ΦΕΥΓΑΤΟΙ[ΦΕΥΓΑ] vs DIVIDERS[DIV]

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Μάχη για την πόλη Μαχαλόμαγκας
  (18.11.2016 1:31:01)
  ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Macrolepiota
  vs
  vamos[DIV] από Μαχαλόμαγκας
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Λογχοφόροι.............................46(-4) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-2.4 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................6
  Ζημιά.....................................120 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Νικητές: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: vamos[DIV]

  Η πόλη Μαχαλόμαγκας λεηλατήθηκε από ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ].
  Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 42,485 Οικοδομικό υλικό, 3,514 Μάρμαρο
 • Μάχη για την πόλη Ξανθιά
  (18.11.2016 3:53:04)
  Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  kali[DIV] από Ξανθιά

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Ξιφομάχος.............................500(-0) - Ξιφομάχος.............................0(-200)
  Οπλίτης..............................550(-50) - Οπλίτης...............................0(-200)
  Γυροκόπτερο...........................44(-76) - Γυροκόπτερο..........................106(-94)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  Πυροβολητής θείου.....................168(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................20(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................40(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-260 - Στρατηγοί................................-755
  Επιθετικοί βαθμοί......................1887.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................650
  Ζημιά...................................13000 - Ζημιά...................................37750
  Καταμερισμός ζημιάς.......................25% - Καταμερισμός ζημιάς.......................75%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: kali[DIV]


  Μάχη για την πόλη Ξανθιά
  (18.11.2016 4:24:34)
  Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  kali[DIV] από Ξανθιά

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης................................99(-1) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................1(-6)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-1.4 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................3.5
  Ζημιά......................................70 - Ζημιά.....................................303
  Καταμερισμός ζημιάς.......................18% - Καταμερισμός ζημιάς.......................82%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: kali[DIV]

  Η πόλη Ξανθιά λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 71,129 Οικοδομικό υλικό, 303 Κρασί, 28,066 Θείο  Μάχη για την πόλη portokali
  (18.11.2016 4:29:50)
  Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  kali[DIV] από portokali

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Ξιφομάχος.............................500(-0) - Ξιφομάχος.............................0(-202)
  Οπλίτης..............................578(-22) - Οπλίτης...............................0(-104)
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - Γυροκόπτερο.............................0(-1)
  Γιατρός................................20(-0) - Γιατρός.................................5(-0)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  Πυροβολητής θείου.....................168(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................40(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-30.8 - Στρατηγοί..............................-390.5
  Επιθετικοί βαθμοί......................976.25 - Αμυντικοί βαθμοί...........................77
  Ζημιά....................................1540 - Ζημιά...................................19525
  Καταμερισμός ζημιάς........................7% - Καταμερισμός ζημιάς.......................93%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: kali[DIV]


  Μάχη για την πόλη Ξανθιά
  (18.11.2016 5:39:35)
  Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  kali[DIV] από Ξανθιά

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης................................97(-3) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-4.2 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................10.5
  Ζημιά.....................................210 - Ζημιά.....................................291
  Καταμερισμός ζημιάς.......................41% - Καταμερισμός ζημιάς.......................59%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: kali[DIV]

  Η πόλη Ξανθιά λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 71,138 Οικοδομικό υλικό, 291 Κρασί, 28,070 Θείο


  Μάχη για την πόλη Ξανθιά
  (18.11.2016 6:58:56)
  Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  kali[DIV] από Ξανθιά

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης................................95(-5) - .............................................
  Κανόνι.................................12(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
  Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................276
  Καταμερισμός ζημιάς.......................55% - Καταμερισμός ζημιάς.......................45%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: kali[DIV]

  Η πόλη Ξανθιά λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 71,148 Οικοδομικό υλικό, 276 Κρασί, 28,074 Θείο
  ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΟΝΕ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ... Το ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ????????
  ΝΟΜΙΖΩ Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ!!!
 • :bomb: :bomb: :bomb:

  Μάχη για την πόλη Div_έτσι απλά
  (17.11.2016 12:41:41)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  vamos[DIV] από Div_έτσι απλά

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................320(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................496(-4) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................30(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: vamos[DIV]Η πόλη Div_έτσι απλά λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 83,538 :wood: , 4,643 :marble: , 27,817 :sulfur:


  Μάχη για την πόλη Div_έτσι απλά
  (17.11.2016 14:04:52)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  vamos[DIV] από Div_έτσι απλά

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................420(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................546(-4) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................30(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: vamos[DIV]Η πόλη Div_έτσι απλά λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 44,407 :wood: , 2,395 :marble: , 14,342 :sulfur:

  Μάχη για την πόλη Div_Θάνατος
  (17.11.2016 16:49:25)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  vamos[DIV] από Div_Θάνατος

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Λογχοφόροι.............................0(-10)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................320(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................496(-4) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................30(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί..................................-6
  Επιθετικοί βαθμοί..........................15 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.....................................644
  Καταμερισμός ζημιάς.......................30% - Καταμερισμός ζημιάς.......................70%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: vamos[DIV]Η πόλη Div_Θάνατος λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 90,431 :wood: , 344 :wine: , 4,210 :marble: , 21,012 :sulfur:
  They dont like me but always talk about me . Haters make me famous

 • :bomb: :bomb: :bomb:


  Μάχη για την πόλη Div_Θάνατος
  (17.11.2016 18:13:58)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  vamos[DIV] από Div_Θάνατος

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Ξιφομάχος.............................320(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................546(-4) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.....................................255
  Καταμερισμός ζημιάς.......................52% - Καταμερισμός ζημιάς.......................48%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: vamos[DIV]

  Η πόλη Div_Θάνατος λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 90,552 :wood: , 255 :wine: , 4,205 :marble: , 20,986 :sulfur:
  Μάχη για την πόλη Div_Θάνατος
  (17.11.2016 19:18:37)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  vamos[DIV] από Div_Θάνατος

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................300(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................446(-4) - .............................................
  Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.....................................201
  Καταμερισμός ζημιάς.......................58% - Καταμερισμός ζημιάς.......................42%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: vamos[DIV]

  Η πόλη Div_Θάνατος λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 90,641 :wood: , 201 :wine: , 4,199 :marble: , 20,957 :sulfur:


  Μάχη για την πόλη Div_Θάνατος
  (17.11.2016 20:26:26)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  vamos[DIV] από Div_Θάνατος

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................390(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................446(-4) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.....................................134
  Καταμερισμός ζημιάς.......................67% - Καταμερισμός ζημιάς.......................33%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: vamos[DIV]

  Η πόλη Div_Θάνατος λεηλατήθηκε από Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 90,756 :wood: , 134 :wine: , 4,192 :marble: , 20,917 :sulfur:
  Dimitris wrote:

  -Μάχες εναντίον μελών που έχουν αποχωρήσει μπορούν να δημοσιευθούν, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί έως και 6 ώρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του μέλους στο φόρουμ. Στο post της αποχώρησης θα πρέπει να υπάρχει screenshot από το μήνυμα που δέχεται ο Υπουργός Εσωτερικών. Αν κάποια μάχη έχει ξεκινήσει πριν το ποστ αποχώρησης του μέλους, μπορεί να δημοσιευτεί παρά το όριο των 6 ωρών, σε αυτή την περίπτωση όμως είναι υποχρεωτική η επισύναψη Screenshot του 1ου γύρου της μάχης.

  ΥΓ. πριν πατησεις ριπορτ ,μαθε κανα κανονα βοσκοπουλα. τοσο ρομπα; διαχειριστρια και δε ξερεις τους κανονες; :hail: :rofl:
  They dont like me but always talk about me . Haters make me famous


 • Μάχη για την πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 3
  (18.11.2016 17:01:02)
  giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από KORLEONE
  vs
  Dark_Power[DIV] από

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................800(-0) - .............................................
  Οπλίτης..............................790(-10) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................20(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................25(-0) - .............................................
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.................................-14 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................35
  Ζημιά.....................................700 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Dark_Power[DIV]

  Η πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 3 λεηλατήθηκε από giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  20,148 Οικοδομικό υλικό, 18,747 Θείο  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 8
  (18.11.2016 17:26:25)
  giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από KORLEONE
  vs
  Dark_Power[DIV] από ΦΕΥΓΑΤΕ 8

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο.........................112(-8) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-40)
  Φλογοβόλο.............................24(-12) - Φλογοβόλο..............................0(-10)
  Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο.............................0(-5)
  Έμβολο ατμού...........................36(-0) - Έμβολο ατμού...........................0(-15)
  Βάρκα Κατάδυσης........................30(-0) - Βάρκα Κατάδυσης.........................0(-2)
  Βοηθητικό..............................20(-0) - Βοηθητικό...............................1(-0)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος..................90(-0) - .............................................
  Μεταφορικό αερόστατων..................10(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..............................-114.4 - Στρατηγοί..............................-774.4
  Επιθετικοί βαθμοί........................1936 - Αμυντικοί βαθμοί..........................286
  Ζημιά....................................5720 - Ζημιά...................................38720
  Καταμερισμός ζημιάς.......................12% - Καταμερισμός ζημιάς.......................88%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Dark_Power[DIV]
 • αναγνωριστικη φαπα και στο βοσκοπαιδι το μικρο
  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη _ΙΛΙ_
  (17.11.2016 16:19:05)
  ΑΟΡΑΤΟΣ[DIV] από Μπίλαινα, _ΙΛΙ_
  vs
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, θειο 2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο........................114(-36) - Σκάφος-Έμβολο........................109(-36)
  Φλογοβόλο.............................10(-50) - Φλογοβόλο..............................9(-39)
  Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο............................42(-0)
  Έμβολο ατμού..........................39(-11) - Έμβολο ατμού..........................73(-12)
  Βάρκα Κατάδυσης........................46(-4) - Βάρκα Κατάδυσης........................27(-8)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0)
  Μεταφορικό αερόστατων...................5(-2) - Μεταφορικό αερόστατων...................9(-3)
  Βοηθητικό..............................51(-0) - Βοηθητικό..............................51(-0)
  Πυραυλάκατος............................5(-4) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.............................-1002.8 - Στρατηγοί..............................-955.4
  Επιθετικοί βαθμοί......................2388.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................2507
  Ζημιά...................................50140 - Ζημιά...................................47770
  Καταμερισμός ζημιάς.......................51% - Καταμερισμός ζημιάς.......................49%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: ΑΟΡΑΤΟΣ[DIV]
  They dont like me but always talk about me . Haters make me famous
 • Με τόσο χιόνια.... βλέπω ανάψατε τζάκι!!! :lol:
  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Polis sgr
  (18.11.2016 18:20:16)
  giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από KORLEONE
  vs
  stathisgr[DIV] από Polis sgr

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο.........................72(-48) - Σκάφος-Έμβολο........................544(-48)
  Φλογοβόλο.............................15(-57) - Φλογοβόλο...............................4(-0)
  Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο...........................141(-0)
  Έμβολο ατμού..........................153(-3) - Έμβολο ατμού..........................18(-72)
  Βάρκα Κατάδυσης........................30(-0) - Βάρκα Κατάδυσης.......................52(-14)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος..................90(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................36(-54)
  Μεταφορικό αερόστατων..................15(-5) - Μεταφορικό αερόστατων...................0(-1)
  Βοηθητικό..............................20(-0) - Βοηθητικό...............................1(-0)
  Πυραυλάκατος...........................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..............................-805.4 - Στρατηγοί.............................-2624.4
  Επιθετικοί βαθμοί........................6561 - Αμυντικοί βαθμοί.......................2013.5
  Ζημιά...................................40270 - Ζημιά..................................131220
  Καταμερισμός ζημιάς.......................23% - Καταμερισμός ζημιάς.......................77%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: stathisgr[DIV]
  Μάχη για την πόλη Polis sgr4
  (18.11.2016 20:58:07)
  giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από KORLEONE
  vs
  stathisgr[DIV] από

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................800(-0) - .............................................
  Οπλίτης..............................782(-18) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................15(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................10(-0) - .............................................
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-25.2 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................63
  Ζημιά....................................1260 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: stathisgr[DIV]

  Η πόλη Polis sgr4 λεηλατήθηκε από giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  36,520 Κρασί

  The post was edited 1 time, last by Christο ().


 • Μάχη για την πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 9
  (18.11.2016 18:02:01)
  giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από KORLEONE
  vs
  Dark_Power[DIV] από

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................800(-0) - .............................................
  Οπλίτης..............................789(-11) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................10(-0) - .............................................
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-15.4 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................38.5
  Ζημιά.....................................770 - Ζημιά.....................................462
  Καταμερισμός ζημιάς.......................62% - Καταμερισμός ζημιάς.......................38%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Dark_Power[DIV]

  Η πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 9 λεηλατήθηκε από giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  26,309 Οικοδομικό υλικό, 7,610 Κρασί, 462 Κρύσταλλος  Μάχη για την πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 8
  (18.11.2016 18:02:38)
  giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από KORLEONE
  vs
  Dark_Power[DIV] από

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................800(-0) - .............................................
  Οπλίτης..............................789(-11) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................15(-0) - .............................................
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-15.4 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................38.5
  Ζημιά.....................................770 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Dark_Power[DIV]

  Η πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 8 λεηλατήθηκε από giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  5,695 Οικοδομικό υλικό, 19,492 Θείο
  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη μπλαμπλαμπλα
  (18.11.2016 18:21:54)
  giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από Polis sgr7
  vs
  Dark_Power[DIV] από μπλαμπλαμπλα

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο.........................115(-0) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-30)
  Βάρκα Κατάδυσης........................28(-2) - Βάρκα Κατάδυσης.........................0(-5)
  Μεταφορικό αερόστατων..................10(-0) - Μεταφορικό αερόστατων...................5(-0)
  Φλογοβόλο..............................36(-0) - .............................................
  Κανονιοφόρο............................42(-0) - .............................................
  Έμβολο ατμού...........................36(-0) - .............................................
  Κωπήλατη τορπιλάκατος..................90(-0) - .............................................
  Βοηθητικό..............................20(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-40.4 - Στρατηγοί................................-251
  Επιθετικοί βαθμοί.......................627.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................101
  Ζημιά....................................2020 - Ζημιά...................................12550
  Καταμερισμός ζημιάς.......................13% - Καταμερισμός ζημιάς.......................87%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Dark_Power[DIV]


  Μάχη για την πόλη μπλαμπλαμπλα
  (18.11.2016 19:13:05)
  giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από KORLEONE
  vs
  Dark_Power[DIV] από

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................800(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................791(-9) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................20(-0) - .............................................
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................60(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................2(-5)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-12.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................31.5
  Ζημιά.....................................630 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Dark_Power[DIV]

  Η πόλη μπλαμπλαμπλα λεηλατήθηκε από giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  17,933 Οικοδομικό υλικό, 2,990 Κρασί

 • Μάχη για την πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 7
  (18.11.2016 19:48:21)
  giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  Dark_Power[DIV] από

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................790(-0) - .............................................
  Οπλίτης..............................739(-11) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός.................................5(-0) - .............................................
  Μάγειρας...............................15(-0) - .............................................
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-15.4 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................38.5
  Ζημιά.....................................770 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Dark_Power[DIV]

  Η πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 7 λεηλατήθηκε από giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  24,646 Οικοδομικό υλικό  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 7
  (18.11.2016 19:55:10)
  giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  Dark_Power[DIV] από ΦΕΥΓΑΤΕ 7

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο.........................132(-5) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-50)
  Φλογοβόλο..............................32(-4) - Φλογοβόλο..............................0(-20)
  Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο.............................0(-5)
  Βοηθητικό..............................12(-0) - Βοηθητικό...............................1(-0)
  Έμβολο ατμού...........................72(-0) - .............................................
  Βάρκα Κατάδυσης........................30(-0) - .............................................
  Κωπήλατη τορπιλάκατος..................50(-0) - .............................................
  Μεταφορικό αερόστατων..................10(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-49.8 - Στρατηγοί................................-486
  Επιθετικοί βαθμοί........................1215 - Αμυντικοί βαθμοί........................124.5
  Ζημιά....................................2490 - Ζημιά...................................24300
  Καταμερισμός ζημιάς........................9% - Καταμερισμός ζημιάς.......................91%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: Dark_Power[DIV]
  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΚΡΑΣΙ 1
  (19.11.2016 2:47:01)
  ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Div_Κουτούκι, Div_Κουζουλός
  vs
  ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] από ΚΡΑΣΙ 1

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο.........................240(-0) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-27)
  Έμβολο ατμού..........................150(-0) - Έμβολο ατμού...........................0(-30)
  Φλογοβόλο.............................60(-12) - .............................................
  Κανονιοφόρο............................84(-0) - .............................................
  Βάρκα Κατάδυσης........................61(-0) - .............................................
  Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - .............................................
  Μεταφορικό αερόστατων..................40(-0) - .............................................
  Βοηθητικό..............................71(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-74.4 - Στρατηγοί................................-855
  Επιθετικοί βαθμοί......................2137.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................186
  Ζημιά....................................3720 - Ζημιά...................................42750
  Καταμερισμός ζημιάς........................8% - Καταμερισμός ζημιάς.......................92%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV]

  The post was edited 2 times, last by Christο ().

 • DIV

  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΠΕΤΡΑ1
  (18.11.2016 0:22:22)
  ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] από ΠΕΤΡΑ1
  vs
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Morchella

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο..........................89(-0) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-14)
  Φλογοβόλο.............................80(-10) - Φλογοβόλο..............................0(-22)
  ............................................. - Έμβολο ατμού............................0(-5)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.................................-62 - Στρατηγοί..............................-326.4
  Επιθετικοί βαθμοί.........................816 - Αμυντικοί βαθμοί..........................155
  Ζημιά....................................3100 - Ζημιά...................................16320
  Καταμερισμός ζημιάς.......................15% - Καταμερισμός ζημιάς.......................85%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV]
  Χαμένοι: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ], Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Div_Θάνατος
  (19.11.2016 2:25:15)
  Divider r[DIV] από ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Div_Θάνατος
  vs
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο........................194(-24) - Σκάφος-Έμβολο........................168(-36)
  Φλογοβόλο..............................8(-52) - Φλογοβόλο..............................9(-39)
  Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο............................84(-0)
  Έμβολο ατμού...........................45(-5) - Έμβολο ατμού.........................101(-19)
  Βάρκα Κατάδυσης........................58(-2) - Βάρκα Κατάδυσης......................100(-10)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................120(-0)
  Μεταφορικό αερόστατων..................16(-2) - Μεταφορικό αερόστατων..................56(-4)
  Βοηθητικό..............................10(-0) - Βοηθητικό.............................102(-0)
  Πυραυλάκατος...........................26(-4) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..............................-770.8 - Στρατηγοί.............................-1191.8
  Επιθετικοί βαθμοί......................2979.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................1927
  Ζημιά...................................38540 - Ζημιά...................................59590
  Καταμερισμός ζημιάς.......................39% - Καταμερισμός ζημιάς.......................61%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Divider r[DIV]
  Χαμένοι: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]
  Ο στρατός του παίκτη Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] δέχτηκε εντολή απόσυρσης κι εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Πόλις
  (19.11.2016 1:07:29)
  ΕΠΙ ΕΒΡΟΣ[DIV] από ΚΑΚΑΛΙΑ, ΦΕΥΓΑΤΕ 7
  vs
  giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Φλογοβόλο..............................0(-95)
  Κανονιοφόρο...........................126(-0) - Κανονιοφόρο............................0(-36)
  Έμβολο ατμού.........................330(-11) - .............................................
  ............................................. - Πυραυλάκατος............................0(-6)
  Βάρκα Κατάδυσης.......................155(-4) - .............................................
  Κωπήλατη τορπιλάκατος................198(-13) - .............................................
  Μεταφορικό αερόστατων..................86(-0) - Μεταφορικό αερόστατων...................0(-5)
  Βοηθητικό..............................42(-0) - .............................................
  Σκάφος-Έμβολο.........................418(-0) - .............................................
  Καταπελτοφόρο..........................19(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-428 - Στρατηγοί.............................-1703.4
  Επιθετικοί βαθμοί......................4258.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................1070
  Ζημιά...................................21400 - Ζημιά...................................85170
  Καταμερισμός ζημιάς.......................20% - Καταμερισμός ζημιάς.......................80%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: ΕΠΙ ΕΒΡΟΣ[DIV]
  Χαμένοι: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

  Το θαύμα « Κολοσσός » του giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] ενεργοποιήθηκε. (19.11.2016 0:40:10) :thayma:
  :lol:

  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΦΕΥΓΑΤΕ 4
  (19.11.2016 0:56:13)
  ΕΠΙ ΕΒΡΟΣ[DIV] από ΚΑΚΑΛΙΑ, ΦΕΥΓΑΤΕ 7
  vs
  giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο........................248(-24) - Σκάφος-Έμβολο.........................34(-86)
  ............................................. - Φλογοβόλο..............................0(-30)
  Κανονιοφόρο............................90(-0) - Κανονιοφόρο............................42(-0)
  Έμβολο ατμού..........................187(-3) - Έμβολο ατμού...........................3(-33)
  Βάρκα Κατάδυσης........................97(-3) - Βάρκα Κατάδυσης.......................12(-18)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος.................150(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0)
  Μεταφορικό αερόστατων..................72(-0) - Μεταφορικό αερόστατων..................0(-10)
  Βοηθητικό..............................40(-0) - Βοηθητικό..............................10(-0)
  Καταπελτοφόρο..........................56(-0) - .............................................
  Πυραυλάκατος...........................20(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..............................-252.6 - Στρατηγοί.............................-2051.6
  Επιθετικοί βαθμοί........................5129 - Αμυντικοί βαθμοί........................631.5
  Ζημιά...................................12630- Ζημιά..................................102580
  Καταμερισμός ζημιάς.......................10% - Καταμερισμός ζημιάς.......................90%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: ΕΠΙ ΕΒΡΟΣ[DIV]
  Χαμένοι: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]

  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Πόλις
  (19.11.2016 10:38:01)
  ΕΠΙ ΕΒΡΟΣ[DIV] από Πόλις
  vs
  giwrgos88[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο.........................152(-0) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-34)
  ............................................. - Φλογοβόλο..............................0(-10)
  Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο............................0(-42)
  Έμβολο ατμού...........................90(-0) - Έμβολο ατμού............................0(-3)
  Βάρκα Κατάδυσης........................45(-0) - Βάρκα Κατάδυσης........................0(-12)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................28(-32)
  Βοηθητικό..............................25(-0) - Βοηθητικό..............................10(-0)
  Μεταφορικό αερόστατων..................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..................................0 - Στρατηγοί...............................-1692
  Επιθετικοί βαθμοί........................4230 - Αμυντικοί βαθμοί............................0
  Ζημιά......................................0 - Ζημιά...................................84600
  Καταμερισμός ζημιάς........................0% - Καταμερισμός ζημιάς......................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: ΕΠΙ ΕΒΡΟΣ[DIV]
  Χαμένοι: giwrgos88[ΦΕΥΓΑ]  "Ο Έξυπνος Παραδέχεται, ο Πονηρός Δικαιολογείται Και ο Ηλίθιος Επιμένει!"
  Κανόνες Παιχνιδιού Σύστημα Υποστήριξης
 • Βρε Ρέα... Μας τύφλωσες...!!!
  Κάνε λίγο πιο μεγάλη την γραμματοσειρά να βλέπουμε. :lol:  Μάχη για την πόλη ΚΡΑΣΙ 1
  (19.11.2016 3:41:06)
  ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Macrolepiota
  vs
  ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] από ΚΡΑΣΙ 1

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Λογχοφόροι............................0(-157)
  Κριός..................................30(-0) - Κριός...................................0(-6)
  Μάγειρας...............................30(-0) - Μάγειρας...............................30(-0)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................360(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................497(-3) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
  Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  Γιατρός................................10(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-4.2 - Στρατηγοί..............................-120.6
  Επιθετικοί βαθμοί.......................301.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................10.5
  Ζημιά.....................................210 - Ζημιά....................................6333
  Καταμερισμός ζημιάς........................3% - Καταμερισμός ζημιάς.......................97%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV]

  Η πόλη ΚΡΑΣΙ 1 λεηλατήθηκε από ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  41,779 Οικοδομικό υλικό, 4,837 Κρασί, 3,494 Μάρμαρο, 303 Θείο  Μάχη για την πόλη ΚΡΑΣΙ 1
  (19.11.2016 3:57:45)
  ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Macrolepiota
  vs
  ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] από ΚΡΑΣΙ 1

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Λογχοφόροι.............................97(-3) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-1.8 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................4.5
  Ζημιά......................................90 - Ζημιά.....................................199
  Καταμερισμός ζημιάς.......................31% - Καταμερισμός ζημιάς.......................69%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV]

  Η πόλη ΚΡΑΣΙ 1 λεηλατήθηκε από ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  27,564 Οικοδομικό υλικό, 3,241 Κρασί, 2,302 Μάρμαρο, 199 Θείο  Μάχη για την πόλη ΚΡΑΣΙ 1
  (19.11.2016 4:53:28)
  ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Macrolepiota
  vs
  ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] από ΚΡΑΣΙ 1

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Λογχοφόροι.............................47(-3) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-1.8 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................4.5
  Ζημιά......................................90 - Ζημιά.....................................354
  Καταμερισμός ζημιάς.......................20% - Καταμερισμός ζημιάς.......................80%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV]

  Η πόλη ΚΡΑΣΙ 1 λεηλατήθηκε από ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  49,034 Οικοδομικό υλικό, 5,992 Κρασί, 4,078 Μάρμαρο, 354 Θείο  Μάχη για την πόλη ΚΡΑΣΙ 1
  (19.11.2016 5:16:41)
  ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Macrolepiota
  vs
  ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] από ΚΡΑΣΙ 1

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Λογχοφόροι.............................47(-3) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-1.8 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................4.5
  Ζημιά......................................90 - Ζημιά.....................................198
  Καταμερισμός ζημιάς.......................31% - Καταμερισμός ζημιάς.......................69%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV]

  Η πόλη ΚΡΑΣΙ 1 λεηλατήθηκε από ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  27,580 Οικοδομικό υλικό, 3,391 Κρασί, 2,288 Μάρμαρο, 198 Θείο
 • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη DEFCON
  (19.11.2016 21:16:50)
  ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  EFI-ALTIS[DIV] από ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2Θ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Έμβολο ατμού...........................0(-15)
  Σκάφος-Έμβολο...........................6(-9) - .............................................
  Φλογοβόλο.............................24(-12) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί..............................-119.4 - Στρατηγοί................................-360
  Επιθετικοί βαθμοί.........................900 - Αμυντικοί βαθμοί........................298.5
  Ζημιά....................................5970 - Ζημιά...................................18000
  Καταμερισμός ζημιάς.......................24% - Καταμερισμός ζημιάς.......................76%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: EFI-ALTIS[DIV]  Μάχη για την πόλη κρυσταλλο
  (20.11.2016 0:52:41)
  ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Morchella
  vs
  ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] από κρυσταλλο

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Λογχοφόροι.............................0(-12)
  Γιατρός................................10(-0) - Γιατρός................................15(-0)
  Μάγειρας...............................30(-0) - Μάγειρας...............................47(-0)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
  Ξιφομάχος.............................360(-0) - .............................................
  Οπλίτης...............................498(-2) - .............................................
  Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
  Κριός..................................30(-0) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-2.8 - Στρατηγοί................................-7.2
  Επιθετικοί βαθμοί..........................18 - Αμυντικοί βαθμοί............................7
  Ζημιά.....................................140 - Ζημιά.....................................360
  Καταμερισμός ζημιάς.......................28% - Καταμερισμός ζημιάς.......................72%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV]

  Η πόλη κρυσταλλο λεηλατήθηκε από ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
  23,440 Κρασί, 6,958 Θείο


  Μάχη για την πόλη κρυσταλλο
  (20.11.2016 1:40:08)
  ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Morchella
  vs
  ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] από κρυσταλλο

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Λογχοφόροι.............................48(-2) - Λογχοφόροι..............................1(-0)
  ............................................. - Τείχος..................................2(-5)
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-1.2 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................3
  Ζημιά......................................60 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV]

  Χαμένοι: ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ]

  Το θαύμα « Κολοσσός » του ΚΑΒΕΙΡΟΙ[DIV] ενεργοποιήθηκε. (20.11.2016 1:26:21)

  The post was edited 3 times, last by Christο ().

 • Νορμαλ ωρες , ετσι θα τρεχετε ολοι σας.
  Και ακομα τρεχει το λενακι  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Empire Crystal
  (21.11.2016 16:54:23)
  liblen[DIV] από Πόλις, Morchella, Deception Point, Macrolepiota, Empire Crystal, theio
  vs
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, Empire Crystal, Peace, meli-krystallo, No to violence

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο.......................370(-180) - Σκάφος-Έμβολο.......................180(-180)
  Φλογοβόλο............................29(-393) - Φλογοβόλο............................12(-204)
  Κανονιοφόρο...........................216(-1) - Κανονιοφόρο............................84(-0)
  Έμβολο ατμού.........................361(-13) - Έμβολο ατμού.........................129(-30)
  Βάρκα Κατάδυσης......................136(-37) - Βάρκα Κατάδυσης......................138(-28)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος.................340(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................141(-0)
  Μεταφορικό αερόστατων.................96(-20) - Μεταφορικό αερόστατων..................4(-14)
  Βοηθητικό..............................41(-0) - Βοηθητικό..............................51(-0)
  ............................................. - Πυραυλάκατος..........................18(-12)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.............................
  -4978.4- Στρατηγοί.............................-4178.4
  Επιθετικοί βαθμοί.......................10446 - Αμυντικοί βαθμοί........................12446
  Ζημιά..................................248920 - Ζημιά..................................208920
  Καταμερισμός ζημιάς.......................54% - Καταμερισμός ζημιάς.......................46%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Ο στρατός του παίκτη liblen[DIV] δέχτηκε εντολή απόσυρσης κι εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.
  They dont like me but always talk about me . Haters make me famous
 • ΦΕΥΓΑ
  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη byebye
  (22.11.2016 1:53:51)
  liblen[DIV] από byebye
  vs
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, Amelia[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, byebye, ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ] από Macrolepiota

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Φλογοβόλο..............................1(-32) - Φλογοβόλο.............................10(-41)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος.................330(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0)
  Μεταφορικό αερόστατων..................94(-5) - Μεταφορικό αερόστατων..................12(-5)
  Βοηθητικό..............................41(-0) - Βοηθητικό..............................51(-0)
  Σκάφος-Έμβολο........................334(-36) - Σκάφος-Έμβολο........................204(-36)
  Κανονιοφόρο...........................198(-0) - Κανονιοφόρο............................84(-0)
  Έμβολο ατμού.........................342(-19) - Έμβολο ατμού..........................87(-15)
  Βάρκα Κατάδυσης.......................127(-9) - Βάρκα Κατάδυσης........................57(-4)
  ............................................. - Πυραυλάκατος...........................20(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.............................-1156.2 - Στρατηγοί...............................-1127
  Επιθετικοί βαθμοί......................2817.5 - Αμυντικοί βαθμοί.......................2890.5
  Ζημιά...................................57810 - Ζημιά...................................56350
  Καταμερισμός ζημιάς.......................50% - Καταμερισμός ζημιάς.......................50%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: liblen[DIV]

  Χαμένοι: Amelia[ΦΕΥΓΑ], ΤοΝουΣου[ΦΕΥΓΑ], Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]  Το θαύμα « Κολοσσός » του liblen[DIV] ενεργοποιήθηκε. (22.11.2016 1:51:18)  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη byebye
  (21.11.2016 23:22:40)
  Amelia[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, byebye
  vs
  liblen[DIV] από byebye

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο...........................24(-18)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................90(-10)
  Σκάφος-Έμβολο.........................240(-0) - .............................................
  Φλογοβόλο..............................48(-0) - .............................................
  Έμβολο ατμού..........................100(-0) - .............................................
  Βάρκα Κατάδυσης........................61(-0) - .............................................
  Μεταφορικό αερόστατων...................5(-2) - .............................................
  Βοηθητικό..............................51(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.................................-56 - Στρατηγοί..............................-467.2
  Επιθετικοί βαθμοί........................1168 - Αμυντικοί βαθμοί..........................140
  Ζημιά....................................2800 - Ζημιά...................................23360
  Καταμερισμός ζημιάς.......................10% - Καταμερισμός ζημιάς.......................90%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Amelia[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: liblen[DIV] • Στειλτε καποιον που να ξερει παιδια , σας βαριεμαι


  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Χρυσοσκαλίτισσα
  (22.11.2016 1:16:48)
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από HASTA SHIEMBRE
  vs
  Divider r[DIV] από DIV ΑΚΡΑ ΠΟΛΙΣ

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Φλογοβόλο..............................16(-8) - Φλογοβόλο..............................0(-79)
  Σκάφος-Έμβολο.........................200(-0) - .............................................
  Κανονιοφόρο............................42(-0) - .............................................
  Έμβολο ατμού...........................50(-0) - .............................................
  Βάρκα Κατάδυσης........................60(-0) - .............................................
  Κωπήλατη τορπιλάκατος..................30(-0) - .............................................
  Μεταφορικό αερόστατων..................30(-0) - .............................................
  Βοηθητικό..............................51(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-49.6 - Στρατηγοί..............................-489.8
  Επιθετικοί βαθμοί......................1224.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................124
  Ζημιά....................................2480 - Ζημιά...................................24490
  Καταμερισμός ζημιάς........................9% - Καταμερισμός ζημιάς.......................91%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Peace
  (22.11.2016 1:37:55)
  Divider r[DIV] από Rolling Stones, Χρυσοσκαλίτισσα, Peace, ΠΛΑΤΑΝΙΑ
  vs
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο.......................201(-102) - Σκάφος-Έμβολο.......................208(-102)
  Φλογοβόλο............................18(-106) - Φλογοβόλο.............................9(-117)
  Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο............................84(-0)
  Έμβολο ατμού..........................92(-52) - Έμβολο ατμού..........................97(-37)
  Βάρκα Κατάδυσης.......................70(-20) - Βάρκα Κατάδυσης.......................87(-15)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος................113(-10) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................90(-0)
  Μεταφορικό αερόστατων.................24(-12) - Μεταφορικό αερόστατων..................52(-8)
  Βοηθητικό..............................10(-0) - Βοηθητικό..............................51(-0)
  Πυραυλάκατος...........................11(-4) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.............................-3331.2 - Στρατηγοί.............................-2650.4
  Επιθετικοί βαθμοί........................6626 - Αμυντικοί βαθμοί.........................8328
  Ζημιά..................................166560 - Ζημιά..................................132520
  Καταμερισμός ζημιάς.......................55% - Καταμερισμός ζημιάς.......................45%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Divider r[DIV]
  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη HASTA SHIEMBRE
  (22.11.2016 1:48:57)
  Divider r[DIV] από Χρυσοσκαλίτισσα, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, HASTA SHIEMBRE
  vs
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, Χρυσοσκαλίτισσα

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο.........................52(-72) - Σκάφος-Έμβολο........................292(-72)
  Φλογοβόλο..............................6(-88) - Φλογοβόλο..............................8(-80)
  Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο............................42(-0)
  Έμβολο ατμού..........................53(-40) - Έμβολο ατμού..........................68(-32)
  Βάρκα Κατάδυσης.......................39(-16) - Βάρκα Κατάδυσης.......................75(-15)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος..................90(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................30(-0)
  Μεταφορικό αερόστατων..................27(-9) - Μεταφορικό αερόστατων..................20(-8)
  ............................................. - Βοηθητικό..............................30(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.............................-2440.8 - Στρατηγοί...............................-2151
  Επιθετικοί βαθμοί......................5377.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................6102
  Ζημιά..................................122040 - Ζημιά..................................107550
  Καταμερισμός ζημιάς.......................53% - Καταμερισμός ζημιάς.......................47%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]

  Files
  • dsaf.jpg

   (51 kB, downloaded 18 times, last: )
  They dont like me but always talk about me . Haters make me famous

  The post was edited 1 time, last by Billy93 VG ().

 • στο τελος του ποστ ακολουθει διδακτικη πληροφορια για τον αντωνακι.
  θα τον κανει καλυτερο αντιπαλο στο μελλον!


  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Deception Point
  (22.11.2016 2:18:57)
  Divider r[DIV] από Rolling Stones, Empire Crystal
  vs
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, CyanCity, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Deception Point

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο.......................487(-105) - Σκάφος-Έμβολο.......................111(-105)
  Φλογοβόλο...........................223(-278) - Φλογοβόλο.............................6(-132)
  Κανονιοφόρο...........................207(-0) - Κανονιοφόρο............................84(-0)
  Έμβολο ατμού..........................254(-0) - Έμβολο ατμού..........................65(-35)
  Βάρκα Κατάδυσης.......................179(-0) - Βάρκα Κατάδυσης.......................77(-23)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος.................193(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................90(-0)
  Μεταφορικό αερόστατων.................96(-13) - Μεταφορικό αερόστατων.................57(-13)
  Βοηθητικό..............................20(-0) - Βοηθητικό.............................102(-0)
  Καταπελτοφόρο..........................42(-0) - .............................................
  Πυραυλάκατος..........................42(-23) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.............................-3256.6 - Στρατηγοί...............................-3012
  Επιθετικοί βαθμοί........................7530 - Αμυντικοί βαθμοί.......................8141.5
  Ζημιά..................................162830 - Ζημιά..................................150600
  Καταμερισμός ζημιάς.......................51% - Καταμερισμός ζημιάς.......................49%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Divider r[DIV]

  Χαμένοι: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]
  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΣΦΑΓΕΙΟ DIV
  (22.11.2016 2:27:31)
  Divider r[DIV] από Empire Crystal, Div_Θάνατος, Peace
  vs
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις, HASTA SHIEMBRE, Peace, Deception Point, byebye

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο.........................45(-72) - Σκάφος-Έμβολο........................179(-72)
  Φλογοβόλο.............................85(-74) - Φλογοβόλο............................23(-146)
  Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο............................63(-0)
  Έμβολο ατμού.........................160(-34) - Έμβολο ατμού..........................158(-2)
  ............................................. - Πυραυλάκατος...........................1(-14)
  Βάρκα Κατάδυσης......................119(-16) - Βάρκα Κατάδυσης........................64(-2)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος.................144(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................70(-0)
  Μεταφορικό αερόστατων..................30(-8) - Μεταφορικό αερόστατων..................29(-8)
  ............................................. - Βοηθητικό..............................45(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-2182 - Στρατηγοί.............................-1969.6
  Επιθετικοί βαθμοί........................4924 - Αμυντικοί βαθμοί.........................5455
  Ζημιά..................................109100 - Ζημιά...................................98480
  Καταμερισμός ζημιάς.......................52% - Καταμερισμός ζημιάς.......................48%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]


  Ο στρατός του παίκτη Divider r[DIV] έφυγε λόγω έλλειψης ηθικού.


  πατα στην φωτογραφια να μαθεις τι κανει η μοναδουλα που δε χρησιμοποιεις
  They dont like me but always talk about me . Haters make me famous
 • Μάχη για την πόλη SFDIV-Π-Γ1
  (23.11.2016 3:40:40)
  Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  ΠΥΡΡOΣ[DIV] από SFDIV-Π-Γ1

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης................................96(-4) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΠΥΡΡOΣ[DIV]

  Η πόλη SFDIV-Π-Γ1 λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 79,482 Οικοδομικό υλικό, 20,017 Κρύσταλλος


  Μάχη για την πόλη SFDIV-Π-Γ1
  (23.11.2016 4:47:05)
  Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  ΠΥΡΡOΣ[DIV] από SFDIV-Π-Γ1

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης................................96(-4) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: ΠΥΡΡOΣ[DIV]

  Η πόλη SFDIV-Π-Γ1 λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 79,482 Οικοδομικό υλικό, 20,017 Κρύσταλλος


  Μάχη για την πόλη ΓΑΛΑΤΙΚΟΧΩΡΙΟ
  (23.11.2016 12:18:26)
  Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  sakis 40[DIV] από

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης...............................98(-12) - .............................................
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-16.8 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................42
  Ζημιά.....................................840 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: sakis 40[DIV]

  Η πόλη ΓΑΛΑΤΙΚΟΧΩΡΙΟ λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 21,872 Κρασί
  ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΟΝΕ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ... Το ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ????????
  ΝΟΜΙΖΩ Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ!!! • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη No to violence
  (22.11.2016 3:32:43)
  Divider r[DIV] από Deception Point, Div_Θάνατος, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, No to violence
  vs
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από Karlovasi 5, Deception Point, akoyi13_M_4

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο........................470(-54) - Σκάφος-Έμβολο........................219(-54)
  Φλογοβόλο.............................16(-80) - Φλογοβόλο.............................12(-60)
  Κανονιοφόρο...........................291(-0) - Κανονιοφόρο............................42(-0)
  Έμβολο ατμού.........................274(-15) - Έμβολο ατμού..........................76(-19)
  Βάρκα Κατάδυσης......................217(-12) - Βάρκα Κατάδυσης.......................63(-12)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος.................253(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................30(-0)
  Μεταφορικό αερόστατων.................120(-6) - Μεταφορικό αερόστατων..................38(-6)
  Βοηθητικό..............................30(-0) - Βοηθητικό..............................51(-0)
  Καταπελτοφόρο..........................42(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί.............................-1536.4 - Στρατηγοί.............................-1508.4
  Επιθετικοί βαθμοί........................3771 - Αμυντικοί βαθμοί.........................3841
  Ζημιά...................................76820 - Ζημιά...................................75420
  Καταμερισμός ζημιάς.......................50% - Καταμερισμός ζημιάς.......................50%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Divider r[DIV]
  Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΣΦΑΓΕΙΟ DIV
  (22.11.2016 3:49:49)
  Divider r[DIV] από Peace, ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΣΦΑΓΕΙΟ DIV
  vs
  Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ] από ΣΦΑΓΕΙΟ DIV, HASTA SHIEMBRE

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Σκάφος-Έμβολο........................206(-72) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-72)
  Φλογοβόλο..............................3(-68) - Φλογοβόλο.............................4(-171)
  Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο............................19(-0)
  Έμβολο ατμού..........................32(-43) - Έμβολο ατμού...........................22(-0)
  ............................................. - Πυραυλάκατος...........................0(-15)
  Βάρκα Κατάδυσης.......................53(-17) - Βάρκα Κατάδυσης........................15(-1)
  Κωπήλατη τορπιλάκατος.................113(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................16(-0)
  Μεταφορικό αερόστατων.................14(-10) - Μεταφορικό αερόστατων..................15(-9)
  Βοηθητικό..............................10(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί...............................-2437 - Στρατηγοί.............................-2112.4
  Επιθετικοί βαθμοί........................5281 - Αμυντικοί βαθμοί.......................6092.5
  Ζημιά..................................121850 - Ζημιά..................................105620
  Καταμερισμός ζημιάς.......................53% - Καταμερισμός ζημιάς.......................47%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Billy93 VG[ΦΕΥΓΑ]


  Ο στρατός του παίκτη Divider r[DIV] δέχτηκε εντολή απόσυρσης κι εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.
  They dont like me but always talk about me . Haters make me famous
 • Μάχη για την πόλη krasi2
  (24.11.2016 3:25:58)
  Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  BENTETA[DIV] από krasi2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-1)
  Οπλίτης...............................224(-6) - Οπλίτης................................0(-60)
  ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
  Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...............................-84.6
  Επιθετικοί βαθμοί.......................211.5 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
  Ζημιά.....................................420 - Ζημιά....................................4230
  Καταμερισμός ζημιάς........................9% - Καταμερισμός ζημιάς.......................91%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: BENTETA[DIV]

  Η πόλη krasi2 λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 24,072 Οικοδομικό υλικό, 35,674 Κρασί, 2,241 Μάρμαρο, 37,511 Κρύσταλλος  Μάχη για την πόλη krasi2
  (24.11.2016 4:30:16)
  Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  BENTETA[DIV] από krasi2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης................................96(-4) - .............................................
  Κανόνι.................................12(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: BENTETA[DIV]

  Η πόλη krasi2 λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 24,231 Οικοδομικό υλικό, 35,655 Κρασί, 2,233 Μάρμαρο, 37,378 Κρύσταλλος
  Μάχη για την πόλη krasi2
  (24.11.2016 5:33:58)
  Spawner[ΦΕΥΓΑ] από Πόλις
  vs
  BENTETA[DIV] από krasi2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Οπλίτης................................96(-4) - .............................................
  Κανόνι.................................12(-0) - .............................................
  ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
  Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
  Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
  Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Νικητές: Spawner[ΦΕΥΓΑ]

  Χαμένοι: BENTETA[DIV]

  Η πόλη krasi2 λεηλατήθηκε από Spawner[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 18,673 Οικοδομικό υλικό, 27,035 Κρασί, 1,683 Μάρμαρο, 28,149 Κρύσταλλος
  ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΟΝΕ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ... Το ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ????????
  ΝΟΜΙΖΩ Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ!!!