ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΟΣΜΟΥ ΑΛΦΑ

  • New

   Μάχη για την πόλη ΑΡΤΕΜΙΔΑ
   (22.02.2018 22:34:39)
   AsoT[ΦΕΥΓΑ] από AsoT-Lift
   vs
   papsa[ΕΔΩ] από ΑΡΤΕΜΙΔΑ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Κριός..................................30(-0) - Κριός...................................8(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................240(-0) - .............................................
   Οπλίτης..............................386(-14) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-19.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................49
   Ζημιά.....................................980 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: AsoT[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: papsa[ΕΔΩ]

   Η πόλη ΑΡΤΕΜΙΔΑ λεηλατήθηκε από AsoT[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   59,779 Κρασί,
   50,220 Κρύσταλλος   ***   Μάχη για την πόλη ΑΡΤΕΜΙΔΑ
   (22.02.2018 23:40:43)
   AsoT[ΦΕΥΓΑ] από AsoT-Lift
   vs
   papsa[ΕΔΩ] από ΑΡΤΕΜΙΔΑ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................240(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................394(-6) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: AsoT[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: papsa[ΕΔΩ]

   Η πόλη ΑΡΤΕΜΙΔΑ λεηλατήθηκε από AsoT[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   59,635 Κρασί,
   50,364 Κρύσταλλος   ***   Μάχη για την πόλη ΑΡΤΕΜΙΔΑ
   (23.02.2018 1:05:06)
   AsoT[ΦΕΥΓΑ] από AsoT-Lift
   vs
   papsa[ΕΔΩ] από ΑΡΤΕΜΙΔΑ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................240(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................394(-6) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: AsoT[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: papsa[ΕΔΩ]

   Η πόλη ΑΡΤΕΜΙΔΑ λεηλατήθηκε από AsoT[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν:
   59,178 Κρασί,
   50,821 Κρύσταλλος