-4) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..............................-770.8 - Στρατηγοί.............................-1191.8
   Επιθετικοί βαθμοί......................2979.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................1927
   Ζημιά...................................38540 - Ζημιά...................................59590
   Καταμερισμός ζημιάς.......................39% - Καταμερισμός ζημιάς.......................61%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Divider r[DIV]
   Χαμένοι: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]
   Ο στρατός του παίκτη Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] δέχτηκε εντολή απόσυρσης κι εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.   --------------------------------------------------------------------------------------------------
   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Πόλις
   (19.11.2016 1:07:29)
   ΕΠΙ ΕΒΡΟΣ[DIV] από ΚΑΚΑΛΙΑ, ΦΕΥΓΑΤΕ 7
   vs
   giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Φλογοβόλο..............................0(-95)
   Κανονιοφόρο...........................126(-0) - Κανονιοφόρο............................0(-36)
   Έμβολο ατμού.........................330(-11) - .............................................
   ............................................. - Πυραυλάκατος............................0(-6)
   Βάρκα Κατάδυσης.......................155(-4) - .............................................
   Κωπήλατη τορπιλάκατος................198(-13) - .............................................
   Μεταφορικό αερόστατων..................86(-0) - Μεταφορικό αερόστατων...................0(-5)
   Βοηθητικό..............................42(-0) - .............................................
   Σκάφος-Έμβολο.........................418(-0) - .............................................
   Καταπελτοφόρο..........................19(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-428 - Στρατηγοί.............................-1703.4
   Επιθετικοί βαθμοί......................4258.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................1070
   Ζημιά...................................21400 - Ζημιά...................................85170
   Καταμερισμός ζημιάς.......................20% - Καταμερισμός ζημιάς.......................80%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: ΕΠΙ ΕΒΡΟΣ[DIV]
   Χαμένοι: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

   Το θαύμα « Κολοσσός » του giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] ενεργοποιήθηκε. (19.11.2016 0:40:10) :thayma:
   :lol:

   --------------------------------------------------------------------------------------------------
   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 4
   (19.11.2016 0:56:13)
   ΕΠΙ ΕΒΡΟΣ[DIV] από ΚΑΚΑΛΙΑ, ΦΕΥΓΑΤΕ 7
   vs
   giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................248(-24) - Σκάφος-Έμβολο.........................34(-86)
   ............................................. - Φλογοβόλο..............................0(-30)
   Κανονιοφόρο............................90(-0) - Κανονιοφόρο............................42(-0)
   Έμβολο ατμού..........................187(-3) - Έμβολο ατμού...........................3(-33)
   Βάρκα Κατάδυσης........................97(-3) - Βάρκα Κατάδυσης.......................12(-18)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................150(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων..................72(-0) - Μεταφορικό αερόστατων..................0(-10)
   Βοηθητικό..............................40(-0) - Βοηθητικό..............................10(-0)
   Καταπελτοφόρο..........................56(-0) - .............................................
   Πυραυλάκατος...........................20(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..............................-252.6 - Στρατηγοί.............................-2051.6
   Επιθετικοί βαθμοί........................5129 - Αμυντικοί βαθμοί........................631.5
   Ζημιά...................................12630- Ζημιά..................................102580
   Καταμερισμός ζημιάς.......................10% - Καταμερισμός ζημιάς.......................90%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: ΕΠΙ ΕΒΡΟΣ[DIV]
   Χαμένοι: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

   --------------------------------------------------------------------------------------------------
   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Πόλις
   (19.11.2016 10:38:01)
   ΕΠΙ ΕΒΡΟΣ[DIV] από Πόλις
   vs
   giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................152(-0) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-34)
   ............................................. - Φλογοβόλο..............................0(-10)
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο............................0(-42)
   Έμβολο ατμού...........................90(-0) - Έμβολο ατμού............................0(-3)
   Βάρκα Κατάδυσης........................45(-0) - Βάρκα Κατάδυσης........................0(-12)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................28(-32)
   Βοηθητικό..............................25(-0) - Βοηθητικό..............................10(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων..................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................0 - Στρατηγοί...............................-1692
   Επιθετικοί βαθμοί........................4230 - Αμυντικοί βαθμοί............................0
   Ζημιά......................................0 - Ζημιά...................................84600
   Καταμερισμός ζημιάς........................0% - Καταμερισμός ζημιάς......................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: ΕΠΙ ΕΒΡΟΣ[DIV]
   Χαμένοι: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]   "Ο Έξυπνος Παραδέχεται, ο Πονηρός Δικαιολογείται Και ο Ηλίθιος Επιμένει!"
   Κανόνες Παιχνιδιού Σύστημα Υποστήριξης
  • Βρε Ρέα... Μας τύφλωσες...!!!
   Κάνε λίγο πιο μεγάλη την γραμματοσειρά να βλέπουμε. :lol:   Μάχη για την πόλη ΚΡΑΣΙ 1
   (19.11.2016 3:41:06)
   ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Macrolepiota
   vs
   ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] από ΚΡΑΣΙ 1

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Λογχοφόροι............................0(-157)
   Κριός..................................30(-0) - Κριός...................................0(-6)
   Μάγειρας...............................30(-0) - Μάγειρας...............................30(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................360(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................497(-3) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-4.2 - Στρατηγοί..............................-120.6
   Επιθετικοί βαθμοί.......................301.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................10.5
   Ζημιά.....................................210 - Ζημιά....................................6333
   Καταμερισμός ζημιάς........................3% - Καταμερισμός ζημιάς.......................97%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV]

   Η πόλη ΚΡΑΣΙ 1 λεηλατήθηκε από ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   41,779 Οικοδομικό υλικό, 4,837 Κρασί, 3,494 Μάρμαρο, 303 Θείο   Μάχη για την πόλη ΚΡΑΣΙ 1
   (19.11.2016 3:57:45)
   ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Macrolepiota
   vs
   ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] από ΚΡΑΣΙ 1

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................97(-3) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-1.8 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................4.5
   Ζημιά......................................90 - Ζημιά.....................................199
   Καταμερισμός ζημιάς.......................31% - Καταμερισμός ζημιάς.......................69%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV]

   Η πόλη ΚΡΑΣΙ 1 λεηλατήθηκε από ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   27,564 Οικοδομικό υλικό, 3,241 Κρασί, 2,302 Μάρμαρο, 199 Θείο   Μάχη για την πόλη ΚΡΑΣΙ 1
   (19.11.2016 4:53:28)
   ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Macrolepiota
   vs
   ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] από ΚΡΑΣΙ 1

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................47(-3) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-1.8 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................4.5
   Ζημιά......................................90 - Ζημιά.....................................354
   Καταμερισμός ζημιάς.......................20% - Καταμερισμός ζημιάς.......................80%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV]

   Η πόλη ΚΡΑΣΙ 1 λεηλατήθηκε από ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   49,034 Οικοδομικό υλικό, 5,992 Κρασί, 4,078 Μάρμαρο, 354 Θείο   Μάχη για την πόλη ΚΡΑΣΙ 1
   (19.11.2016 5:16:41)
   ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Macrolepiota
   vs
   ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] από ΚΡΑΣΙ 1

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................47(-3) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-1.8 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................4.5
   Ζημιά......................................90 - Ζημιά.....................................198
   Καταμερισμός ζημιάς.......................31% - Καταμερισμός ζημιάς.......................69%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV]

   Η πόλη ΚΡΑΣΙ 1 λεηλατήθηκε από ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   27,580 Οικοδομικό υλικό, 3,391 Κρασί, 2,288 Μάρμαρο, 198 Θείο
  • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη DEFCON
   (19.11.2016 21:16:50)
   ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   EFI-ALTIS[DIV] από ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2Θ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Έμβολο ατμού...........................0(-15)
   Σκάφος-Έμβολο...........................6(-9) - .............................................
   Φλογοβόλο.............................24(-12) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..............................-119.4 - Στρατηγοί................................-360
   Επιθετικοί βαθμοί.........................900 - Αμυντικοί βαθμοί........................298.5
   Ζημιά....................................5970 - Ζημιά...................................18000
   Καταμερισμός ζημιάς.......................24% - Καταμερισμός ζημιάς.......................76%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: EFI-ALTIS[DIV]   Μάχη για την πόλη κρυσταλλο
   (20.11.2016 0:52:41)
   ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Morchella
   vs
   ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] από κρυσταλλο

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Λογχοφόροι.............................0(-12)
   Γιατρός................................10(-0) - Γιατρός................................15(-0)
   Μάγειρας...............................30(-0) - Μάγειρας...............................47(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................360(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................498(-2) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-2.8 - Στρατηγοί................................-7.2
   Επιθετικοί βαθμοί..........................18 - Αμυντικοί βαθμοί............................7
   Ζημιά.....................................140 - Ζημιά.....................................360
   Καταμερισμός ζημιάς.......................28% - Καταμερισμός ζημιάς.......................72%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV]

   Η πόλη κρυσταλλο λεηλατήθηκε από ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   23,440 Κρασί, 6,958 Θείο


   Μάχη για την πόλη κρυσταλλο
   (20.11.2016 1:40:08)
   ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Morchella
   vs
   ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] από κρυσταλλο

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................48(-2) - Λογχοφόροι..............................1(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................2(-5)
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-1.2 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................3
   Ζημιά......................................60 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV]

   Χαμένοι: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

   Το θαύμα « Κολοσσός » του ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] ενεργοποιήθηκε. (20.11.2016 1:26:21)

   The post was edited 3 times, last by Christο ().

  • Νορμαλ ωρες , ετσι θα τρεχετε ολοι σας.
   Και ακομα τρεχει το λενακι   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Empire Crystal
   (21.11.2016 16:54:23)
   liblen[DIV] από Πόλις, Morchella, Deception Point, Macrolepiota, Empire Crystal, theio
   vs
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, Empire Crystal, Peace, meli-krystallo, No to violence

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.......................370(-180) - Σκάφος-Έμβολο.......................180(-180)
   Φλογοβόλο............................29(-393) - Φλογοβόλο............................12(-204)
   Κανονιοφόρο...........................216(-1) - Κανονιοφόρο............................84(-0)
   Έμβολο ατμού.........................361(-13) - Έμβολο ατμού.........................129(-30)
   Βάρκα Κατάδυσης......................136(-37) - Βάρκα Κατάδυσης......................138(-28)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................340(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................141(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων.................96(-20) - Μεταφορικό αερόστατων..................4(-14)
   Βοηθητικό..............................41(-0) - Βοηθητικό..............................51(-0)
   ............................................. - Πυραυλάκατος..........................18(-12)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................
   -4978.4- Στρατηγοί.............................-4178.4
   Επιθετικοί βαθμοί.......................10446 - Αμυντικοί βαθμοί........................12446
   Ζημιά..................................248920 - Ζημιά..................................208920
   Καταμερισμός ζημιάς.......................54% - Καταμερισμός ζημιάς.......................46%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Ο στρατός του παίκτη liblen[DIV] δέχτηκε εντολή απόσυρσης κι εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.
   They dont like me but always talk about me . Haters make me famous
  • ΦΕΥΓΑ
   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη byebye
   (22.11.2016 1:53:51)
   liblen[DIV] από byebye
   vs
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, Amelia[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, byebye, ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Macrolepiota

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Φλογοβόλο..............................1(-32) - Φλογοβόλο.............................10(-41)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................330(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων..................94(-5) - Μεταφορικό αερόστατων..................12(-5)
   Βοηθητικό..............................41(-0) - Βοηθητικό..............................51(-0)
   Σκάφος-Έμβολο........................334(-36) - Σκάφος-Έμβολο........................204(-36)
   Κανονιοφόρο...........................198(-0) - Κανονιοφόρο............................84(-0)
   Έμβολο ατμού.........................342(-19) - Έμβολο ατμού..........................87(-15)
   Βάρκα Κατάδυσης.......................127(-9) - Βάρκα Κατάδυσης........................57(-4)
   ............................................. - Πυραυλάκατος...........................20(-4)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-1156.2 - Στρατηγοί...............................-1127
   Επιθετικοί βαθμοί......................2817.5 - Αμυντικοί βαθμοί.......................2890.5
   Ζημιά...................................57810 - Ζημιά...................................56350
   Καταμερισμός ζημιάς.......................50% - Καταμερισμός ζημιάς.......................50%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: liblen[DIV]

   Χαμένοι: Amelia[ΦΕΥΓΑ], ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ], Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]   Το θαύμα « Κολοσσός » του liblen[DIV] ενεργοποιήθηκε. (22.11.2016 1:51:18)   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη byebye
   (21.11.2016 23:22:40)
   Amelia[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, byebye
   vs
   liblen[DIV] από byebye

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο...........................24(-18)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................90(-10)
   Σκάφος-Έμβολο.........................240(-0) - .............................................
   Φλογοβόλο..............................48(-0) - .............................................
   Έμβολο ατμού..........................100(-0) - .............................................
   Βάρκα Κατάδυσης........................61(-0) - .............................................
   Μεταφορικό αερόστατων...................5(-2) - .............................................
   Βοηθητικό..............................51(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.................................-56 - Στρατηγοί..............................-467.2
   Επιθετικοί βαθμοί........................1168 - Αμυντικοί βαθμοί..........................140
   Ζημιά....................................2800 - Ζημιά...................................23360
   Καταμερισμός ζημιάς.......................10% - Καταμερισμός ζημιάς.......................90%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Amelia[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: liblen[DIV]  • Στειλτε καποιον που να ξερει παιδια , σας βαριεμαι


   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Χρυσοσκαλίτισσα
   (22.11.2016 1:16:48)
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από HASTA SHIEMBRE
   vs
   Divider r[DIV] από DIV ΑΚΡΑ ΠΟΛΙΣ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Φλογοβόλο..............................16(-8) - Φλογοβόλο..............................0(-79)
   Σκάφος-Έμβολο.........................200(-0) - .............................................
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - .............................................
   Έμβολο ατμού...........................50(-0) - .............................................
   Βάρκα Κατάδυσης........................60(-0) - .............................................
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................30(-0) - .............................................
   Μεταφορικό αερόστατων..................30(-0) - .............................................
   Βοηθητικό..............................51(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-49.6 - Στρατηγοί..............................-489.8
   Επιθετικοί βαθμοί......................1224.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................124
   Ζημιά....................................2480 - Ζημιά...................................24490
   Καταμερισμός ζημιάς........................9% - Καταμερισμός ζημιάς.......................91%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Peace
   (22.11.2016 1:37:55)
   Divider r[DIV] από Rolling Stones, Χρυσοσκαλίτισσα, Peace, ΠΛΑΤΑΝΙΑ
   vs
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.......................201(-102) - Σκάφος-Έμβολο.......................208(-102)
   Φλογοβόλο............................18(-106) - Φλογοβόλο.............................9(-117)
   Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο............................84(-0)
   Έμβολο ατμού..........................92(-52) - Έμβολο ατμού..........................97(-37)
   Βάρκα Κατάδυσης.......................70(-20) - Βάρκα Κατάδυσης.......................87(-15)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος................113(-10) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................90(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων.................24(-12) - Μεταφορικό αερόστατων..................52(-8)
   Βοηθητικό..............................10(-0) - Βοηθητικό..............................51(-0)
   Πυραυλάκατος...........................11(-4) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-3331.2 - Στρατηγοί.............................-2650.4
   Επιθετικοί βαθμοί........................6626 - Αμυντικοί βαθμοί.........................8328
   Ζημιά..................................166560 - Ζημιά..................................132520
   Καταμερισμός ζημιάς.......................55% - Καταμερισμός ζημιάς.......................45%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Divider r[DIV]
   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη HASTA SHIEMBRE
   (22.11.2016 1:48:57)
   Divider r[DIV] από Χρυσοσκαλίτισσα, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, HASTA SHIEMBRE
   vs
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, Χρυσοσκαλίτισσα

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................52(-72) - Σκάφος-Έμβολο........................292(-72)
   Φλογοβόλο..............................6(-88) - Φλογοβόλο..............................8(-80)
   Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο............................42(-0)
   Έμβολο ατμού..........................53(-40) - Έμβολο ατμού..........................68(-32)
   Βάρκα Κατάδυσης.......................39(-16) - Βάρκα Κατάδυσης.......................75(-15)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................90(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................30(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων..................27(-9) - Μεταφορικό αερόστατων..................20(-8)
   ............................................. - Βοηθητικό..............................30(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-2440.8 - Στρατηγοί...............................-2151
   Επιθετικοί βαθμοί......................5377.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................6102
   Ζημιά..................................122040 - Ζημιά..................................107550
   Καταμερισμός ζημιάς.......................53% - Καταμερισμός ζημιάς.......................47%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

   Files
   • dsaf.jpg

    (51 kB, downloaded 17 times, last: )
   They dont like me but always talk about me . Haters make me famous

   The post was edited 1 time, last by Billy93 VG ().

  • στο τελος του ποστ ακολουθει διδακτικη πληροφορια για τον αντωνακι.
   θα τον κανει καλυτερο αντιπαλο στο μελλον!


   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Deception Point
   (22.11.2016 2:18:57)
   Divider r[DIV] από Rolling Stones, Empire Crystal
   vs
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, CyanCity, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Deception Point

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.......................487(-105) - Σκάφος-Έμβολο.......................111(-105)
   Φλογοβόλο...........................223(-278) - Φλογοβόλο.............................6(-132)
   Κανονιοφόρο...........................207(-0) - Κανονιοφόρο............................84(-0)
   Έμβολο ατμού..........................254(-0) - Έμβολο ατμού..........................65(-35)
   Βάρκα Κατάδυσης.......................179(-0) - Βάρκα Κατάδυσης.......................77(-23)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................193(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................90(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων.................96(-13) - Μεταφορικό αερόστατων.................57(-13)
   Βοηθητικό..............................20(-0) - Βοηθητικό.............................102(-0)
   Καταπελτοφόρο..........................42(-0) - .............................................
   Πυραυλάκατος..........................42(-23) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-3256.6 - Στρατηγοί...............................-3012
   Επιθετικοί βαθμοί........................7530 - Αμυντικοί βαθμοί.......................8141.5
   Ζημιά..................................162830 - Ζημιά..................................150600
   Καταμερισμός ζημιάς.......................51% - Καταμερισμός ζημιάς.......................49%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Divider r[DIV]

   Χαμένοι: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]
   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΣΦΑΓΕΙΟ DIV
   (22.11.2016 2:27:31)
   Divider r[DIV] από Empire Crystal, Div_Θάνατος, Peace
   vs
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, HASTA SHIEMBRE, Peace, Deception Point, byebye

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................45(-72) - Σκάφος-Έμβολο........................179(-72)
   Φλογοβόλο.............................85(-74) - Φλογοβόλο............................23(-146)
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο............................63(-0)
   Έμβολο ατμού.........................160(-34) - Έμβολο ατμού..........................158(-2)
   ............................................. - Πυραυλάκατος...........................1(-14)
   Βάρκα Κατάδυσης......................119(-16) - Βάρκα Κατάδυσης........................64(-2)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................144(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................70(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων..................30(-8) - Μεταφορικό αερόστατων..................29(-8)
   ............................................. - Βοηθητικό..............................45(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-2182 - Στρατηγοί.............................-1969.6
   Επιθετικοί βαθμοί........................4924 - Αμυντικοί βαθμοί.........................5455
   Ζημιά..................................109100 - Ζημιά...................................98480
   Καταμερισμός ζημιάς.......................52% - Καταμερισμός ζημιάς.......................48%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]


   Ο στρατός του παίκτη Divider r[DIV] έφυγε λόγω έλλειψης ηθικού.


   πατα στην φωτογραφια να μαθεις τι κανει η μοναδουλα που δε χρησιμοποιεις
   They dont like me but always talk about me . Haters make me famous
  • Μάχη για την πόλη SFDIV-Π-Γ1
   (23.11.2016 3:40:40)
   Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   ΠΥΡΡOΣ[DIV] από SFDIV-Π-Γ1

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................96(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΠΥΡΡOΣ[DIV]

   Η πόλη SFDIV-Π-Γ1 λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 79,482 Οικοδομικό υλικό, 20,017 Κρύσταλλος


   Μάχη για την πόλη SFDIV-Π-Γ1
   (23.11.2016 4:47:05)
   Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   ΠΥΡΡOΣ[DIV] από SFDIV-Π-Γ1

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................96(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: ΠΥΡΡOΣ[DIV]

   Η πόλη SFDIV-Π-Γ1 λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 79,482 Οικοδομικό υλικό, 20,017 Κρύσταλλος


   Μάχη για την πόλη ΓΑΛΑΤΙΚΟΧΩΡΙΟ
   (23.11.2016 12:18:26)
   Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   sakis 40[DIV] από

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................98(-12) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-16.8 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................42
   Ζημιά.....................................840 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: sakis 40[DIV]

   Η πόλη ΓΑΛΑΤΙΚΟΧΩΡΙΟ λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 21,872 Κρασί
   ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΟΝΕ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ... Το ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ????????
   ΝΟΜΙΖΩ Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ!!!  • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη No to violence
   (22.11.2016 3:32:43)
   Divider r[DIV] από Deception Point, Div_Θάνατος, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, No to violence
   vs
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Karlovasi 5, Deception Point, akoyi13_M_4

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................470(-54) - Σκάφος-Έμβολο........................219(-54)
   Φλογοβόλο.............................16(-80) - Φλογοβόλο.............................12(-60)
   Κανονιοφόρο...........................291(-0) - Κανονιοφόρο............................42(-0)
   Έμβολο ατμού.........................274(-15) - Έμβολο ατμού..........................76(-19)
   Βάρκα Κατάδυσης......................217(-12) - Βάρκα Κατάδυσης.......................63(-12)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................253(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................30(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων.................120(-6) - Μεταφορικό αερόστατων..................38(-6)
   Βοηθητικό..............................30(-0) - Βοηθητικό..............................51(-0)
   Καταπελτοφόρο..........................42(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-1536.4 - Στρατηγοί.............................-1508.4
   Επιθετικοί βαθμοί........................3771 - Αμυντικοί βαθμοί.........................3841
   Ζημιά...................................76820 - Ζημιά...................................75420
   Καταμερισμός ζημιάς.......................50% - Καταμερισμός ζημιάς.......................50%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Divider r[DIV]
   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΣΦΑΓΕΙΟ DIV
   (22.11.2016 3:49:49)
   Divider r[DIV] από Peace, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΣΦΑΓΕΙΟ DIV
   vs
   Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ΣΦΑΓΕΙΟ DIV, HASTA SHIEMBRE

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................206(-72) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-72)
   Φλογοβόλο..............................3(-68) - Φλογοβόλο.............................4(-171)
   Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο............................19(-0)
   Έμβολο ατμού..........................32(-43) - Έμβολο ατμού...........................22(-0)
   ............................................. - Πυραυλάκατος...........................0(-15)
   Βάρκα Κατάδυσης.......................53(-17) - Βάρκα Κατάδυσης........................15(-1)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................113(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................16(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων.................14(-10) - Μεταφορικό αερόστατων..................15(-9)
   Βοηθητικό..............................10(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-2437 - Στρατηγοί.............................-2112.4
   Επιθετικοί βαθμοί........................5281 - Αμυντικοί βαθμοί.......................6092.5
   Ζημιά..................................121850 - Ζημιά..................................105620
   Καταμερισμός ζημιάς.......................53% - Καταμερισμός ζημιάς.......................47%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]


   Ο στρατός του παίκτη Divider r[DIV] δέχτηκε εντολή απόσυρσης κι εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.
   They dont like me but always talk about me . Haters make me famous
  • Μάχη για την πόλη krasi2
   (24.11.2016 3:25:58)
   Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   BENTETA[DIV] από krasi2

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-1)
   Οπλίτης...............................224(-6) - Οπλίτης................................0(-60)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...............................-84.6
   Επιθετικοί βαθμοί.......................211.5 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά....................................4230
   Καταμερισμός ζημιάς........................9% - Καταμερισμός ζημιάς.......................91%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: BENTETA[DIV]

   Η πόλη krasi2 λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 24,072 Οικοδομικό υλικό, 35,674 Κρασί, 2,241 Μάρμαρο, 37,511 Κρύσταλλος   Μάχη για την πόλη krasi2
   (24.11.2016 4:30:16)
   Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   BENTETA[DIV] από krasi2

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................96(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................12(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: BENTETA[DIV]

   Η πόλη krasi2 λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 24,231 Οικοδομικό υλικό, 35,655 Κρασί, 2,233 Μάρμαρο, 37,378 Κρύσταλλος
   Μάχη για την πόλη krasi2
   (24.11.2016 5:33:58)
   Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
   vs
   BENTETA[DIV] από krasi2

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................96(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................12(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: BENTETA[DIV]

   Η πόλη krasi2 λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 18,673 Οικοδομικό υλικό, 27,035 Κρασί, 1,683 Μάρμαρο, 28,149 Κρύσταλλος
   ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΟΝΕ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ... Το ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ????????
   ΝΟΜΙΖΩ Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ!!!