Announcement Κανόνες Πολέμου (αναθεωρημένοι)

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Κανόνες Πολέμου (αναθεωρημένοι)

  ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Πόλεμο έχουμε όταν δύο ή περισσότεροι παίκτες μάχονται για να αποδείξουν ποιος είναι ο καλύτερος. Όταν κηρύσσεται ένας πόλεμος, οι εμπλεκόμενες πλευρές δεν χρειάζεται να ανησυχούν για υπέρβαση του ορίου επιθέσεων γιατί ο συγκεκριμένος κανόνας δεν ισχύει για την περίοδο του πολέμου. Έχετε υπόψη σας πάντα ότι για να ισχύει ένας πόλεμος πρέπει να βρίσκεται στον σωστό τομέα-στον σωστό κόσμο! Κλειδωμένα ή αρχειοθετημένα θέματα πόλεμου δεν ισχύουν.  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κάθε νέο θέμα πολέμου, θα πρέπει να έχει την έγκριση του αρμόδιου συντονιστή/υπερσυντονιστή. Γι’ αυτό, υπάρχει ειδοποίηση ότι μέχρι την έγκριση το θέμα δεν θα είναι ορατό στους άλλους χρήστες του φόρουμ. Αυτό γίνεται ώστε να μην ξεκινούν πόλεμοι που δεν έχουν κηρυχθεί σωστά.
 • ΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΕΜΟΥ


  Υπάρχουν δύο τύποι πολέμου που μπορούν να κηρυχθούν:


  1. Ένας κανονικός πόλεμος όπου το τέλος διευκρινίζεται από την συμμαχία που τον κηρύσσει.

  2. Ένας πόλεμος περιορισμένης χρονικής διάρκειας, όπου ο στόχος διευκρινίζεται από τον αρχηγό μίας εκ των συμμαχιών που λαμβάνουν μέρος. Ο στόχος αυτός μπορεί να συμπεριλαμβάνει το κέρδος κάποιων συγκεκριμένων πόντων βαθμολογίας, ένα συγκεκριμένο επίπεδο ζημιάς στην στρατιωτική βαθμολογία του αντιπάλου, κλπ.

  • Υπάρχουν δύο τύποι πολέμου: Συμμαχία εναντίον Συμμαχίας και Παίκτης εναντίον Συμμαχίας.
  • Μία συμμαχία επιτρέπεται να κηρύξει πόλεμο σε δέκα (10) διαφορετικές συμμαχίες το μέγιστο. Τα νήματα που θα ανοίγονται θα είναι διαφορετικά για κάθε πόλεμο. Αυτό αφορά μόνο στις συμμαχίες που κηρύσσουν πόλεμο. Δεν περιορίζει τον αριθμό των πολέμων στους οποίους μπορεί να εμπλακεί μία συμμαχία. Για παράδειγμα, μπορεί 20 διαφορετικές συμμαχίες να κηρύξουν πόλεμο σε μία συμμαχία. Μία Συμμαχία δεν μπορεί να κηρύξει πόλεμο σε ένα Παίκτη και ένας Παίκτης δεν μπορεί να κηρύξει πόλεμο σε έναν άλλο Παίκτη. Ο πόλεμος θεωρείται έγκυρος χωρίς να είναι απαραίτητη η γνώση των αντιπάλων επί αυτού!
  • Εάν ένας μεμονωμένος παίκτης θέλει να κηρύξει πόλεμο, ΔΕΝ πρέπει να ανήκει σε κάποια συμμαχία. Εάν ο παίκτης αποτελεί μόνος του μία συμμαχία πρέπει να την διαλύσει πριν κηρύξει πόλεμο. Επίσης ΔΕΝ επιτρέπεται η κήρυξη πολέμου σε συμμαχίες με ένα μόνο μέλος.
  • Ο πόλεμος ξεκινάει αμέσως μετά την κήρυξή του.
  Για να κηρυχθεί με σωστό τρόπο ένας Πόλεμος θα πρέπει ο τίτλος του θέματος να έχει ως εξής: “Πόλεμος: [Παίκτης / Συμμαχία που κηρύσσει τον Πόλεμο] vs. [Συμμαχία].
  Για παράδειγμα:
  • Συμμαχία 1 vs. Συμμαχία 2 <--- ΣΩΣΤΟ
  Εάν περισσότερες από μία Συμμαχίες επιθυμούν να κηρύξουν πόλεμο στην ίδια Συμμαχία θα πρέπει να δημιουργήσουν ξεχωριστό θέμα και να ανακοινώσουν ξεχωριστά την πρόθεσή τους.
  • Συμμαχία 1 vs. Συμμαχία 4 <--- ΣΩΣΤΟ
  • Συμμαχία 2 vs. Συμμαχία 4 <--- ΣΩΣΤΟ
  • Συμμαχία 3 vs. Συμμαχία 4 <--- ΣΩΣΤΟ
  • Συμμαχία 1, Συμμαχία 2, Συμμαχία 3 vs Συμμαχία 4 <--- ΛΑΘΟΣ

  Μπορούν να ανοιχτούν δύο μόνο θέματα για κάθε πόλεμο, ένα θέμα με την κήρυξη πολέμου και ένα θέμα με τις αναφορές μάχης (όπου θα χρησιμοποιούνται και οι ανάλογες ετικέτες στο κάθε ένα).

  • Λάβετε υπόψη σας ότι δεν μπορείτε να κηρύξετε επίσημα πόλεμο αν δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα το υποφόρουμ του κόσμου στον οποίο ανήκετε. Σημείωση: τα υποφόρουμ για τους καινούργιους κόσμους θα ανοίγονται περίπου 2 εβδομάδες μετά το άνοιγμα του κόσμου.

  • Σημειώσατε επίσης ότι μόνο ο Αρχηγός ή ο Στρατηγός μπορεί να κηρύξει πόλεμο στην περίπτωση συμμαχιών. Οι παίκτες που είναι αποκλεισμένοι από το παιχνίδι δεν μπορούν να κηρύξουν πόλεμο. Όλα τα θέματα κήρυξης πολέμου πρέπει να περιέχουν στο πρώτο post το λόγο για τον οποίο ξεκινά ο πόλεμος και τις προϋποθέσεις για την λήξη του. Κάθε πόλεμος που θα κηρύσσεται χωρίς να δίνονται οι παραπάνω πληροφορίες, θα κρίνεται άκυρος και δεν θα ενεργοποιείται.

  • Οι λόγοι έναρξης/λήξης πρέπει να αφορούν το παιχνίδι και οι δεύτεροι θα πρέπει να είναι και πραγματοποιήσιμοι / δίκαιοι διαφορετικά δεν θα ενεργοποιείται το νήμα του πολέμου.

  • Οι συντονιστές δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν εάν ο Αρχηγός/Στρατηγός είναι αυτός που κηρύσσει τον πόλεμο, γι’ αυτό όταν διαπιστώνεται τέτοια παράβαση να γίνεται αναφορά στους συντονιστές μόνο κατά τις πρώτες τρεις (3) μέρες έναρξης του πολέμου. Αν περάσει αυτό το χρονικό διάστημα η αναφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

  • Οποιοσδήποτε τρίτος εκτός των 2 εμπλεκόμενων συμμαχιών στον πόλεμο μπορεί να postάρει για να ευχηθεί καλές μάχες και αυτό θα είναι αποδεκτό μόνο κατά τις πρώτες τρεις (3) μέρες έναρξης του πολέμου. Από εκεί κι έπειτα οποιοδήποτε post που ο θεματοθέτης του δεν θα ανήκει στις 2 εμπλεκόμενες συμμαχίες του πολέμου θα προειδοποιείται ως σπαμ. Εξαιρούνται περιπτώσεις:
  α) όπου αναφέρεται το όνομα μίας συμμαχίας η οποία δεν εμπλέκεται στον πόλεμο και μόνο αν την απάντηση την δώσει κάποιος αξιωματούχος της (του οποίου η θέση θα δηλώνεται στο post του).
  β) όπου αναφέρεται το όνομα κάποιου τρίτου μη εμπλεκόμενου με τον πόλεμο παίκτη
  Και στις 2 περιπτώσεις είναι αποδεκτές οι απαντήσεις, αλλά σε λογικά πλαίσια.

  • Ο υπεύθυνος συντονιστής έχει δικαίωμα να κλειδώσει τον πόλεμο για 24 ώρες αν κρίνει ότι το νήμα έχει ξεφύγει κατά πολύ και υπάρχουν προσβολές και trolling και από τις 2 πλευρές. Αν τα παραπάνω συνεχιστούν και μετά το εκ νέου άνοιγμα του πολέμου, τότε ο συντονιστής μπορεί να κλειδώσει τον πόλεμο σε συνεννόηση πάντα με τον υπεύθυνο Board Admin.
  - Οι αναφορές μαχών που πραγματοποιήθηκαν ενόσω ο πόλεμος ήταν κλειδωμένος (άρα μη ενεργός) δεν επιτρέπεται να δημοσιευτούν και αν αυτό συμβεί η αναφορά θα αφαιρείται και ο χρήστης θα προειδοποιείται

 • ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΑΧΩΝ


  • Το θέμα των αναφορών μαχών πολέμου είναι υποχρεωτικό επιπλέον της κήρυξης πολέμου. Δημιουργείται στον τομέα «Πόλεμοι/Πολιορκίες/Μάχες»του κάθε κόσμου με το ανάλογο label (Αναφορές Πολέμου), οπότε από μόνο του δεν αρκεί για να ισχύσει ο πόλεμος και δεν επιτρέπεται να ανοιχτεί αν δεν υπάρχει αντίστοιχη κήρυξη πολέμου, που θα έχει ανοιχτεί με το ανάλογο Label (Κήρυξη). Το θέμα θα πρέπει να έχει τον ίδιο τίτλο με το θέμα του πολέμου και να έχει το πρόθεμα «Αναφορές Μαχών». Θα ανοίγεται από τον συντονιστή που ενεργοποιεί τον πόλεμο.

  • Κάθε post, εκτός από το αρχικό, θα πρέπει να έχει μία αναφορά μάχης που να αφορά τον συγκεκριμένο πόλεμο. Σε κάθε αναφορά μάχης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος των εμπλεκόμενων συμμαχιών και στην πλευρά των/του επιτιθέμενων-ου και στην πλευρά των/του αμυνόμενων-ου. Post χωρίς αναφορές μάχης θα προειδοποιούνται ως σπαμ.

  • Όλες οι αναφορές μαχών πρέπει να αναρτώνται όπως ορίζουν οι «Κανόνες Πίνακα Αναφορών Πολιορκιών».

  • Οι μάχες που θα αναρτώνται θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά μετά την ενεργοποίηση του πολέμου, αλλιώς θα θεωρούνται άκυρες και θα προειδοποιούνται ως σπαμ.

  • Το νήμα μαχών είναι για να δημοσιεύονται μάχες, θα γίνονται ανεκτοί κάποιοι μικροί σχολιασμοί αλλα η διαχειριστική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να επεμβεί και να δώσει προειδοποιήσεις όπου κρίνει ότι ο συντάκτης του post το παρακάνει.
 • ΛΗΞΗ ΠΟΛΕΜΟΥ


  Ένας Πόλεμος τελειώνει:
  Α) Όταν ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η κηρύττουσα τον πόλεμο Συμμαχία
  Β) Όταν μία από τις Συμμαχίες διαλυθεί ή παραδοθεί (Παράδοση μπορεί να γίνει 1 μήνα μετά την κήρυξη πολέμου)
  Γ) Όταν οι ηγέτες των Συμμαχιών αποφασίσουν από κοινού να τον τερματίσουν ή όταν το ζητήσει η Συμμαχία (με post του Αρχηγού ή Στρατηγού) που τον κήρυξε, ανεξαρτήτως των όρων λήξης που έχουν τεθεί στο αρχικό post της κήρυξης του πολέμου.

  Ένας πόλεμος κλειδώνει / λήγει σε 2 περιπτώσεις:
  • Να το ζητήσει ο Αρχηγός ή ο Στρατηγός της συμμαχίας που τον κήρυξε.
  • Να το ζητήσει ο Αρχηγός ή ο Στρατηγός της συμμαχίας που δέχτηκε τον πόλεμο αρκεί να ισχύει ένα από τα Α ή Β που προαναφέρθηκαν

  Ο πόλεμος θα κλειδώνει ούτως ή άλλως και σε περίπτωση που η αντίπαλη συμμαχία δεν δέχεται την λήξη του, έχει όμως το δικαίωμα να τον κηρύξει πάλι. Όταν ένα θέμα πολέμου είναι κλειδωμένο μην ανοίγετε καινούργιο, αλλά επικοινωνήστε με τον αρμόδιο συντονιστή να ξεκλειδώσει το θέμα για να λήξει ο πόλεμος.
  -Εξαίρεση αποτελούν οι πόλεμοι περιορισμένης διάρκειας που λήγουν αυτόματα την ημερομηνία που έχει καθοριστεί ως χρονικό όριο λήξης στο post κήρυξης.

  • Να θυμάστε πάντα ότι εάν τον θέμα της κήρυξης του πολέμου & το θέμα του πολέμου με αναφορές μάχης μείνει στάσιμο χωρίς νέα posts για 7 ημέρες, ο πόλεμος θα θεωρηθεί λήξας και τα θέματα θα κλειδώσουν.

  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**: Εάν κάποιο μέλος θέλει να αποχωρήσει από μία συμμαχία η οποία βρίσκεται σε πόλεμο, θα πρέπει να δηλώσει την αποχώρησή του με post στο θέμα του πολέμου, ώστε να αποφεύγονται οι μάχες με παίκτες άσχετους με τον πόλεμο. Επίσης, θα πρέπει να κρατήσει screenshot με την εσωτερική όψη της Πρεσβείας του στο οποίο να φαίνεται και το ρολόι του παιχνιδιού ώστε να μπορεί να αποδείξει στον αρμόδιο χειριστή ότι αποχώρησε από τη συμμαχία προς αποφυγή επιθέσεων, εάν αυτό χρειαστεί.

  -Μάχες εναντίον μελών που έχουν αποχωρήσει μπορούν να δημοσιευθούν, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί έως και 6 ώρες μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης του μέλους στο φόρουμ. Στο post της αποχώρησης θα πρέπει να υπάρχει screenshot από το μήνυμα που δέχεται ο Υπουργός Εσωτερικών. Αν κάποια μάχη έχει ξεκινήσει πριν το ποστ αποχώρησης του μέλους, μπορεί να δημοσιευτεί παρά το όριο των 6 ωρών, σε αυτή την περίπτωση όμως είναι υποχρεωτική η επισύναψη Screenshot του 1ου γύρου της μάχης.
  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν υπάρχει ποστ αποχώρησης τυχόν report που να αφορούν μάχες στις οποίες κάποιο μέλος δεν ανήκει στις εμπλεκόμενες συμμαχίες δεν θα γίνονται δεκτά.
 • [dim]Λίγα πράγματα για τους πολέμους.

  Καταρχήν έχουν αναθεωρηθεί κάποια πράγματα σχετικά με τη λήξη του πολέμου. Παρακαλώ ενημερωθείτε.

  Σχετικά με το ρόλο της ομάδας σε έναν πόλεμο...
  Κάποτε ο πόλεμος είχε νόημα στο παιχνίδι καθώς απελευθέρωνε τον περιορισμό των 6 επιθέσεων ανα ημέρα. Πλέον αυτός ο κανόνας δεν υπάρχει, οι πόλεμοι στο φόρουμ παρέμειναν μόνο για τη δική σας διασκέδαση.

  Η ομάδα διαχείρισης το μόνο που κάνει σε έναν πόλεμο είναι να ανοίγει και να κλειδώνει το νήμα. Δεν είναι δουλειά μας ούτε να ελέγχουμε ποιος κερδίζει, ούτε ποιος έχει μεγαλύτερες απώλειες, ούτε αν πραγματοποιήθηκαν κάποιοι όροι του πολέμου. Δουλειά μας είναι να φροντίζουμε για τη σωστή τήρηση των γενικών κανόνων του φόρουμ που αφορούν κυρίως τη συμπεριφορά σας (η οποία ομολογουμένως μερικές φορές ξεφεύγει).

  Όταν γράφουμε λοιπόν ότι "Ένας πόλεμος τελειώνει όταν... " είναι για να μπορείτε εσείς να κρίνετε αν κερδίσατε ή όχι.
  Δε μας απασχολούν καθόλου ποιος είναι ο νικητής και ποιος ο χαμένος. Για να κλειδώσουμε ένα νήμα πολέμου αρκεί να το ζητήσει η ομάδα που τον κηρύσσει ή η ομάδα που τον δέχεται γράφοντας το γιατί. Τον νικητή και τον ηττημένο θα το βρείτε μεταξύ σας.[/dim]