[ΦΕΥΓΑ] ΦΕΥΓΑΤΟΙ vs [_F_] FIGHTERS

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΘΕΙΟ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ
   (14.01.2018 19:51:09)
   Guderian[ΖzΠ] από ΘΕΙΟ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ, alhths[ΖzΠ] από κρασι-3, Δροσια, ΘΕΙΟ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ
   vs
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Θείο -1, Π0Λ1Σ6, observer, κρασι-2
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................0(-145) - Σκάφος-Έμβολο........................144(-90)
   Φλογοβόλο..............................0(-23) - Φλογοβόλο.............................6(-154)
   ............................................. - Κανονιοφόρο............................84(-0)
   Έμβολο ατμού...........................0(-93) - Έμβολο ατμού..........................144(-6)
   Βάρκα Κατάδυσης........................90(-0) - Βάρκα Κατάδυσης........................90(-0)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................7(-84) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................94(-86)
   Βοηθητικό..............................12(-0) - Βοηθητικό..............................60(-0)
   Πυραυλάκατος............................3(-0) - Πυραυλάκατος...........................34(-0)
   Καταπελτοφόρο........................127(-17) - .............................................
   Μεταφορικό αερόστατων...................0(-2) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-3802 - Στρατηγοί.............................-2099.2
   Επιθετικοί βαθμοί........................5248 - Αμυντικοί βαθμοί.........................9505
   Ζημιά..................................190100 - Ζημιά..................................104960
   Καταμερισμός ζημιάς.......................64% - Καταμερισμός ζημιάς.......................36%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: alhths[ΖzΠ]
   ο αληθινός πολεμιστής θα πολεμήσει μέχρι τέλους. ο ψεύτικος πολεμιστής θα πολεμήσει όσο τον συμφέρει
  • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΘΕΙΟ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ
   (14.01.2018 19:51:09)
   Guderian[ΖzΠ] από ΘΕΙΟ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ, alhths[ΖzΠ] από κρασι-3, Δροσια, ΘΕΙΟ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ
   vs
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Θείο -1, Π0Λ1Σ6, observer, κρασι-2
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................0(-145) - Σκάφος-Έμβολο........................144(-90)
   Φλογοβόλο..............................0(-23) - Φλογοβόλο.............................6(-154)
   ............................................. - Κανονιοφόρο............................84(-0)
   Έμβολο ατμού...........................0(-93) - Έμβολο ατμού..........................144(-6)
   Βάρκα Κατάδυσης........................90(-0) - Βάρκα Κατάδυσης........................90(-0)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................7(-84) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................94(-86)
   Βοηθητικό..............................12(-0) - Βοηθητικό..............................60(-0)
   Πυραυλάκατος............................3(-0) - Πυραυλάκατος...........................34(-0)
   Καταπελτοφόρο........................127(-17) - .............................................
   Μεταφορικό αερόστατων...................0(-2) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-3802 - Στρατηγοί.............................-2099.2
   Επιθετικοί βαθμοί........................5248 - Αμυντικοί βαθμοί.........................9505
   Ζημιά..................................190100 - Ζημιά..................................104960
   Καταμερισμός ζημιάς.......................64% - Καταμερισμός ζημιάς.......................36%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: alhths[ΖzΠ]

   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη observer
   (15.01.2018 0:38:10)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Θείο -3, observer, Π0Λ1Σ6, Ϯ Θείο -1, ΘΕΙΟ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ, Ϯ Φαπα Καργα Ϯ
   vs
   alhths[ΖzΠ] από observer, ΘΕΙΟ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ, κρασι-3, ΚατωΠετρα-4, Δροσια, ΚατωΠετρα-3, κρασι-2
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................53(-722) - Σκάφος-Έμβολο........................11(-956)
   Φλογοβόλο............................18(-887) - Φλογοβόλο.............................0(-244)
   Καταπελτοφόρο..........................60(-0) - Καταπελτοφόρο........................183(-50)
   Έμβολο ατμού........................103(-129) - Έμβολο ατμού..........................0(-626)
   Πυραυλάκατος........................138(-124) - Πυραυλάκατος...........................0(-30)
   Βάρκα Κατάδυσης........................84(-8) - Βάρκα Κατάδυσης......................76(-120)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος................131(-59) - Κωπήλατη τορπιλάκατος................74(-123)
   Μεταφορικό αερόστατων..................0(-79) - Μεταφορικό αερόστατων..................9(-82)
   Βοηθητικό..............................88(-0) - Βοηθητικό..............................12(-0)
   Κανονιοφόρο...........................68(-12) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί............................-18697.4 - Στρατηγοί..............................-27984
   Επιθετικοί βαθμοί.......................69960 - Αμυντικοί βαθμοί......................46743.5
   Ζημιά..................................934870 - Ζημιά.................................1399200
   Καταμερισμός ζημιάς.......................40% - Καταμερισμός ζημιάς.......................60%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: alhths[ΖzΠ]

   Χαμένοι: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]

   Το θαύμα « Κολοσσός » του alhths[ΖzΠ] ενεργοποιήθηκε. (14.01.2018 23:58:59)

   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη κρασι-2
   (15.01.2018 0:41:00)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Θείο -1, κρασι-2, Ϯ Θείο -3, ΘΕΙΟ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ, Π0Λ1Σ6, Ϯ Φαπα Καργα Ϯ, Ϯ Σας Λυπαμαι Ϯ
   vs
   alhths[ΖzΠ] από κρασι-2, Δροσια, κρασι-3, Πόλις, Ασκρη, ΘΕΙΟ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ΑνωΠετρα-2, observer
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................45(-788) - Σκάφος-Έμβολο.......................118(-881)
   Καταπελτοφόρο..........................32(-0) - Καταπελτοφόρο.........................87(-58)
   Έμβολο ατμού........................136(-161) - Έμβολο ατμού.........................16(-675)
   Πυραυλάκατος.........................146(-90) - Πυραυλάκατος...........................2(-37)
   Βάρκα Κατάδυσης.......................67(-43) - Βάρκα Κατάδυσης......................45(-143)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................71(-38) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................88(-80)
   Μεταφορικό αερόστατων..................0(-84) - Μεταφορικό αερόστατων.................0(-114)
   Βοηθητικό..............................76(-0) - Βοηθητικό..............................20(-0)
   Φλογοβόλο...........................24(-1025) - Φλογοβόλο............................53(-388)
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο............................20(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί............................-20142.8 - Στρατηγοί............................-31010.4
   Επιθετικοί βαθμοί.......................77526 - Αμυντικοί βαθμοί........................50357
   Ζημιά.................................1007140 - Ζημιά.................................1550520
   Καταμερισμός ζημιάς.......................39% - Καταμερισμός ζημιάς.......................61%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: alhths[ΖzΠ]

   Χαμένοι: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]

   Το θαύμα « Κολοσσός » του alhths[ΖzΠ] ενεργοποιήθηκε. (14.01.2018 23:58:59)

   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη observer
   (15.01.2018 18:05:43)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Θείο -1
   vs
   alhths[ΖzΠ] από observer
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................150(-0) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-11)
   Φλογοβόλο.............................16(-20) - Φλογοβόλο..............................0(-69)
   Καταπελτοφόρο..........................60(-0) - Καταπελτοφόρο........................121(-65)
   ............................................. - Πυραυλάκατος............................2(-8)
   Βάρκα Κατάδυσης........................41(-4) - Βάρκα Κατάδυσης........................56(-4)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................120(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων..................30(-0) - Μεταφορικό αερόστατων...................6(-4)
   Βοηθητικό..............................60(-0) - Βοηθητικό..............................12(-0)
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - .............................................
   Έμβολο ατμού..........................150(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..............................-204.8 - Στρατηγοί.............................-1315.6
   Επιθετικοί βαθμοί........................3289 - Αμυντικοί βαθμοί..........................512
   Ζημιά...................................10240 - Ζημιά...................................65780
   Καταμερισμός ζημιάς.......................13% - Καταμερισμός ζημιάς.......................87%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: alhths[ΖzΠ]
   ο αληθινός πολεμιστής θα πολεμήσει μέχρι τέλους. ο ψεύτικος πολεμιστής θα πολεμήσει όσο τον συμφέρει
  • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Πόλις
   (17.01.2018 18:17:31)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Zzπ ΠΕΤΡ K
   vs
   alhths[ΖzΠ] από Πόλις


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Καταπελτοφόρο..........................56(-0) - Καταπελτοφόρο.......................220(-110)
   ............................................. - Πυραυλάκατος............................1(-9)
   Βάρκα Κατάδυσης........................60(-0) - Βάρκα Κατάδυσης........................74(-5)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................120(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος................180(-24)
   Μεταφορικό αερόστατων..................30(-0) - Μεταφορικό αερόστατων...................0(-1)
   Βοηθητικό..............................60(-0) - Βοηθητικό..............................52(-0)
   Σκάφος-Έμβολο.........................150(-0) - .............................................
   Φλογοβόλο.............................56(-16) - .............................................
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - .............................................
   Έμβολο ατμού..........................150(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-99.2 - Στρατηγοί.............................-1238.6
   Επιθετικοί βαθμοί......................3096.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................248
   Ζημιά....................................4960 - Ζημιά...................................61930
   Καταμερισμός ζημιάς........................7% - Καταμερισμός ζημιάς.......................93%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: alhths[ΖzΠ]


   693 μονάδες από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] φράζουν την είσοδο του λιμανιού του Πόλις.


   31 μονάδες από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] φράζουν την είσοδο του λιμανιού του Πόλις.


   Αφού ο παίκτης alhths[ΖzΠ] δεν είχε πια μονάδες για να υποστηρίξει την κύρια γραμμή μάχης, ο υπόλοιπος στρατός αποσύρθηκε.


   Ο στρατός του παίκτη alhths δέχτηκε εντολή απόσυρσης κι εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.

   Μάχη για την πόλη CHORA
   (18.01.2018 19:32:09)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από ϮΦΕΡΤΕ ΜΠΥΡΕΣϮ
   vs
   chris75[ΖzΠ] από CHORA


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης..............................530(-70) - Οπλίτης................................0(-51)
   Κριός..................................30(-0) - Κριός..................................25(-5)
   Κανόνι.................................30(-0) - Κανόνι.................................0(-30)
   ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................400(-0) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................180(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.................................-98 - Στρατηγοί.............................-1023.4
   Επιθετικοί βαθμοί......................2558.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................245
   Ζημιά....................................4900 - Ζημιά...................................51170
   Καταμερισμός ζημιάς........................8% - Καταμερισμός ζημιάς.......................92%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: chris75[ΖzΠ]


   Η πόλη CHORA λεηλατήθηκε από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 39,495 Κρασί, 10,504 Μάρμαρο


   Αφού ο παίκτης chris75[ΖzΠ] δεν είχε πια μονάδες για να υποστηρίξει την κύρια γραμμή μάχης, ο υπόλοιπος στρατός αποσύρθηκε.


   Ο στρατός του παίκτη chris75 δέχτηκε εντολή απόσυρσης κι εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.


   Οι επιτιθέμενοι κέρδισαν την μάχη γιατί διείσδυσαν στο τοίχος και οι αμυνόμενοι δεν είχαν αρκετές μονάδες να κλείσουν το ρήγμα.

   Μάχη για την πόλη PETOYSIS
   (18.01.2018 21:41:21)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από ϮΦΕΡΤΕ ΜΠΥΡΕΣϮ
   vs
   chris75[ΖzΠ] από


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................300(-0) - .............................................
   Οπλίτης..............................588(-12) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-16.8 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................42
   Ζημιά.....................................840 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: chris75[ΖzΠ]


   Η πόλη PETOYSIS λεηλατήθηκε από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 26,889 Κρασί, 4,820 Μάρμαρο, 26,000 Θείο


   Οι επιτιθέμενοι κέρδισαν την μάχη γιατί διείσδυσαν στο τοίχος και οι αμυνόμενοι δεν είχαν αρκετές μονάδες να κλείσουν το ρήγμα.

   Μάχη για την πόλη PETALAKI
   (19.01.2018 15:11:52)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από ϮΦΕΡΤΕ ΜΠΥΡΕΣϮ
   vs
   chris75[ΖzΠ] από PETALAKI


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Κριός..................................30(-0) - Κριός..................................12(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................400(-0) - .............................................
   Οπλίτης..............................564(-36) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-50.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί..........................126
   Ζημιά....................................2520 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: chris75[ΖzΠ]


   Η πόλη PETALAKI λεηλατήθηκε από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 15,315 Κρασί, 8,927 Θείο


   Αφού ο παίκτης chris75[ΖzΠ] δεν είχε πια μονάδες για να υποστηρίξει την κύρια γραμμή μάχης, ο υπόλοιπος στρατός αποσύρθηκε.


   Οι επιτιθέμενοι κέρδισαν την μάχη γιατί διείσδυσαν στο τοίχος και οι αμυνόμενοι δεν είχαν αρκετές μονάδες να κλείσουν το ρήγμα.

   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Amsterdam
   (19.01.2018 17:20:30)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Cambera, ΡΕΘΥΜΝΟ
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Amsterdam


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Φλογοβόλο.............................42(-30) - Φλογοβόλο..............................11(-0)
   Έμβολο ατμού..........................150(-0) - Έμβολο ατμού..........................68(-59)
   Βάρκα Κατάδυσης........................30(-0) - Βάρκα Κατάδυσης.........................0(-1)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................75(-30) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................0(-45)
   Βοηθητικό..............................30(-0) - Βοηθητικό...............................9(-0)
   Σκάφος-Έμβολο.........................140(-0) - .............................................
   Καταπελτοφόρο..........................56(-0) - .............................................
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - .............................................
   Πυραυλάκατος...........................30(-0) - .............................................
   Μεταφορικό αερόστατων..................20(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-378 - Στρατηγοί.............................-1724.2
   Επιθετικοί βαθμοί......................4310.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................945
   Ζημιά...................................18900 - Ζημιά...................................86210
   Καταμερισμός ζημιάς.......................17% - Καταμερισμός ζημιάς.......................83%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Μάχη για την πόλη Ολυμπος
   (19.01.2018 21:09:19)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Φαπα Καργα Ϯ
   vs
   Andrew2692[ΖzΠ] από Ολυμπος


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Κανόνι.................................30(-0) - Κανόνι..................................0(-4)
   Μάγειρας...............................30(-0) - Μάγειρας................................2(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................300(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................596(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί................................-124
   Επιθετικοί βαθμοί.........................310 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά....................................6200
   Καταμερισμός ζημιάς........................4% - Καταμερισμός ζημιάς.......................96%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: Andrew2692[ΖzΠ]


   Η πόλη Ολυμπος λεηλατήθηκε από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 25,716 Οικοδομικό υλικό, 4,071 Κρασί, 20,027 Μάρμαρο, 25,623 Κρύσταλλος, 20,562 Θείο


   Αφού ο παίκτης Andrew2692[ΖzΠ] δεν είχε πια μονάδες για να υποστηρίξει την κύρια γραμμή μάχης, ο υπόλοιπος στρατός αποσύρθηκε.

   Μάχη για την πόλη Ολυμπος
   (20.01.2018 5:33:22)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Φαπα Καργα Ϯ
   vs
   Andrew2692[ΖzΠ] από Ολυμπος


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - Πυροβολητής θείου......................0(-10)
   ............................................. - Λογχοφόροι.............................0(-28)
   Ξιφομάχος.............................300(-0) - Ξιφομάχος..............................0(-20)
   Οπλίτης..............................564(-36) - Οπλίτης................................0(-20)
   ............................................. - Γίγαντας Ατμού.........................0(-20)
   Γυροκόπτερο...........................44(-16) - Γυροκόπτερο............................0(-20)
   ............................................. - Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-10)
   Κριός..................................30(-0) - Κριός..................................0(-20)
   Κανόνι.................................30(-0) - Κανόνι.................................0(-10)
   Μάγειρας...............................30(-0) - Μάγειρας................................7(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-90.4 - Στρατηγοί..............................-738.8
   Επιθετικοί βαθμοί........................1847 - Αμυντικοί βαθμοί..........................226
   Ζημιά....................................4520 - Ζημιά...................................36940
   Καταμερισμός ζημιάς.......................10% - Καταμερισμός ζημιάς.......................90%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: Andrew2692[ΖzΠ]


   Η πόλη Ολυμπος λεηλατήθηκε από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 24,869 Οικοδομικό υλικό, 3,986 Κρασί, 19,284 Μάρμαρο, 26,898 Κρύσταλλος, 20,961 Θείο


   Αφού ο παίκτης Andrew2692[ΖzΠ] δεν είχε πια μονάδες για να υποστηρίξει την κύρια γραμμή μάχης, ο υπόλοιπος στρατός αποσύρθηκε.

   Μάχη για την πόλη Ολυμπος
   (20.01.2018 15:57:16)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Φαπα Καργα Ϯ
   vs
   Andrew2692[ΖzΠ] από Ολυμπος


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Μάγειρας...............................30(-0) - Μάγειρας................................7(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................300(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................600(-0) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...................................0 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................0
   Ζημιά.......................................0 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς........................0% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: Andrew2692[ΖzΠ]


   Η πόλη Ολυμπος λεηλατήθηκε από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 23,745 Οικοδομικό υλικό, 3,835 Κρασί, 18,155 Μάρμαρο, 28,769 Κρύσταλλος, 21,494 Θείο


   Αφού ο παίκτης Andrew2692[ΖzΠ] δεν είχε πια μονάδες για να υποστηρίξει την κύρια γραμμή μάχης, ο υπόλοιπος στρατός αποσύρθηκε.

   Μάχη για την πόλη ATLANTIDA
   (21.01.2018 17:23:04)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Φαπα Καργα Ϯ
   vs
   Andrew2692[ΖzΠ] από ATLANTIDA


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................300(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................596(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: Andrew2692[ΖzΠ]


   Η πόλη ATLANTIDA λεηλατήθηκε από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 30,260 Οικοδομικό υλικό, 6,215 Κρασί, 37,906 Μάρμαρο, 2,702 Κρύσταλλος, 8,414 Θείο


   Οι επιτιθέμενοι κέρδισαν την μάχη γιατί διείσδυσαν στο τοίχος και οι αμυνόμενοι δεν είχαν αρκετές μονάδες να κλείσουν το ρήγμα.

   Μάχη για την πόλη ATLANTIDA
   (21.01.2018 18:22:00)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Φαπα Καργα Ϯ
   vs
   Andrew2692[ΖzΠ] από ATLANTIDA


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Εκτοξευτής.............................56(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-1.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................4
   Ζημιά......................................80 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: Andrew2692[ΖzΠ]


   Η πόλη ATLANTIDA λεηλατήθηκε από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 33,617 Οικοδομικό υλικό, 6,853 Κρασί, 42,111 Μάρμαρο, 3,002 Κρύσταλλος, 9,347 Θείο


   Οι επιτιθέμενοι κέρδισαν την μάχη γιατί διείσδυσαν στο τοίχος και οι αμυνόμενοι δεν είχαν αρκετές μονάδες να κλείσουν το ρήγμα.

   Μάχη για την πόλη ATLANTIDA
   (21.01.2018 19:16:25)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Φαπα Καργα Ϯ
   vs
   Andrew2692[ΖzΠ] από ATLANTIDA


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Εκτοξευτής.............................52(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-1.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................4
   Ζημιά......................................80 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: Andrew2692[ΖzΠ]


   Η πόλη ATLANTIDA λεηλατήθηκε από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 33,642 Οικοδομικό υλικό, 6,799 Κρασί, 42,142 Μάρμαρο, 3,004 Κρύσταλλος, 9,354 Θείο


   Οι επιτιθέμενοι κέρδισαν την μάχη γιατί διείσδυσαν στο τοίχος και οι αμυνόμενοι δεν είχαν αρκετές μονάδες να κλείσουν το ρήγμα.

   Μάχη για την πόλη ATLANTIDA
   (21.01.2018 21:36:22)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Φαπα Καργα Ϯ
   vs
   Andrew2692[ΖzΠ] από ATLANTIDA


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................71(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: Andrew2692[ΖzΠ]


   Η πόλη ATLANTIDA λεηλατήθηκε από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 29,760 Οικοδομικό υλικό, 8,576 Κρασί, 40,959 Μάρμαρο, 3,948 Κρύσταλλος, 10,500 Θείο


   Οι επιτιθέμενοι κέρδισαν την μάχη γιατί διείσδυσαν στο τοίχος και οι αμυνόμενοι δεν είχαν αρκετές μονάδες να κλείσουν το ρήγμα


   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ATLANTIDA
   (21.01.2018 17:06:00)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Φαπα Καργα Ϯ
   vs
   Andrew2692[ΖzΠ] από ATLANTIDA


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................76(-24) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-50)
   Φλογοβόλο.............................20(-79) - Φλογοβόλο..............................0(-40)
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο............................0(-30)
   Έμβολο ατμού...........................93(-7) - Έμβολο ατμού...........................0(-30)
   Πυραυλάκατος..........................18(-12) - Πυραυλάκατος...........................0(-30)
   Βάρκα Κατάδυσης........................51(-9) - Βάρκα Κατάδυσης........................0(-10)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................90(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................40(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων..................23(-1) - Μεταφορικό αερόστατων..................10(-0)
   Βοηθητικό..............................30(-0) - Βοηθητικό..............................46(-0)
   Καταπελτοφόρο..........................60(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-1323.6 - Στρατηγοί...............................-2932
   Επιθετικοί βαθμοί........................7330 - Αμυντικοί βαθμοί.........................3309
   Ζημιά...................................66180 - Ζημιά..................................146600
   Καταμερισμός ζημιάς.......................31% - Καταμερισμός ζημιάς.......................69%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: Andrew2692[ΖzΠ]


   476 μονάδες από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] φράζουν την είσοδο του λιμανιού του ATLANTIDA.


   9 μονάδες από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] φράζουν την είσοδο του λιμανιού του ATLANTIDA.


   18 μονάδες από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] φράζουν την είσοδο του λιμανιού του ATLANTIDA.


   Ο στρατός του παίκτη -Gladiator- δέχτηκε εντολή απόσυρσης κι εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.


   Αφού ο παίκτης Andrew2692[ΖzΠ] δεν είχε πια μονάδες για να υποστηρίξει την κύρια γραμμή μάχης, ο υπόλοιπος στρατός αποσύρθηκε.

   Μάχη για την πόλη ATLANTIDA
   (21.01.2018 17:23:04)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Φαπα Καργα Ϯ
   vs
   Andrew2692[ΖzΠ] από ATLANTIDA


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................300(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................596(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: Andrew2692[ΖzΠ]


   Η πόλη ATLANTIDA λεηλατήθηκε από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 30,260 Οικοδομικό υλικό, 6,215 Κρασί, 37,906 Μάρμαρο, 2,702 Κρύσταλλος, 8,414 Θείο


   Οι επιτιθέμενοι κέρδισαν την μάχη γιατί διείσδυσαν στο τοίχος και οι αμυνόμενοι δεν είχαν αρκετές μονάδες να κλείσουν το ρήγμα.

   Μάχη για την πόλη ATLANTIDA
   (21.01.2018 18:22:00)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Φαπα Καργα Ϯ
   vs
   Andrew2692[ΖzΠ] από ATLANTIDA


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Εκτοξευτής.............................56(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-1.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................4
   Ζημιά......................................80 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: Andrew2692[ΖzΠ]


   Η πόλη ATLANTIDA λεηλατήθηκε από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 33,617 Οικοδομικό υλικό, 6,853 Κρασί, 42,111 Μάρμαρο, 3,002 Κρύσταλλος, 9,347 Θείο


   Οι επιτιθέμενοι κέρδισαν την μάχη γιατί διείσδυσαν στο τοίχος και οι αμυνόμενοι δεν είχαν αρκετές μονάδες να κλείσουν το ρήγμα.

   Μάχη για την πόλη ATLANTIDA
   (21.01.2018 19:16:25)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Φαπα Καργα Ϯ
   vs
   Andrew2692[ΖzΠ] από ATLANTIDA


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Εκτοξευτής.............................52(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-1.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................4
   Ζημιά......................................80 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: Andrew2692[ΖzΠ]


   Η πόλη ATLANTIDA λεηλατήθηκε από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 33,642 Οικοδομικό υλικό, 6,799 Κρασί, 42,142 Μάρμαρο, 3,004 Κρύσταλλος, 9,354 Θείο


   Οι επιτιθέμενοι κέρδισαν την μάχη γιατί διείσδυσαν στο τοίχος και οι αμυνόμενοι δεν είχαν αρκετές μονάδες να κλείσουν το ρήγμα.

   Μάχη για την πόλη ATLANTIDA
   (21.01.2018 21:36:22)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ Φαπα Καργα Ϯ
   vs
   Andrew2692[ΖzΠ] από ATLANTIDA


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................71(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: Andrew2692[ΖzΠ]


   Η πόλη ATLANTIDA λεηλατήθηκε από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 29,760 Οικοδομικό υλικό, 8,576 Κρασί, 40,959 Μάρμαρο, 3,948 Κρύσταλλος, 10,500 Θείο


   Οι επιτιθέμενοι κέρδισαν την μάχη γιατί διείσδυσαν στο τοίχος και οι αμυνόμενοι δεν είχαν αρκετές μονάδες να κλείσουν το ρήγμα.


   .
  • Μάχη για την πόλη Amsterdam
   (04.02.2018 2:46:08)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από ϮΠελατακιαϮ, Amsterdam, Pella
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Amsterdam, Cambera


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος..........................678(-1720) - Ξιφομάχος............................0(-2280)
   Πυροβολητής θείου.....................48(-36) - Πυροβολητής θείου.................1150(-1552)
   Κανόνι.................................0(-30) - Κανόνι...............................18(-101)
   ............................................. - Καταπέλτης..............................2(-0)
   ............................................. - Γίγαντας Ατμού.....................140(-1671)
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-66) - Βομβαρδιστικό αερόστατο.............132(-544)
   Μάγειρας...............................43(-0) - Μάγειρας..............................118(-0)
   ............................................. - Γιατρός................................28(-0)
   Γυροκόπτερο...........................0(-471) - Γυροκόπτερο..........................587(-38)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Οπλίτης............................687(-2769) - .............................................
   Κριός..................................0(-30) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-8706.9 - Στρατηγοί............................-25685.4 (Ναι καλα βλεπετε)
   Επιθετικοί βαθμοί.....................64213.5 - Αμυντικοί βαθμοί.....................21767.25
   Ζημιά..................................435345 - Ζημιά.................................1284270
   Καταμερισμός ζημιάς.......................25% - Καταμερισμός ζημιάς.......................75%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]


   Η πόλη Amsterdam λεηλατήθηκε από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 15,664 Οικοδομικό υλικό, 6,765 Κρασί

   Μάχη για την πόλη Pella
   (04.02.2018 2:01:18)
   Andrew2692[ΖzΠ] από Pella, Διον
   vs
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από ϮΠελατακιαϮ


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................6(-84) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................0(-100) - .............................................
   Οπλίτης..............................11(-139) - Οπλίτης................................0(-57)
   Γυροκόπτερο...........................70(-30) - Γυροκόπτερο............................0(-26)
   Κανόνι.................................2(-18) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   Γίγαντας Ατμού..........................0(-2) - .............................................
   Κριός..................................8(-12) - .............................................
   Γιατρός................................20(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-1348.8 - Στρατηγοί..............................-144.8
   Επιθετικοί βαθμοί.........................362 - Αμυντικοί βαθμοί.........................3372
   Ζημιά...................................67440 - Ζημιά....................................7240
   Καταμερισμός ζημιάς.......................90% - Καταμερισμός ζημιάς.......................10%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: Andrew2692[ΖzΠ]


   Χαμένοι: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Το θαύμα « Κολοσσός » του Andrew2692[ΖzΠ] ενεργοποιήθηκε. (04.02.2018 1:46:57) θελει προσπαθεια να τ κανεις αυτο


   Μάχη για την πόλη Amsterdam
   (02.02.2018 14:16:20)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Ϯ πιασατε πατοϮ
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Amsterdam


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου.....................168(-0) - Πυροβολητής θείου....................1327(-0)
   Ξιφομάχος...........................63(-1337) - Ξιφομάχος..........................320(-1680)
   ............................................. - Γίγαντας Ατμού......................364(-865)
   Γυροκόπτερο.........................184(-450) - Γυροκόπτερο.........................276(-309)
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-30) - Βομβαρδιστικό αερόστατο...............0(-259)
   ............................................. - Καταπέλτης..............................2(-4)
   Κανόνι.................................30(-0) - Κανόνι..................................9(-8)
   ............................................. - Γιατρός.................................1(-0)
   Μάγειρας...............................60(-0) - Μάγειρας...............................96(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Οπλίτης...........................1044(-1556) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-5081.8 - Στρατηγοί.............................-9946.5
   Επιθετικοί βαθμοί....................24866.25 - Αμυντικοί βαθμοί......................12704.5
   Ζημιά..................................254090 - Ζημιά..................................497325
   Καταμερισμός ζημιάς.......................33% - Καταμερισμός ζημιάς.......................67%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: baboulas[ΖzΠ]


   Χαμένοι: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]

   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Amsterdam
   (02.02.2018 9:51:30)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από ϮΠελατακιαϮ, Amsterdam
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Amsterdam, Oslo


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................202(-48) - Σκάφος-Έμβολο........................86(-144)
   ............................................. - Βαλλιστροφόρο..........................30(-0)
   Φλογοβόλο.............................11(-52) - Φλογοβόλο............................18(-259)
   Καταπελτοφόρο..........................56(-0) - Καταπελτοφόρο..........................51(-0)
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο...........................115(-0)
   Έμβολο ατμού.........................151(-34) - Έμβολο ατμού.........................487(-30)
   Πυραυλάκατος...........................1(-14) - Πυραυλάκατος..........................13(-48)
   Βάρκα Κατάδυσης........................51(-9) - Βάρκα Κατάδυσης........................77(-0)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................120(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................50(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων..................60(-0) - Μεταφορικό αερόστατων..................4(-16)
   Βοηθητικό..............................60(-0) - Βοηθητικό..............................92(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-1952.2 - Στρατηγοί.............................-4837.8
   Επιθετικοί βαθμοί.....................12094.5 - Αμυντικοί βαθμοί.......................4880.5
   Ζημιά...................................97610 - Ζημιά..................................241890
   Καταμερισμός ζημιάς.......................28% - Καταμερισμός ζημιάς.......................72%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Amsterdam
   (01.02.2018 21:25:13)
   baboulas[ΖzΠ] από Cambera, Amsterdam, Oslo, Lisboa
   vs
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από ϮΠελατακιαϮ, ΝΙΚΟΛΑΣ1, ΝΙΚΟΛΑΣ5, Amsterdam


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................0(-316) - Σκάφος-Έμβολο........................162(-88)
   Φλογοβόλο............................11(-213) - Φλογοβόλο............................17(-357)
   Καταπελτοφόρο.........................51(-15) - Καταπελτοφόρο..........................56(-0)
   Κανονιοφόρο............................30(-0) - Κανονιοφόρο............................84(-0)
   Έμβολο ατμού........................437(-373) - Έμβολο ατμού..........................163(-7)
   Πυραυλάκατος...........................0(-32) - Πυραυλάκατος..........................79(-12)
   Βάρκα Κατάδυσης........................0(-87) - Βάρκα Κατάδυσης........................60(-0)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................0(-129) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................160(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων..................0(-17) - Μεταφορικό αερόστατων..................60(-0)
   Βοηθητικό..............................92(-0) - Βοηθητικό..............................60(-0)
   Βαλλιστροφόρο..........................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί............................-15903.6 - Στρατηγοί.............................-3157.4
   Επιθετικοί βαθμοί......................7893.5 - Αμυντικοί βαθμοί........................39759
   Ζημιά..................................795180 - Ζημιά..................................157870
   Καταμερισμός ζημιάς.......................83% - Καταμερισμός ζημιάς.......................17%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Μάχη για την πόλη Amsterdam
   (01.02.2018 14:26:20)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από ϮΠελατακιαϮ, Ϯ Θείο -1
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Amsterdam


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου.....................252(-0) - Πυροβολητής θείου....................381(-84)
   Ξιφομάχος...........................417(-883) - Ξιφομάχος............................0(-1230)
   ............................................. - Γίγαντας Ατμού......................122(-825)
   Γυροκόπτερο.........................209(-275) - Γυροκόπτερο..........................59(-111)
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-45) - Βομβαρδιστικό αερόστατο...............0(-270)
   ............................................. - Καταπέλτης..............................0(-4)
   Κανόνι.................................90(-0) - Κανόνι.................................0(-11)
   ............................................. - Γιατρός.................................1(-0)
   Μάγειρας...............................60(-0) - Μάγειρας...............................25(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Οπλίτης...........................1377(-1223) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-3720.3 - Στρατηγοί.............................-9156.3
   Επιθετικοί βαθμοί....................22890.75 - Αμυντικοί βαθμοί......................9300.75
   Ζημιά..................................186015 - Ζημιά..................................457815
   Καταμερισμός ζημιάς.......................28% - Καταμερισμός ζημιάς.......................72%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: baboulas[ΖzΠ]


   Χαμένοι: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Το θαύμα « Κολοσσός » του baboulas[ΖzΠ] ενεργοποιήθηκε. (01.02.2018 14:23:11)   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Amsterdam
   (01.02.2018 8:44:56)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από ϮΠελατακιαϮ, Amsterdam
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Amsterdam


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................152(-48) - Σκάφος-Έμβολο........................64(-144)
   ............................................. - Βαλλιστροφόρο..........................30(-0)
   Φλογοβόλο............................10(-185) - Φλογοβόλο...............................3(-0)
   Καταπελτοφόρο..........................56(-0) - Καταπελτοφόρο..........................66(-0)
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο............................30(-0)
   Έμβολο ατμού..........................143(-7) - Έμβολο ατμού........................510(-123)
   Πυραυλάκατος...........................6(-32) - Πυραυλάκατος..........................17(-48)
   Βάρκα Κατάδυσης........................60(-0) - Βάρκα Κατάδυσης........................53(-0)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................180(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................135(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων..................60(-0) - Μεταφορικό αερόστατων.................17(-16)
   Βοηθητικό..............................60(-0) - Βοηθητικό..............................81(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-2451 - Στρατηγοί...............................-5464
   Επιθετικοί βαθμοί.......................13660 - Αμυντικοί βαθμοί.......................6127.5
   Ζημιά..................................122550 - Ζημιά..................................273200
   Καταμερισμός ζημιάς.......................30% - Καταμερισμός ζημιάς.......................70%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: baboulas[ΖzΠ]


   Χαμένοι: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]

   Μάχη για την πόλη Cambera
   (31.01.2018 22:17:57)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από ϮΠελατακιαϮ
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Cambera


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Εκτοξευτής.............................0(-40)
   ............................................. - Τοξότης................................0(-14)
   Οπλίτης...............................491(-9) - Οπλίτης................................0(-14)
   ............................................. - Γιατρός.................................1(-0)
   Μάγειρας...............................30(-0) - Μάγειρας...............................11(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   ............................................. - Γίγαντας Ατμού.........................0(-10)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................300(-0) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................60(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-12.6 - Στρατηγοί................................-113
   Επιθετικοί βαθμοί.......................282.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................31.5
   Ζημιά.....................................630 - Ζημιά....................................5650
   Καταμερισμός ζημιάς.......................10% - Καταμερισμός ζημιάς.......................90%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]


   Η πόλη Cambera λεηλατήθηκε από -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 14,540 Οικοδομικό υλικό, 50,656 Κρασί, 22,678 Μάρμαρο


   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Cambera
   (31.01.2018 21:06:12)
   baboulas[ΖzΠ] από Cambera, Amsterdam
   vs
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από ϮΠελατακιαϮ


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο..........................0(-27) - Σκάφος-Έμβολο.........................127(-5)
   Φλογοβόλο...............................3(-0) - Φλογοβόλο.............................21(-27)
   ............................................. - Καταπελτοφόρο..........................58(-0)
   ............................................. - Κανονιοφόρο............................42(-0)
   Έμβολο ατμού.........................100(-29) - Έμβολο ατμού..........................150(-0)
   ............................................. - Πυραυλάκατος...........................15(-0)
   Βάρκα Κατάδυσης.........................0(-5) - Βάρκα Κατάδυσης........................90(-0)
   ............................................. - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................120(-0)
   ............................................. - Μεταφορικό αερόστατων..................60(-0)
   Βοηθητικό...............................2(-0) - Βοηθητικό..............................60(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-932 - Στρατηγοί..............................-192.4
   Επιθετικοί βαθμοί.........................481 - Αμυντικοί βαθμοί.........................2330
   Ζημιά...................................46600 - Ζημιά....................................9620
   Καταμερισμός ζημιάς.......................82% - Καταμερισμός ζημιάς.......................18%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]   Ο στρατός του παίκτη baboulas δέχτηκε εντολή απόσυρσης κι εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.

   Μάχη για την πόλη Ottawa
   (30.01.2018 20:04:51)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από oumpala
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Ottawa


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Τοξότης...............................0(-100)
   Πυροβολητής θείου.....................168(-0) - Πυροβολητής θείου......................0(-60)
   ............................................. - Γίγαντας Ατμού........................0(-333)
   Γυροκόπτερο.........................134(-226) - Γυροκόπτερο..........................256(-64)
   ............................................. - Βομβαρδιστικό αερόστατο...............0(-181)
   Κανόνι.................................60(-0) - Κανόνι.................................10(-0)
   ............................................. - Γιατρός................................20(-0)
   Μάγειρας...............................50(-0) - Μάγειρας...............................58(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Ξιφομάχος.............................400(-0) - Ξιφομάχος.............................0(-200)
   Οπλίτης.............................473(-327) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-1022.8 - Στρατηγοί.............................-3864.4
   Επιθετικοί βαθμοί........................9661 - Αμυντικοί βαθμοί.........................2557
   Ζημιά...................................51140 - Ζημιά..................................193220
   Καταμερισμός ζημιάς.......................20% - Καταμερισμός ζημιάς.......................80%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Μάχη για την πόλη Ottawa
   (30.01.2018 17:32:00)
   -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ] από Valletta, oumpala
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Ottawa


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Τοξότης...............................100(-0)
   Πυροβολητής θείου.....................168(-0) - Πυροβολητής θείου....................60(-168)
   Ξιφομάχος...........................390(-210) - Ξιφομάχος.............................0(-336)
   ............................................. - Γίγαντας Ατμού......................333(-394)
   Γυροκόπτερο.........................410(-260) - Γυροκόπτερο..........................310(-30)
   ............................................. - Βομβαρδιστικό αερόστατο...............0(-240)
   Κανόνι.................................30(-0) - Κανόνι.................................10(-0)
   ............................................. - Γιατρός................................20(-0)
   Μάγειρας...............................50(-0) - Μάγειρας...............................58(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Οπλίτης............................1399(-601) - .............................................
   Κριός..................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-1743.4 - Στρατηγοί...............................-4985
   Επιθετικοί βαθμοί.....................12462.5 - Αμυντικοί βαθμοί.......................4358.5
   Ζημιά...................................87170 - Ζημιά..................................249250
   Καταμερισμός ζημιάς.......................25% - Καταμερισμός ζημιάς.......................75%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Νικητές: -Gladiator-[ΦΕΥΓΑ]


   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]


   The post was edited 1 time, last by diver1980 ().

  • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη BLACK GLASS
   (06.03.2018 7:42:03)
   ΧΙΟΝΟΥΛΗΣ[ΦΕΥΓΑ] από Tyrannida 9, BLACK GLASS, stellou
   vs
   Panos_Army[ΖzΠ] από BLACK GLASS
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.......................196(-126) - Σκάφος-Έμβολο.......................692(-378)
   Φλογοβόλο.............................0(-274) - Φλογοβόλο.............................5(-964)
   Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο...........................126(-0)
   Έμβολο ατμού..........................200(-0) - Έμβολο ατμού.........................462(-12)
   ............................................. - Πυραυλάκατος...........................1(-54)
   Βάρκα Κατάδυσης.......................41(-43) - Βάρκα Κατάδυσης......................216(-61)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................190(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων..................37(-3) - Μεταφορικό αερόστατων................205(-40)
   Βοηθητικό..............................51(-0) - Βοηθητικό..............................56(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-3281.4 - Στρατηγοί..............................-12019
   Επιθετικοί βαθμοί.....................30047.5 - Αμυντικοί βαθμοί.......................8203.5
   Ζημιά..................................164070 - Ζημιά..................................600950
   Καταμερισμός ζημιάς.......................21% - Καταμερισμός ζημιάς.......................79%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: Panos_Army[ΖzΠ]

   Χαμένοι: ΧΙΟΝΟΥΛΗΣ[ΦΕΥΓΑ]

   Το θαύμα « Κολοσσός » του Panos_Army[ΖzΠ] ενεργοποιήθηκε. (06.03.2018 7:31:22)

   Μάχη για την πόλη Lisboa
   (07.03.2018 0:18:58)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Lisboa
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-1)
   Μάγειρας...............................30(-0) - Μάγειρας................................1(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................300(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................392(-8) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................120(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-11.2 - Στρατηγοί................................-0.6
   Επιθετικοί βαθμοί.........................1.5 - Αμυντικοί βαθμοί...........................28
   Ζημιά.....................................560 - Ζημιά.....................................683
   Καταμερισμός ζημιάς.......................45% - Καταμερισμός ζημιάς.......................55%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Η πόλη Lisboa λεηλατήθηκε από XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 15,083 Οικοδομικό υλικό, 67,182 Μάρμαρο, 653 Θείο

   Μάχη για την πόλη Lisboa
   (07.03.2018 1:36:26)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Lisboa
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................45(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................694
   Καταμερισμός ζημιάς.......................33% - Καταμερισμός ζημιάς.......................67%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Η πόλη Lisboa λεηλατήθηκε από XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 16,043 Οικοδομικό υλικό, 71,936 Μάρμαρο, 694 Θείο
   ο αληθινός πολεμιστής θα πολεμήσει μέχρι τέλους. ο ψεύτικος πολεμιστής θα πολεμήσει όσο τον συμφέρει
  • Μάχη για την πόλη Lisboa

   (07.03.2018 14:25:15)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Lisboa

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Μάγειρας................................1(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   Οπλίτης................................15(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................651
   Καταμερισμός ζημιάς.......................34% - Καταμερισμός ζημιάς.......................66%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Η πόλη Lisboa λεηλατήθηκε από XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 15,033 Οικοδομικό υλικό, 73,840 Μάρμαρο, 651 Θείο   Μάχη για την πόλη Lisboa
   (07.03.2018 16:01:10)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Lisboa

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................15(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................641
   Καταμερισμός ζημιάς.......................35% - Καταμερισμός ζημιάς.......................65%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Η πόλη Lisboa λεηλατήθηκε από XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 14,812 Οικοδομικό υλικό, 74,071 Μάρμαρο, 641 Θείο


   Μάχη για την πόλη Lisboa
   (07.03.2018 17:01:25)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Lisboa

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................15(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................213
   Καταμερισμός ζημιάς.......................62% - Καταμερισμός ζημιάς.......................38%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Η πόλη Lisboa λεηλατήθηκε από XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 4,904 Οικοδομικό υλικό, 25,609 Μάρμαρο, 213 Θείο

   ΦΕΥΓΑ
  • Μάχη για την πόλη Tokyo
   (09.03.2018 9:54:09)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Tokyo

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-1)
   ............................................. - Μάγειρας................................1(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................2(-5)
   Οπλίτης................................43(-7) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-9.8 - Στρατηγοί................................-0.6
   Επιθετικοί βαθμοί.........................1.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................24.5
   Ζημιά.....................................490 - Ζημιά.....................................702
   Καταμερισμός ζημιάς.......................41% - Καταμερισμός ζημιάς.......................59%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Η πόλη Tokyo λεηλατήθηκε από XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 672 Κρασί, 5,061 Κρύσταλλος, 83,650 Θείο


   Μάχη για την πόλη Tokyo
   (09.03.2018 10:48:10)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Tokyo

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................15(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................635
   Καταμερισμός ζημιάς.......................35% - Καταμερισμός ζημιάς.......................65%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Η πόλη Tokyo λεηλατήθηκε από XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 635 Κρασί, 5,071 Κρύσταλλος, 83,817 Θείο


   Μάχη για την πόλη Tokyo
   (09.03.2018 11:49:36)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Tokyo

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................15(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................593
   Καταμερισμός ζημιάς.......................37% - Καταμερισμός ζημιάς.......................63%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Η πόλη Tokyo λεηλατήθηκε από XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 593 Κρασί, 5,074 Κρύσταλλος, 83,857 Θείο


   Μάχη για την πόλη Tokyo
   (09.03.2018 13:41:12)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Tokyo

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................15(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................499
   Καταμερισμός ζημιάς.......................41% - Καταμερισμός ζημιάς.......................59%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Η πόλη Tokyo λεηλατήθηκε από XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 499 Κρασί, 5,079 Κρύσταλλος, 83,946 Θείο


   Μάχη για την πόλη Tokyo
   (09.03.2018 14:47:06)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Tokyo

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Μάγειρας................................1(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   Οπλίτης................................15(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................445
   Καταμερισμός ζημιάς.......................44% - Καταμερισμός ζημιάς.......................56%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Η πόλη Tokyo λεηλατήθηκε από XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 445 Κρασί, 5,082 Κρύσταλλος, 83,996 Θείο


   Μάχη για την πόλη Tokyo
   (09.03.2018 15:49:19)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Tokyo

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................15(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................383
   Καταμερισμός ζημιάς.......................47% - Καταμερισμός ζημιάς.......................53%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Η πόλη Tokyo λεηλατήθηκε από XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 383 Κρασί, 5,086 Κρύσταλλος, 84,055 Θείο


   Μάχη για την πόλη Tokyo
   (09.03.2018 16:43:33)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Tokyo

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................15(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.....................................306
   Καταμερισμός ζημιάς.......................53% - Καταμερισμός ζημιάς.......................47%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Η πόλη Tokyo λεηλατήθηκε από XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 306 Κρασί, 5,062 Κρύσταλλος, 83,656 Θείο


   Μάχη για την πόλη Tokyo
   (09.03.2018 19:08:44)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι, Μοναστηρίου
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Tokyo

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι............................88(-12) - Λογχοφόροι.............................7(-68)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   ............................................. - Γίγαντας Ατμού..........................1(-2)
   ............................................. - Ξιφομάχος.............................11(-19)
   Μάγειρας................................2(-0) - .............................................
   Οπλίτης................................4(-16) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-29.6 - Στρατηγοί.................................-76
   Επιθετικοί βαθμοί.........................190 - Αμυντικοί βαθμοί...........................74
   Ζημιά....................................1480 - Ζημιά....................................3833
   Καταμερισμός ζημιάς.......................27% - Καταμερισμός ζημιάς.......................73%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Η πόλη Tokyo λεηλατήθηκε από XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 33 Κρασί, 5,143 Κρύσταλλος, 83,902 Θείο   ΦΕΥΓΑ
  • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Θερμοπύλες
   (10.03.2018 1:03:53)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Tokyo
   vs
   marigoula[ΖzΠ] από Θερμοπύλες, baboulas[ΖzΠ] από Tokyo

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................224(-6) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-38)
   ............................................. - Καταπελτοφόρο..........................0(-56)
   Έμβολο ατμού..........................150(-0) - Έμβολο ατμού...........................0(-36)
   Βάρκα Κατάδυσης........................61(-0) - Βάρκα Κατάδυσης........................0(-24)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................0(-30)
   Φλογοβόλο.............................11(-25) - .............................................
   Κανονιοφόρο............................84(-0) - .............................................
   Μεταφορικό αερόστατων...................5(-0) - .............................................
   Βοηθητικό..............................51(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-185 - Στρατηγοί.............................-2089.2
   Επιθετικοί βαθμοί........................5223 - Αμυντικοί βαθμοί........................462.5
   Ζημιά....................................9250 - Ζημιά..................................104460
   Καταμερισμός ζημιάς........................8% - Καταμερισμός ζημιάς.......................92%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: marigoula[ΖzΠ], baboulas[ΖzΠ]
   ΦΕΥΓΑ
  • Μάχη για την πόλη Αμπελόκηποι
   (10.03.2018 12:13:23)
   baboulas[ΖzΠ] από Πέρδικα
   vs
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................0(-84) - Πυροβολητής θείου.....................420(-0)
   Ξιφομάχος.............................0(-240) - Ξιφομάχος..........................1344(-156)
   ............................................. - Οπλίτης.............................858(-218)
   Γυροκόπτερο............................0(-60) - Γυροκόπτερο..........................1324(-0)
   ............................................. - Βομβαρδιστικό αερόστατο..............132(-44)
   ............................................. - Κριός..................................90(-0)
   Κανόνι.................................0(-30) - Κανόνι.................................90(-0)
   ............................................. - Γιατρός................................30(-0)
   ............................................. - Μάγειρας...............................90(-0)
   Γίγαντας Ατμού........................0(-106) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-2361.2 - Στρατηγοί..............................-747.6
   Επιθετικοί βαθμοί........................1869 - Αμυντικοί βαθμοί.........................5903
   Ζημιά..................................118060 - Ζημιά...................................37380
   Καταμερισμός ζημιάς.......................75% - Καταμερισμός ζημιάς.......................25%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]


   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Αμπελόκηποι
   (10.03.2018 13:01:05)
   baboulas[ΖzΠ] από Πέρδικα, Tokyo
   vs
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι, Μοναστηρίου

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................350(-54) - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-56)
   Έμβολο ατμού.........................374(-50) - Έμβολο ατμού...........................0(-19)
   Βάρκα Κατάδυσης.......................132(-8) - Βάρκα Κατάδυσης.........................0(-5)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος................242(-12) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................0(-15)
   ............................................. - Φλογοβόλο...............................0(-9)
   Κανονιοφόρο............................12(-0) - .............................................
   ............................................. - Πυραυλάκατος............................0(-2)
   Μεταφορικό αερόστατων...................0(-6) - Μεταφορικό αερόστατων...................0(-4)
   Βοηθητικό..............................39(-0) - .............................................
   Καταπελτοφόρο..........................89(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-1876.4 - Στρατηγοί.............................-1156.8
   Επιθετικοί βαθμοί........................2892 - Αμυντικοί βαθμοί.........................4691
   Ζημιά...................................93820 - Ζημιά...................................57840
   Καταμερισμός ζημιάς.......................61% - Καταμερισμός ζημιάς.......................39%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: baboulas[ΖzΠ]

   Χαμένοι: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]


   Μάχη για την πόλη Αμπελόκηποι
   (10.03.2018 13:45:30)
   baboulas[ΖzΠ] από Πέρδικα
   vs
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου.....................0(-168) - Πυροβολητής θείου.....................420(-0)
   Ξιφομάχος.............................0(-480) - Ξιφομάχος..........................1104(-240)
   ............................................. - Οπλίτης.............................578(-280)
   Γυροκόπτερο...........................0(-120) - Γυροκόπτερο........................1121(-110)
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-90) - Βομβαρδιστικό αερόστατο...............70(-62)
   Κριός..................................0(-30) - Κριός..................................90(-0)
   Κανόνι..................................0(-5) - Κανόνι.................................60(-2)
   Γιατρός................................20(-0) - Γιατρός................................30(-0)
   Μάγειρας...............................20(-0) - Μάγειρας...............................90(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................7(-0)
   Γίγαντας Ατμού........................0(-226) - .............................................
   Καταπέλτης..............................0(-5) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-3814.2 - Στρατηγοί.............................-1376.6
   Επιθετικοί βαθμοί......................3441.5 - Αμυντικοί βαθμοί.......................9535.5
   Ζημιά..................................190710 - Ζημιά...................................68830
   Καταμερισμός ζημιάς.......................73% - Καταμερισμός ζημιάς.......................27%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]
   ΦΕΥΓΑ
  • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Αίγινα
   (12.03.2018 6:20:05)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Τριανδρία
   vs
   marigoula[ΖzΠ] από Αίγινα

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Έμβολο ατμού...........................25(-0) - Έμβολο ατμού...........................0(-21)
   Μεταφορικό αερόστατων...................5(-0) - Μεταφορικό αερόστατων...................0(-5)
   Πυραυλάκατος...........................13(-2) - .............................................
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.................................-56 - Στρατηγοί................................-644
   Επιθετικοί βαθμοί........................1610 - Αμυντικοί βαθμοί..........................140
   Ζημιά....................................2800 - Ζημιά...................................32200
   Καταμερισμός ζημιάς........................8% - Καταμερισμός ζημιάς.......................92%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: marigoula[ΖzΠ]


   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Tokyo
   (12.03.2018 6:17:45)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Μοναστηρίου, Tokyo, Τριανδρία
   vs
   marigoula[ΖzΠ] από Αίγινα, baboulas[ΖzΠ] από Tokyo

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.......................216(-264) - Σκάφος-Έμβολο.......................299(-805)
   ............................................. - Καταπελτοφόρο.........................366(-4)
   Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο...........................230(-0)
   Έμβολο ατμού........................139(-109) - Έμβολο ατμού........................558(-708)
   Πυραυλάκατος...........................0(-48) - Πυραυλάκατος...........................1(-99)
   Βάρκα Κατάδυσης.......................55(-57) - Βάρκα Κατάδυσης......................67(-168)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος................358(-54)
   Μεταφορικό αερόστατων..................20(-0) - Μεταφορικό αερόστατων.................10(-84)
   Βοηθητικό..............................71(-0) - Βοηθητικό..............................60(-0)
   Φλογοβόλο.............................0(-360) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-8663.4 - Στρατηγοί............................-29905.8
   Επιθετικοί βαθμοί.....................74764.5 - Αμυντικοί βαθμοί......................21658.5
   Ζημιά..................................433170 - Ζημιά.................................1495290
   Καταμερισμός ζημιάς.......................22% - Καταμερισμός ζημιάς.......................78%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: marigoula[ΖzΠ], baboulas[ΖzΠ]

   Ο στρατός του παίκτη baboulas δέχτηκε εντολή απόσυρσης κι εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.
   ΦΕΥΓΑ
  • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Tokyo
   (12.03.2018 8:28:53)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Μοναστηρίου
   vs
   baboulas[ΖzΠ] από Tokyo

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................204(-36) - Σκάφος-Έμβολο.........................0(-108)
   ............................................. - .............................................
   Κανονιοφόρο............................84(-0) - .............................................
   Έμβολο ατμού.........................132(-18) - Έμβολο ατμού...........................0(-90)
   ............................................. - .............................................
   Βάρκα Κατάδυσης........................54(-7) - Βάρκα Κατάδυσης........................0(-36)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................0(-22)
   Μεταφορικό αερόστατων..................20(-0) - Μεταφορικό αερόστατων..................0(-10)
   Βοηθητικό..............................71(-0) - Βοηθητικό..............................60(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..............................-753.4 - Στρατηγοί...............................-3848
   Επιθετικοί βαθμοί........................9620 - Αμυντικοί βαθμοί.......................1883.5
   Ζημιά...................................37670 - Ζημιά..................................192400
   Καταμερισμός ζημιάς.......................16% - Καταμερισμός ζημιάς.......................84%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]
   ΦΕΥΓΑ
  • Αφιερωμένο στους φίλους μου ΖΖΠ


   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη πέρδικα
   (12.03.2018 19:43:28)
   marigoula[ΖzΠ] από πέρδικα, Lisboa
   vs
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Σκάφος-Έμβολο..........................0(-10)
   Έμβολο ατμού...........................0(-30) - Έμβολο ατμού...........................20(-0)
   ............................................. - Πυραυλάκατος...........................15(-0)
   Βάρκα Κατάδυσης........................0(-10) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-922 - Στρατηγοί.................................-50
   Επιθετικοί βαθμοί.........................125 - Αμυντικοί βαθμοί.........................2305
   Ζημιά...................................46100 - Ζημιά....................................2500
   Καταμερισμός ζημιάς.......................94% - Καταμερισμός ζημιάς........................6%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: marigoula[ΖzΠ]


   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Μοναστηρίου
   (12.03.2018 20:34:40)
   baboulas[ΖzΠ] από Tokyo
   vs
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Μοναστηρίου

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο..........................0(-30) - Σκάφος-Έμβολο.........................235(-5)
   ............................................. - Φλογοβόλο..............................5(-19)
   ............................................. - Κανονιοφόρο............................84(-0)
   Έμβολο ατμού...........................2(-26) - Έμβολο ατμού..........................149(-1)
   Βάρκα Κατάδυσης.........................7(-8) - Βάρκα Κατάδυσης........................61(-0)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................0(-20) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0)
   ............................................. - Μεταφορικό αερόστατων..................20(-0)
   Βοηθητικό..............................10(-0) - Βοηθητικό..............................71(-0)
   Καταπελτοφόρο.........................27(-15) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-1159.6 - Στρατηγοί..............................-166.8
   Επιθετικοί βαθμοί.........................417 - Αμυντικοί βαθμοί.........................2899
   Ζημιά...................................57980 - Ζημιά....................................8340
   Καταμερισμός ζημιάς.......................87% - Καταμερισμός ζημιάς.......................13%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Ο στρατός του παίκτη baboulas δέχτηκε εντολή απόσυρσης κι εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.


   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Τριανδρία
   (12.03.2018 21:05:30)
   baboulas[ΖzΠ] από XIONOYLIS
   vs
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Τριανδρία

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο..........................0(-20) - Σκάφος-Έμβολο.........................240(-0)
   ............................................. - Φλογοβόλο.............................14(-10)
   ............................................. - Κανονιοφόρο............................84(-0)
   Έμβολο ατμού...........................0(-21) - Έμβολο ατμού..........................100(-0)
   Βάρκα Κατάδυσης........................0(-15) - Βάρκα Κατάδυσης........................61(-0)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................0(-15) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0)
   ............................................. - Μεταφορικό αερόστατων..................20(-0)
   Βοηθητικό..............................10(-0) - Βοηθητικό..............................71(-0)
   Καταπελτοφόρο..........................0(-35) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-1227 - Στρατηγοί.................................-62
   Επιθετικοί βαθμοί.........................155 - Αμυντικοί βαθμοί.......................3067.5
   Ζημιά...................................61350 - Ζημιά....................................3100
   Καταμερισμός ζημιάς.......................95% - Καταμερισμός ζημιάς........................5%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: baboulas[ΖzΠ]

   Ο στρατός του παίκτη baboulas δέχτηκε εντολή απόσυρσης κι εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.

   ΦΕΥΓΑ
  • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη πέρδικα

   (12.03.2018 22:36:41)

   marigoula[ΖzΠ] από Lisboa

   vs

   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι, πέρδικα, Κύπρου   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Σκάφος-Έμβολο........................228(-72) - Σκάφος-Έμβολο........................168(-72)

   Φλογοβόλο.............................13(-59) - Φλογοβόλο..............................7(-69)

   Κανονιοφόρο...........................126(-0) - Κανονιοφόρο............................84(-0)

   Έμβολο ατμού.........................134(-36) - Έμβολο ατμού.........................123(-32)

   Βάρκα Κατάδυσης......................126(-14) - Βάρκα Κατάδυσης........................53(-8)

   Κωπήλατη τορπιλάκατος................110(-30) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0)

   Μεταφορικό αερόστατων..................26(-4) - Μεταφορικό αερόστατων..................18(-7)

   Βοηθητικό..............................60(-0) - Βοηθητικό..............................51(-0)

   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Στρατηγοί.............................-2176.6 - Στρατηγοί.............................-1913.4

   Επιθετικοί βαθμοί......................4783.5 - Αμυντικοί βαθμοί.......................5441.5

   Ζημιά..................................108830 - Ζημιά...................................95670

   Καταμερισμός ζημιάς.......................53% - Καταμερισμός ζημιάς.......................47%

   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: marigoula[ΖzΠ]

   Χαμένοι: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Lisboa

   (13.03.2018 5:54:43)

   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Κύπρου, Lisboa, Αντιγονιδών

   vs

   marigoula[ΖzΠ] από stafilaki, baboulas[ΖzΠ] από Lisboa   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Σκάφος-Έμβολο.......................192(-114) - Σκάφος-Έμβολο.........................0(-342)

   ............................................. - .............................................

   Κανονιοφόρο............................84(-0) - .............................................

   Έμβολο ατμού.........................130(-36) - Έμβολο ατμού..........................0(-350)

   Πυραυλάκατος..........................120(-0) - Πυραυλάκατος...........................0(-20)

   Βάρκα Κατάδυσης........................61(-0) - Βάρκα Κατάδυσης........................0(-91)

   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................0(-304)

   Βοηθητικό..............................71(-0) - Βοηθητικό..............................38(-0)

   Φλογοβόλο..............................0(-80) - .............................................

   Μεταφορικό αερόστατων..................20(-0) - .............................................

   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Στρατηγοί...............................-1930 - Στρατηγοί............................-14453.8

   Επιθετικοί βαθμοί.....................36134.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................4825

   Ζημιά...................................96500 - Ζημιά..................................722690

   Καταμερισμός ζημιάς.......................11% - Καταμερισμός ζημιάς.......................89%

   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: marigoula[ΖzΠ], baboulas[ΖzΠ]
   ΦΕΥΓΑ
  • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη πέρδικα

   (13.03.2018 8:12:46)

   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Κύπρου, πέρδικα

   vs

   marigoula[ΖzΠ] από πέρδικα, stafilaki   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Σκάφος-Έμβολο........................186(-54) - Σκάφος-Έμβολο.......................1014(-54)

   Φλογοβόλο.............................10(-72) - Φλογοβόλο...........................104(-151)

   Έμβολο ατμού..........................145(-5) - Έμβολο ατμού..........................287(-0)

   Βάρκα Κατάδυσης........................57(-4) - Βάρκα Κατάδυσης.......................316(-4)

   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος................190(-30)

   Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο...........................310(-0)

   ............................................. - Πυραυλάκατος...........................22(-8)

   Μεταφορικό αερόστατων...................4(-3) - Μεταφορικό αερόστατων.................118(-2)

   Βοηθητικό..............................51(-0) - .............................................

   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Στρατηγοί.............................-1001.2 - Στρατηγοί...............................-1759

   Επιθετικοί βαθμοί......................4397.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................2503

   Ζημιά...................................50060 - Ζημιά...................................87950

   Καταμερισμός ζημιάς.......................36% - Καταμερισμός ζημιάς.......................64%

   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: marigoula[ΖzΠ]

   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη πέρδικα

   (13.03.2018 9:15:07)

   marigoula[ΖzΠ] από πέρδικα, Panos_Army[ΖzΠ] από stafilaki

   vs

   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Κύπρου, πέρδικα   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Σκάφος-Έμβολο.......................1524(-90) - Σκάφος-Έμβολο.........................96(-90)

   Φλογοβόλο............................22(-190) - Φλογοβόλο..............................9(-78)

   Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο............................84(-0)

   Έμβολο ατμού.........................574(-13) - Έμβολο ατμού.........................126(-19)

   Βάρκα Κατάδυσης......................304(-12) - Βάρκα Κατάδυσης........................49(-8)

   Κωπήλατη τορπιλάκατος................235(-45) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................41(-19)

   Μεταφορικό αερόστατων..................56(-4) - Μεταφορικό αερόστατων...................6(-6)

   Βοηθητικό..............................51(-0) - Βοηθητικό..............................71(-0)

   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Στρατηγοί.............................-2582.4 - Στρατηγοί.............................-1840.8

   Επιθετικοί βαθμοί........................4602 - Αμυντικοί βαθμοί.........................6456

   Ζημιά..................................129120 - Ζημιά...................................92040

   Καταμερισμός ζημιάς.......................58% - Καταμερισμός ζημιάς.......................42%

   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: Panos_Army[ΖzΠ], marigoula[ΖzΠ]

   Χαμένοι: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]
   ΦΕΥΓΑ

   The post was edited 1 time, last by XIONOYLIS ().

  • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Αμπελόκηποι
   (24.03.2018 23:12:15)
   marigoula[ΖzΠ] από Αίγινα, Αμπελόκηποι, πέρδικα
   vs
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι, Lisboa, Αντιγονιδών, Θερμοπύλες, Αίγινα, Tokyo, peristeri 4st, Erebor, Μοναστηρίου

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.......................342(-180) - Σκάφος-Έμβολο.......................289(-180)
   Φλογοβόλο............................19(-155) - Φλογοβόλο............................11(-233)
   Κανονιοφόρο...........................168(-0) - Κανονιοφόρο............................84(-0)
   Έμβολο ατμού.........................146(-93) - Έμβολο ατμού..........................69(-51)
   Πυραυλάκατος...........................28(-4) - Πυραυλάκατος..........................65(-16)
   Βάρκα Κατάδυσης......................150(-40) - Βάρκα Κατάδυσης.......................64(-12)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος................120(-30) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων.................16(-14) - Μεταφορικό αερόστατων..................4(-16)
   Βοηθητικό..............................90(-0) - Βοηθητικό..............................71(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-5597 - Στρατηγοί...............................-4707
   Επιθετικοί βαθμοί.....................11767.5 - Αμυντικοί βαθμοί......................13992.5
   Ζημιά..................................279850 - Ζημιά..................................235350
   Καταμερισμός ζημιάς.......................54% - Καταμερισμός ζημιάς.......................46%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: marigoula[ΖzΠ]

   Ο στρατός του παίκτη marigoula δέχτηκε εντολή απόσυρσης κι εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.
   ΦΕΥΓΑ

   The post was edited 1 time, last by XIONOYLIS ().

  • ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ:
   Το παρακάτω περιεχόμενο είναι ακατάλληλο για ανηλίκους ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΜΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ!!!!
   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Θ-ΗΦ
   (25.03.2018 8:25:15)
   TAKHS[ΦΕΥΓΑ] από Mavrikios
   vs
   Guderian[ΖzΠ] από Θ-ΗΦ

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.......................210(-240) - Σκάφος-Έμβολο.........................0(-700)
   Φλογοβόλο..............................1(-32) - Φλογοβόλο.............................0(-900)
   Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο...........................0(-135)
   Έμβολο ατμού.........................120(-10) - Έμβολο ατμού..........................0(-294)
   Βάρκα Κατάδυσης.......................61(-47) - Βάρκα Κατάδυσης......................12(-314)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................123(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων..................30(-2) - Μεταφορικό αερόστατων..................0(-46)
   Βοηθητικό..............................83(-0) - Βοηθητικό..............................25(-0)
   Πυραυλάκατος...........................77(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-2643.8 - Στρατηγοί............................-26790.8
   Επιθετικοί βαθμοί.......................66977 - Αμυντικοί βαθμοί.......................6609.5
   Ζημιά..................................132190 - Ζημιά.................................1339540
   Καταμερισμός ζημιάς........................8% - Καταμερισμός ζημιάς.......................92%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: TAKHS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: Guderian[ΖzΠ]
   ΦΕΥΓΑ

   The post was edited 4 times, last by XIONOYLIS ().

  • Απαπα αυτη η αναφορα παραπανω ρε φαρμα ειναι ακαταλληλη για ανηλικους να βαζεις κι ενα Χ πριν ποσταρεις,γιδια ξανα δωστε πατημα στους φαπωμενους ΙΛΙ και θα ειστε μονιμα με κοκκινοο σβερκο
  • sotos13 wrote:

   Απαπα αυτη η αναφορα παραπανω ρε φαρμα ειναι ακαταλληλη για ανηλικους να βαζεις κι ενα Χ πριν ποσταρεις,γιδια ξανα δωστε πατημα στους φαπωμενους ΙΛΙ και θα ειστε μονιμα με κοκκινοο σβερκο
   Πω πω ξεχάστηκα ρε Σωτο... Αν είναι δυνατόν.... θα το διορθώσω αμέσως!!!
   ΦΕΥΓΑ
  • Ναυμαχία μπροστά από την πόλη πέρδικα
   (25.03.2018 16:32:06)
   XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ] από Αμπελόκηποι, πέρδικα
   vs
   marigoula[ΖzΠ] από πέρδικα

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................150(-90) - Σκάφος-Έμβολο........................252(-90)
   Φλογοβόλο............................12(-153) - Φλογοβόλο..............................10(-9)
   Κανονιοφόρο............................84(-0) - Κανονιοφόρο...........................226(-0)
   Έμβολο ατμού..........................114(-6) - Έμβολο ατμού..........................76(-71)
   Πυραυλάκατος..........................74(-16) - Πυραυλάκατος...........................8(-20)
   Βάρκα Κατάδυσης........................57(-4) - Βάρκα Κατάδυσης.......................150(-0)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................60(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................120(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων...................6(-5) - Μεταφορικό αερόστατων..................6(-10)
   Βοηθητικό..............................51(-0) - Βοηθητικό..............................90(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-2211.4 - Στρατηγοί.............................-3049.8
   Επιθετικοί βαθμοί......................7624.5 - Αμυντικοί βαθμοί.......................5528.5
   Ζημιά..................................110570 - Ζημιά..................................152490
   Καταμερισμός ζημιάς.......................42% - Καταμερισμός ζημιάς.......................58%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Νικητές: XIONOYLIS[ΦΕΥΓΑ]

   Χαμένοι: marigoula[ΖzΠ]


   Ο στρατός του παίκτη marigoula δέχτηκε εντολή απόσυρσης κι εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης.
   ΦΕΥΓΑ