νημα πολιορκιων Titans Dragons (RISE) Vs Atlantida [ΑΤ-Λ-]

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • New

   RISE

   Μάχη για την πόλη Akilla
   (13.01.2019 1:26:10)
   whiteangel[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Akilla   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................194(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................36(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: whiteangel[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Akilla λεηλατήθηκε από whiteangel[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 63,288 Οικοδομικό υλικό, 5,723 Κρασί, 20,988 Θείο   Μάχη για την πόλη Πολις 8
   (13.01.2019 1:31:42)
   teoferes[RISE] από Πόλις
   vs
   theminio[ΑΤ-Λ-] από Πολις 8   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................200(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................36(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...................................0 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................0
   Ζημιά.......................................0 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς........................0% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: teoferes[RISE]   Χαμένοι: theminio[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Πολις 8 λεηλατήθηκε από teoferes[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 38,276 Οικοδομικό υλικό, 2,241 Κρασί, 10,973 Μάρμαρο, 1,801 Κρύσταλλος, 35,706 Θείο   Μάχη για την πόλη Akilla
   (13.01.2019 2:30:38)
   whiteangel[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Akilla   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................144(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: whiteangel[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Akilla λεηλατήθηκε από whiteangel[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 63,299 Οικοδομικό υλικό, 5,708 Κρασί, 20,991 Θείο   Μάχη για την πόλη Akilla
   (13.01.2019 2:37:52)
   teoferes[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Akilla   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................144(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: teoferes[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Akilla λεηλατήθηκε από teoferes[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 63,299 Οικοδομικό υλικό, 5,709 Κρασί, 20,991 Θείο   Μάχη για την πόλη Akilla
   (13.01.2019 3:34:51)
   whiteangel[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Akilla   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................144(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: whiteangel[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Akilla λεηλατήθηκε από whiteangel[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 63,311 Οικοδομικό υλικό, 5,693 Κρασί, 20,995 Θείο


  • New

   RISE

   Μάχη για την πόλη Biriba
   (12.01.2019 21:00:28)
   Nοsil[RISE] από Its a Feature
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Biriba   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος.............................400(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................594(-6) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: Nοsil[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Biriba λεηλατήθηκε από Nοsil[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 50,695 Οικοδομικό υλικό, 37,826 Κρασί, 1,058 Θείο   Μάχη για την πόλη Biriba
   (12.01.2019 23:03:24)
   Nοsil[RISE] από Its a Feature
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Biriba   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος.............................400(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................494(-6) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: Nοsil[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Biriba λεηλατήθηκε από Nοsil[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 50,935 Οικοδομικό υλικό, 38,080 Κρασί, 1,063 Θείο   Μάχη για την πόλη Biriba
   (12.01.2019 14:45:10)
   Nοsil[RISE] από Its a Feature
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Biriba   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Εκτοξευτής..............................0(-1)
   ............................................. - Λογχοφόροι..............................0(-1)
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................600(-0) - .............................................
   Οπλίτης..............................789(-11) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................150(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο.................5(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-15.4 - Στρατηγοί..................................-1
   Επιθετικοί βαθμοί.........................2.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................38.5
   Ζημιά.....................................770 - Ζημιά......................................50
   Καταμερισμός ζημιάς.......................93% - Καταμερισμός ζημιάς........................7%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: Nοsil[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Biriba λεηλατήθηκε από Nοsil[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 48,749 Οικοδομικό υλικό, 36,168 Κρασί, 1,017 Θείο   Μάχη για την πόλη Biriba
   (13.01.2019 13:43:09)
   Nοsil[RISE] από Its a Feature
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Biriba   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος.............................400(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................494(-6) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: Nοsil[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Biriba λεηλατήθηκε από Nοsil[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 50,618 Οικοδομικό υλικό, 38,404 Κρασί, 1,056 Θείο   Μάχη για την πόλη Akilla
   (13.01.2019 3:41:43)
   teoferes[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Akilla   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................144(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: teoferes[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Akilla λεηλατήθηκε από teoferes[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 63,311 Οικοδομικό υλικό, 5,693 Κρασί, 20,995 Θείο   Μάχη για την πόλη Akilla
   (13.01.2019 4:39:42)
   whiteangel[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Akilla   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................144(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: whiteangel[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Akilla λεηλατήθηκε από whiteangel[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 63,323 Οικοδομικό υλικό, 5,676 Κρασί, 20,999 Θείο


  • New

   RISE

   Μάχη για την πόλη Akilla
   (13.01.2019 4:45:47)
   teoferes[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Akilla   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................194(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: teoferes[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Akilla λεηλατήθηκε από teoferes[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 63,323 Οικοδομικό υλικό, 5,676 Κρασί, 20,999 Θείο   Μάχη για την πόλη Akilla
   (13.01.2019 5:47:55)
   whiteangel[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Akilla   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................144(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: whiteangel[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Akilla λεηλατήθηκε από whiteangel[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 63,337 Οικοδομικό υλικό, 5,657 Κρασί, 21,004 Θείο   Μάχη για την πόλη Akilla
   (13.01.2019 5:52:57)
   teoferes[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Akilla   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................144(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: teoferes[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Akilla λεηλατήθηκε από teoferes[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 63,337 Οικοδομικό υλικό, 5,657 Κρασί, 21,004 Θείο   Μάχη για την πόλη Akilla
   (13.01.2019 6:51:47)
   whiteangel[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Akilla   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................144(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: whiteangel[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Akilla λεηλατήθηκε από whiteangel[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 63,353 Οικοδομικό υλικό, 5,636 Κρασί, 21,009 Θείο   Μάχη για την πόλη Akilla
   (13.01.2019 6:58:51)
   teoferes[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Akilla   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................144(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: teoferes[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Akilla λεηλατήθηκε από teoferes[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 63,353 Οικοδομικό υλικό, 5,636 Κρασί, 21,009 Θείο

  • New

   RISE

   Μάχη για την πόλη Akilla
   (13.01.2019 9:39:11)
   teoferes[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Akilla   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................144(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: teoferes[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Akilla λεηλατήθηκε από teoferes[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 62,268 Οικοδομικό υλικό, 5,462 Κρασί, 20,649 Θείο   Μάχη για την πόλη Akilla
   (13.01.2019 8:19:21)
   whiteangel[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Akilla   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................144(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: whiteangel[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Akilla λεηλατήθηκε από whiteangel[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 63,390 Οικοδομικό υλικό, 5,588 Κρασί, 21,021 Θείο   Μάχη για την πόλη Akilla
   (13.01.2019 11:25:02)
   whiteangel[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Akilla   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................144(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: whiteangel[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Akilla λεηλατήθηκε από whiteangel[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 63,451 Οικοδομικό υλικό, 5,506 Κρασί, 21,042 Θείο   Μάχη για την πόλη Πολις 5
   (13.01.2019 0:18:01)
   kotsarin[RISE] από κρυσταλλο
   vs
   theminio[ΑΤ-Λ-] από Πολις 5   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................346(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός.................................5(-0) - .............................................
   Μάγειρας................................5(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: theminio[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Πολις 5 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 45,447 Οικοδομικό υλικό, 45,447 Μάρμαρο, 2,325 Θείο
   Μάχη για την πόλη Πολις 5
   (13.01.2019 11:46:55)
   kotsarin[RISE] από κρυσταλλο
   vs
   theminio[ΑΤ-Λ-] από Πολις 5   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................346(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός.................................5(-0) - .............................................
   Μάγειρας................................5(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: theminio[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Πολις 5 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 45,447 Οικοδομικό υλικό, 45,447 Μάρμαρο, 2,325 Θείο


  • New

   RISE

   Μάχη για την πόλη Akilla
   (13.01.2019 12:06:28)
   teoferes[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Akilla   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................144(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: teoferes[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Akilla λεηλατήθηκε από teoferes[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 63,474 Οικοδομικό υλικό, 5,475 Κρασί, 21,049 Θείο   Μάχη για την πόλη Biriba
   (13.01.2019 10:03:27)
   θεαντας1[RISE] από theio2
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Biriba   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι............................108(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................39(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-3.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................9
   Ζημιά.....................................180 - Ζημιά.....................................664
   Καταμερισμός ζημιάς.......................21% - Καταμερισμός ζημιάς.......................79%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: θεαντας1[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Biriba λεηλατήθηκε από θεαντας1[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 31,804 Οικοδομικό υλικό, 24,037 Κρασί, 664 Θείο   Μάχη για την πόλη Κ_ντινούπολη
   (13.01.2019 12:07:47)
   apollontavros[RISE] από mosxato wine
   vs
   DinosGreatWhite[ΑΤ-Λ-] από Κ_ντινούπολη   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................96(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................187(-3) - .............................................
   Οπλίτης...............................198(-2) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................10(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-6.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................16
   Ζημιά.....................................320 - Ζημιά......................................91
   Καταμερισμός ζημιάς.......................77% - Καταμερισμός ζημιάς.......................23%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: apollontavros[RISE]   Χαμένοι: DinosGreatWhite[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Κ_ντινούπολη λεηλατήθηκε από apollontavros[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 91 Κρύσταλλος, 14,995 Θείο   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 05
   (13.01.2019 17:38:18)
   apollontavros[RISE] από Ⴕ SBE
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 05   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου.....................192(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................600(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................996(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο...........................300(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................50(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: apollontavros[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 05 λεηλατήθηκε από apollontavros[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 22,828 Οικοδομικό υλικό, 27,171 Μάρμαρο   Μάχη για την πόλη Malta
   (13.01.2019 17:46:52)
   nikolakisml[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Malta   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Κριός..................................56(-0)
   Κανόνι.................................30(-0) - Κανόνι..................................1(-0)
   ............................................. - Γιατρός................................10(-0)
   ............................................. - Μάγειρας...............................50(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   Λογχοφόροι............................64(-36) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-21.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................54
   Ζημιά....................................1080 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: nikolakisml[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Malta λεηλατήθηκε από nikolakisml[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 65,440 Οικοδομικό υλικό, 9,184 Κρασί, 5,067 Μάρμαρο, 12,216 Θείο   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 04
   (13.01.2019 18:43:08)
   kotsarin[RISE] από Ⴕ kristalo
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 04   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................276(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................24(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................15(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 04 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 30,686 Οικοδομικό υλικό, 1,308 Μάρμαρο, 43,005 Κρύσταλλος


  • New

   RISE

   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 04
   (13.01.2019 19:48:03)
   kotsarin[RISE] από Ⴕ kristalo
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 04   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................276(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................24(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 04 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 39,297 Οικοδομικό υλικό, 1,674 Μάρμαρο, 55,028 Κρύσταλλος   Μάχη για την πόλη Biriba
   (13.01.2019 23:10:26)
   Nοsil[RISE] από Its a Feature
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Biriba   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος.............................400(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................394(-6) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: Nοsil[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Biriba λεηλατήθηκε από Nοsil[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 50,944 Οικοδομικό υλικό, 39,021 Κρασί, 1,063 Θείο
   Μάχη για την πόλη Biriba
   (14.01.2019 12:20:53)
   Nοsil[RISE] από Its a Feature
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Biriba   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος.............................400(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................394(-6) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: Nοsil[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Biriba λεηλατήθηκε από Nοsil[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 50,641 Οικοδομικό υλικό, 39,330 Κρασί, 1,057 Θείο
   Μάχη για την πόλη Biriba
   (15.01.2019 14:29:17)
   Nοsil[RISE] από Its a Feature
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Biriba   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος.............................400(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................494(-6) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: Nοsil[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Biriba λεηλατήθηκε από Nοsil[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 49,759 Οικοδομικό υλικό, 39,731 Κρασί, 1,039 Θείο
   Μάχη για την πόλη Biriba
   (15.01.2019 18:24:01)
   Nοsil[RISE] από Its a Feature
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Biriba   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος.............................280(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................394(-6) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: Nοsil[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Biriba λεηλατήθηκε από Nοsil[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 50,139 Οικοδομικό υλικό, 40,203 Κρασί, 1,047 Θείο


  • New

   RISE

   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Πεινάλας
   (13.01.2019 20:59:46)
   jim[RISE] από Velanidi, Πεινάλας
   vs
   Geronimo[ΑΤ-Λ-] από Πεινάλας   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο..........................0(-60) - Σκάφος-Έμβολο......................2431(-180)
   Φλογοβόλο.............................0(-131) - Φλογοβόλο..............................5(-52)
   ............................................. - Κανονιοφόρο...........................166(-0)
   Έμβολο ατμού...........................0(-40) - Έμβολο ατμού........................308(-145)
   Πυραυλάκατος...........................0(-35) - Πυραυλάκατος..........................26(-57)
   Βάρκα Κατάδυσης.........................0(-2) - Βάρκα Κατάδυσης.......................338(-0)
   ............................................. - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................241(-0)
   ............................................. - Μεταφορικό αερόστατων.................44(-20)
   ............................................. - Βοηθητικό..............................40(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-3092.6 - Στρατηγοί.............................-6858.4
   Επιθετικοί βαθμοί.......................17146 - Αμυντικοί βαθμοί.......................7731.5
   Ζημιά..................................154630 - Ζημιά..................................342920
   Καταμερισμός ζημιάς.......................31% - Καταμερισμός ζημιάς.......................69%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: Geronimo[ΑΤ-Λ-]   Χαμένοι: jim[RISE]   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΦΑΓΑΝΑΣ
   (13.01.2019 20:36:50)
   jim[RISE] από Velanidi, 0k Points
   vs
   Geronimo[ΑΤ-Λ-] από ΦΑΓΑΝΑΣ   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.........................64(-36) - Σκάφος-Έμβολο........................644(-90)
   Φλογοβόλο.............................7(-113) - Φλογοβόλο.............................10(-20)
   Κανονιοφόρο............................42(-0) - Κανονιοφόρο...........................168(-0)
   Έμβολο ατμού..........................89(-11) - Έμβολο ατμού.........................145(-57)
   Πυραυλάκατος...........................25(-8) - Πυραυλάκατος..........................70(-30)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................30(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................75(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων..................43(-0) - Μεταφορικό αερόστατων..................6(-10)
   Βοηθητικό..............................30(-0) - Βοηθητικό..............................60(-0)
   Βάρκα Κατάδυσης........................54(-6) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-1489.8 - Στρατηγοί...............................-3062
   Επιθετικοί βαθμοί........................7655 - Αμυντικοί βαθμοί.......................3724.5
   Ζημιά...................................74490 - Ζημιά..................................153100
   Καταμερισμός ζημιάς.......................32% - Καταμερισμός ζημιάς.......................68%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: Geronimo[ΑΤ-Λ-]   Χαμένοι: jim[RISE]   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 05
   (13.01.2019 19:02:35)
   apollontavros[RISE] από Ⴕ SBE
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 05   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................46(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: apollontavros[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 05 λεηλατήθηκε από apollontavros[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 22,828 Οικοδομικό υλικό, 27,171 Μάρμαρο   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 05
   (13.01.2019 20:31:56)
   apollontavros[RISE] από marousi wine
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 05   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................46(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: apollontavros[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 05 λεηλατήθηκε από apollontavros[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 41,259 Οικοδομικό υλικό, 49,110 Μάρμαρο   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 05
   (13.01.2019 22:06:19)
   apollontavros[RISE] από marousi wine
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 05   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................46(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: apollontavros[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 05 λεηλατήθηκε από apollontavros[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 22,312 Οικοδομικό υλικό, 26,557 Μάρμαρο   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 04
   (13.01.2019 20:53:06)
   kotsarin[RISE] από Ⴕ kristalo
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 04   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................276(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................24(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 04 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 37,883 Οικοδομικό υλικό, 1,612 Μάρμαρο, 53,003 Κρύσταλλος   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 04
   (13.01.2019 21:57:06)
   kotsarin[RISE] από Ⴕ kristalo
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 04   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................276(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................24(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 04 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 39,337 Οικοδομικό υλικό, 1,672 Μάρμαρο, 54,989 Κρύσταλλος


  • New

   RISE

   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΦΑΓΑΝΑΣ
   (14.01.2019 2:17:50)
   jim[RISE] από Velanidi, ΦΑΓΑΝΑΣ, marine
   vs
   Geronimo[ΑΤ-Λ-] από ΦΑΓΑΝΑΣ   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................417(-84) - Σκάφος-Έμβολο.........................0(-644)
   Φλογοβόλο..............................5(-95) - Φλογοβόλο..............................0(-10)
   Κανονιοφόρο...........................168(-0) - Κανονιοφόρο...........................0(-168)
   Έμβολο ατμού.........................278(-32) - Έμβολο ατμού..........................0(-145)
   Πυραυλάκατος...........................29(-6) - Πυραυλάκατος...........................0(-70)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................171(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος..................0(-75)
   Μεταφορικό αερόστατων.................145(-0) - Μεταφορικό αερόστατων...................0(-6)
   Βοηθητικό.............................120(-0) - Βοηθητικό..............................60(-0)
   Βάρκα Κατάδυσης.......................207(-0) - .............................................
   Καταπελτοφόρο..........................56(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-1945 - Στρατηγοί............................-13133.2
   Επιθετικοί βαθμοί.......................32833 - Αμυντικοί βαθμοί.......................4862.5
   Ζημιά...................................97250 - Ζημιά..................................656660
   Καταμερισμός ζημιάς.......................12% - Καταμερισμός ζημιάς.......................88%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: jim[RISE]   Χαμένοι: Geronimo[ΑΤ-Λ-]   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 04
   (13.01.2019 23:01:23)
   kotsarin[RISE] από Ⴕ kristalo
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 04   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................276(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................24(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 04 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 39,358 Οικοδομικό υλικό, 1,672 Μάρμαρο, 54,969 Κρύσταλλος   Μάχη για την πόλη Πεινάλας
   (14.01.2019 13:47:52)
   jim[RISE] από ΦΑΓΑΝΑΣ
   vs
   Geronimo[ΑΤ-Λ-] από Πεινάλας   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου.....................420(-0) - Πυροβολητής θείου.....................0(-530)
   ............................................. - Λογχοφόροι............................0(-110)
   Ξιφομάχος..........................1352(-508) - Ξιφομάχος............................0(-1232)
   Οπλίτης...........................1276(-1174) - Οπλίτης..............................0(-1050)
   Γυροκόπτερο.........................438(-312) - Γυροκόπτερο...........................0(-300)
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-66) - Βομβαρδιστικό αερόστατο...............0(-219)
   Κριός..................................30(-0) - Κριός.................................97(-72)
   Κανόνι.................................42(-0) - Κανόνι................................3(-144)
   Γιατρός................................30(-0) - Γιατρός................................15(-0)
   Μάγειρας...............................30(-0) - Μάγειρας..............................170(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-3416 - Στρατηγοί............................-11935.4
   Επιθετικοί βαθμοί.....................29838.5 - Αμυντικοί βαθμοί.........................8540
   Ζημιά..................................170800 - Ζημιά..................................596770
   Καταμερισμός ζημιάς.......................22% - Καταμερισμός ζημιάς.......................78%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: jim[RISE]   Χαμένοι: Geronimo[ΑΤ-Λ-]   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 05
   (14.01.2019 13:08:35)
   apollontavros[RISE] από marousi wine
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 05   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................44(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: apollontavros[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 05 λεηλατήθηκε από apollontavros[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 26,882 Οικοδομικό υλικό, 31,997 Μάρμαρο   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 05
   (14.01.2019 14:23:18)
   apollontavros[RISE] από marousi wine
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 05   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................61(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: apollontavros[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 05 λεηλατήθηκε από apollontavros[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 43,052 Οικοδομικό υλικό, 51,242 Μάρμαρο


  • New

   RISE

   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Πεινάλας
   (14.01.2019 14:33:49)
   jim[RISE] από ΦΑΓΑΝΑΣ, marine
   vs
   Geronimo[ΑΤ-Λ-] από Πεινάλας   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.......................264(-258) - Σκάφος-Έμβολο........................0(-2181)
   Φλογοβόλο..............................0(-19) - Φλογοβόλο...............................0(-5)
   Κανονιοφόρο...........................168(-0) - Κανονιοφόρο...........................0(-166)
   Έμβολο ατμού.........................221(-57) - Έμβολο ατμού..........................0(-277)
   Πυραυλάκατος...........................1(-28) - Πυραυλάκατος...........................0(-26)
   Βάρκα Κατάδυσης......................180(-27) - Βάρκα Κατάδυσης.......................0(-338)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................171(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος...............124(-117)
   Μεταφορικό αερόστατων.................145(-0) - Μεταφορικό αερόστατων..................0(-44)
   Βοηθητικό.............................120(-0) - Βοηθητικό..............................40(-0)
   Καταπελτοφόρο..........................56(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-4105.2 - Στρατηγοί............................-30838.8
   Επιθετικοί βαθμοί.......................77097 - Αμυντικοί βαθμοί........................10263
   Ζημιά..................................205260 - Ζημιά.................................1541940
   Καταμερισμός ζημιάς.......................11% - Καταμερισμός ζημιάς.......................89%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: jim[RISE]   Χαμένοι: Geronimo[ΑΤ-Λ-]   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΜΠΕΤΑΤΖΗΣ
   (14.01.2019 17:16:04)
   jim[RISE] από Πεινάλας, marine
   vs
   Geronimo[ΑΤ-Λ-] από ΜΠΕΤΑΤΖΗΣ   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο........................222(-42) - Σκάφος-Έμβολο.........................2(-198)
   Φλογοβόλο.............................15(-49) - Φλογοβόλο.............................0(-161)
   Κανονιοφόρο...........................168(-0) - .............................................
   Έμβολο ατμού.........................199(-22) - Έμβολο ατμού...........................0(-36)
   Πυραυλάκατος............................1(-0) - Πυραυλάκατος...........................0(-36)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................171(-0) - .............................................
   Μεταφορικό αερόστατων.................145(-0) - Μεταφορικό αερόστατων..................0(-12)
   Βοηθητικό.............................120(-0) - .............................................
   Καταπελτοφόρο..........................56(-0) - .............................................
   Βάρκα Κατάδυσης......................168(-12) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-1284.2 - Στρατηγοί.............................-4196.2
   Επιθετικοί βαθμοί.....................10490.5 - Αμυντικοί βαθμοί.......................3210.5
   Ζημιά...................................64210 - Ζημιά..................................209810
   Καταμερισμός ζημιάς.......................23% - Καταμερισμός ζημιάς.......................77%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: jim[RISE]   Χαμένοι: Geronimo[ΑΤ-Λ-]   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 04
   (14.01.2019 16:46:50)
   apollontavros[RISE] από CryptonX-57M
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 04   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................36(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: apollontavros[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 04 λεηλατήθηκε από apollontavros[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 31,032 Οικοδομικό υλικό, 1,298 Μάρμαρο, 42,668 Κρύσταλλος   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 04
   (14.01.2019 18:34:26)
   apollontavros[RISE] από CryptonX-57M
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 04   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................36(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: apollontavros[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 04 λεηλατήθηκε από apollontavros[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 39,552 Οικοδομικό υλικό, 1,651 Μάρμαρο, 54,295 Κρύσταλλος

  • New

   RISE


   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 02
   (14.01.2019 10:16:15)
   kotsarin[RISE] από Ⴕ kristalo
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 02   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Μάγειρας...............................15(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   Οπλίτης...............................345(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 02 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 35,489 Οικοδομικό υλικό, 2,461 Κρασί, 55,423 Μάρμαρο   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 02
   (14.01.2019 14:03:15)
   kotsarin[RISE] από Ⴕ kristalo
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 02   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................345(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 02 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 35,495 Οικοδομικό υλικό, 2,448 Κρασί, 55,430 Μάρμαρο   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 02
   (14.01.2019 15:18:21)
   kotsarin[RISE] από Ⴕ kristalo
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 02   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Μάγειρας...............................15(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   Οπλίτης...............................345(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 02 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 35,497 Οικοδομικό υλικό, 2,444 Κρασί, 55,433 Μάρμαρο   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 02
   (14.01.2019 16:32:14)
   kotsarin[RISE] από Ⴕ kristalo
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 02   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................345(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 02 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 35,499 Οικοδομικό υλικό, 2,439 Κρασί, 55,435 Μάρμαρο   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 02
   (14.01.2019 18:14:26)
   kotsarin[RISE] από Ⴕ kristalo
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 02   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................345(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 02 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 35,503 Οικοδομικό υλικό, 2,432 Κρασί, 55,439 Μάρμαρο   Μάχη για την πόλη Κrista
   (14.01.2019 5:01:06)
   θεαντας1[RISE] από πελλα
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Κrista   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................94(-6) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................10(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................39(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-3.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................9
   Ζημιά.....................................180 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: θεαντας1[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Κrista λεηλατήθηκε από θεαντας1[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 66,783 Οικοδομικό υλικό, 8,138 Κρασί, 18,975 Θείο

  • New

   RISE

   Μάχη για την πόλη Κrista
   (14.01.2019 16:49:38)
   θεαντας1[RISE] από πελλα
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Κrista   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................92(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................39(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-3.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................9
   Ζημιά.....................................180 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: θεαντας1[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Κrista λεηλατήθηκε από θεαντας1[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 67,051 Οικοδομικό υλικό, 7,950 Κρασί, 19,051 Θείο   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 04
   (14.01.2019 22:39:32)
   apollontavros[RISE] από CryptonX-57M
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 04   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................36(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: apollontavros[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 04 λεηλατήθηκε από apollontavros[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 39,642 Οικοδομικό υλικό, 1,649 Μάρμαρο, 54,207 Κρύσταλλος   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη ΜΠΕΤΑΤΖΗΣ
   (14.01.2019 22:17:54)
   jim[RISE] από Velanidi
   vs
   Geronimo[ΑΤ-Λ-] από ΜΠΕΤΑΤΖΗΣ   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Φλογοβόλο..............................0(-31)
   ............................................. - Κανονιοφόρο............................0(-91)
   Έμβολο ατμού...........................50(-0) - Έμβολο ατμού............................0(-9)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος..................2(-49) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................54(-40)
   ............................................. - Βοηθητικό..............................60(-0)
   Σκάφος-Έμβολο..........................70(-0) - .............................................
   Καταπελτοφόρο..........................56(-0) - .............................................
   Βάρκα Κατάδυσης........................25(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..............................-313.6 - Στρατηγοί.............................-2702.6
   Επιθετικοί βαθμοί......................6756.5 - Αμυντικοί βαθμοί..........................784
   Ζημιά...................................15680 - Ζημιά..................................135130
   Καταμερισμός ζημιάς.......................10% - Καταμερισμός ζημιάς.......................90%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: jim[RISE]   Χαμένοι: Geronimo[ΑΤ-Λ-]   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη marine
   (15.01.2019 3:01:02)
   jim[RISE] από H2SO4, marine, ΤΙΤΑΝΕΣ, ΟΥΚ
   vs
   Geronimo[ΑΤ-Λ-] από ΜΠΕΤΑΤΖΗΣ   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.......................457(-340) - Σκάφος-Έμβολο.........................0(-352)
   Φλογοβόλο............................13(-336) - Φλογοβόλο..............................0(-16)
   Κανονιοφόρο...........................168(-0) - Κανονιοφόρο............................0(-84)
   Έμβολο ατμού.........................89(-110) - Έμβολο ατμού..........................0(-300)
   Πυραυλάκατος...........................3(-43) - Πυραυλάκατος..........................12(-63)
   Βάρκα Κατάδυσης......................101(-67) - Βάρκα Κατάδυσης........................0(-50)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................122(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................180(-0)
   Μεταφορικό αερόστατων.................99(-46) - Μεταφορικό αερόστατων.................19(-40)
   Βοηθητικό.............................120(-0) - Βοηθητικό.............................100(-0)
   Καταπελτοφόρο..........................56(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί............................-10268.6 - Στρατηγοί............................-14834.8
   Επιθετικοί βαθμοί.......................37087 - Αμυντικοί βαθμοί......................25671.5
   Ζημιά..................................513430 - Ζημιά..................................741740
   Καταμερισμός ζημιάς.......................40% - Καταμερισμός ζημιάς.......................60%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: jim[RISE]   Χαμένοι: Geronimo[ΑΤ-Λ-]

  • New

   RISE

   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 04
   (15.01.2019 2:15:40)
   apollontavros[RISE] από CryptonX-57M
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 04   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................36(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: apollontavros[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 04 λεηλατήθηκε από apollontavros[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 39,728 Οικοδομικό υλικό, 1,646 Μάρμαρο, 54,124 Κρύσταλλος   Μάχη για την πόλη Νάρκη
   (15.01.2019 8:39:50)
   jim[RISE] από marine
   vs
   Geronimo[ΑΤ-Λ-] από Νάρκη   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................240(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................446(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: jim[RISE]   Χαμένοι: Geronimo[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Νάρκη λεηλατήθηκε από jim[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 4,472 Οικοδομικό υλικό, 4,032 Κρασί, 7,204 Μάρμαρο, 3,212 Κρύσταλλος, 31,557 Θείο   Μάχη για την πόλη Νάρκη
   (15.01.2019 10:33:48)
   jim[RISE] από marine
   vs
   Geronimo[ΑΤ-Λ-] από Νάρκη   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος.............................240(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................396(-4) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................60(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: jim[RISE]   Χαμένοι: Geronimo[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Νάρκη λεηλατήθηκε από jim[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 6,212 Οικοδομικό υλικό, 5,585 Κρασί, 10,006 Μάρμαρο, 4,462 Κρύσταλλος, 43,832 Θείο   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 04
   (15.01.2019 10:05:08)
   apollontavros[RISE] από CryptonX-57M
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 04   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................57(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: apollontavros[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 04 λεηλατήθηκε από apollontavros[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 34,702 Οικοδομικό υλικό, 1,426 Μάρμαρο, 46,871 Κρύσταλλος


  • New

   RISE

   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 04
   (15.01.2019 12:23:57)
   apollontavros[RISE] από CryptonX-57M
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 04   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................52(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: apollontavros[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 04 λεηλατήθηκε από apollontavros[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 39,994 Οικοδομικό υλικό, 1,639 Μάρμαρο, 53,866 Κρύσταλλος   Μάχη για την πόλη Κrista
   (15.01.2019 9:19:00)
   θεαντας1[RISE] από πελλα
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Κrista   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................86(-6) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................30(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................39(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-3.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................9
   Ζημιά.....................................180 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: θεαντας1[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Κrista λεηλατήθηκε από θεαντας1[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 67,002 Οικοδομικό υλικό, 7,582 Κρασί, 19,037 Θείο   Μάχη για την πόλη ΙΝΑΧΟΣ
   (15.01.2019 20:21:59)
   marine[RISE] από Πόλις
   vs
   περιανδρος[ΑΤ-Λ-] από ΙΝΑΧΟΣ   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Ξιφομάχος.............................600(-0) - .............................................
   Οπλίτης...............................594(-6) - .............................................
   Γυροκόπτερο............................90(-0) - .............................................
   Κριός..................................12(-0) - .............................................
   Κανόνι.................................24(-0) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................20(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-8.4 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................21
   Ζημιά.....................................420 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: marine[RISE]   Χαμένοι: περιανδρος[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΙΝΑΧΟΣ λεηλατήθηκε από marine[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 14,423 Οικοδομικό υλικό, 50,576 Θείο   Μάχη για την πόλη ΙΝΑΧΟΣ
   (15.01.2019 21:41:16)
   marine[RISE] από Πόλις
   vs
   περιανδρος[ΑΤ-Λ-] από ΙΝΑΧΟΣ   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................95(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: marine[RISE]   Χαμένοι: περιανδρος[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΙΝΑΧΟΣ λεηλατήθηκε από marine[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 17,798 Οικοδομικό υλικό, 62,201 Θείο   Μάχη για την πόλη Malta
   (15.01.2019 20:39:41)
   nikolakisml[RISE] από Πόλις
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Malta   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Κριός..................................51(-5)
   Κανόνι.................................30(-0) - Κανόνι..................................1(-0)
   ............................................. - Γιατρός................................10(-0)
   ............................................. - Μάγειρας...............................50(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   Λογχοφόροι...........................169(-31) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί...............................-18.6 - Στρατηγοί.................................-22
   Επιθετικοί βαθμοί..........................55 - Αμυντικοί βαθμοί.........................46.5
   Ζημιά.....................................930 - Ζημιά....................................1100
   Καταμερισμός ζημιάς.......................45% - Καταμερισμός ζημιάς.......................55%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: nikolakisml[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Malta λεηλατήθηκε από nikolakisml[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 65,000 Οικοδομικό υλικό, 7,805 Κρασί, 10,752 Μάρμαρο, 12,134 Θείο


  • New

   RISE

   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 02
   (14.01.2019 22:34:34)
   kotsarin[RISE] από Ⴕ kristalo
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 02   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Μάγειρας...............................15(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   Οπλίτης...............................345(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 02 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 35,511 Οικοδομικό υλικό, 2,415 Κρασί, 55,448 Μάρμαρο
   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 04
   (15.01.2019 0:08:56)
   kotsarin[RISE] από Ⴕ kristalo
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 04   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................276(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................24(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 04 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 39,884 Οικοδομικό υλικό, 1,656 Μάρμαρο, 54,458 Κρύσταλλος   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 08
   (15.01.2019 8:27:57)
   kotsarin[RISE] από Ⴕ kristalo
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 08   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................276(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................24(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 08 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 63,249 Οικοδομικό υλικό, 3,340 Κρασί, 29,410 Κρύσταλλος   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 04
   (15.01.2019 10:49:13)
   kotsarin[RISE] από Ⴕ kristalo
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 04   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................276(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................24(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 04 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 39,530 Οικοδομικό υλικό, 1,623 Μάρμαρο, 53,346 Κρύσταλλος   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 04
   (15.01.2019 11:57:04)
   kotsarin[RISE] από Ⴕ kristalo
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 04   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................236(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................24(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 04 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 39,562 Οικοδομικό υλικό, 1,622 Μάρμαρο, 53,315 Κρύσταλλος

  • New

   RISE

   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 08
   (15.01.2019 14:09:07)
   kotsarin[RISE] από Ⴕ kristalo
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 08   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................276(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................24(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 08 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 62,497 Οικοδομικό υλικό, 3,286 Κρασί, 30,216 Κρύσταλλος   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 05
   (15.01.2019 20:41:40)
   kotsarin[RISE] από Θείο
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 05   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................345(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 05 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 32,760 Οικοδομικό υλικό, 38,994 Μάρμαρο   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 06
   (15.01.2019 21:29:27)
   kotsarin[RISE] από Θείο
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 06   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................340(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 06 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 41,356 Οικοδομικό υλικό, 3,430 Κρασί, 48,612 Μάρμαρο   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 06
   (15.01.2019 22:23:40)
   kotsarin[RISE] από Θείο
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 06   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης...............................335(-5) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..................................-7 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................17.5
   Ζημιά.....................................350 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: kotsarin[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 06 λεηλατήθηκε από kotsarin[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 41,369 Οικοδομικό υλικό, 3,426 Κρασί, 48,628 Μάρμαρο


  • New

   RISE

   Ναυμαχία μπροστά από την πόλη Victoria
   (15.01.2019 23:14:00)
   marine[RISE] από Πόλις, ΙΝΑΧΟΣ, Victoria
   vs
   Viktoria[ΑΤ-Λ-] από Victoria   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Σκάφος-Έμβολο.......................247(-132) - Σκάφος-Έμβολο.........................0(-402)
   ............................................. - Βαλλιστροφόρο..........................0(-19)
   Φλογοβόλο..............................3(-88) - Φλογοβόλο.............................0(-664)
   ............................................. - Καταπελτοφόρο..........................0(-50)
   Κανονιοφόρο...........................168(-0) - Κανονιοφόρο...........................0(-150)
   Έμβολο ατμού..........................160(-0) - Έμβολο ατμού..........................0(-100)
   Πυραυλάκατος...........................67(-0) - Πυραυλάκατος...........................0(-24)
   Βάρκα Κατάδυσης.......................69(-19) - Βάρκα Κατάδυσης........................0(-40)
   Κωπήλατη τορπιλάκατος.................120(-0) - Κωπήλατη τορπιλάκατος.................0(-170)
   Μεταφορικό αερόστατων..................60(-2) - Μεταφορικό αερόστατων..................0(-18)
   Βοηθητικό..............................60(-0) - Βοηθητικό..............................20(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-1645.4 - Στρατηγοί..............................-15408
   Επιθετικοί βαθμοί.......................38520 - Αμυντικοί βαθμοί.......................4113.5
   Ζημιά...................................82270 - Ζημιά..................................770400
   Καταμερισμός ζημιάς........................9% - Καταμερισμός ζημιάς.......................91%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: marine[RISE]   Χαμένοι: Viktoria[ΑΤ-Λ-]   Μάχη για την πόλη Victoria
   (15.01.2019 23:54:45)
   marine[RISE] από Πόλις
   vs
   Viktoria[ΑΤ-Λ-] από Victoria   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου.....................312(-0) - Πυροβολητής θείου.....................500(-0)
   ............................................. - Λογχοφόροι............................425(-0)
   Ξιφομάχος..........................1417(-644) - Ξιφομάχος..........................3076(-924)
   Οπλίτης............................1204(-910) - Οπλίτης...........................2297(-1197)
   ............................................. - Γίγαντας Ατμού........................480(-0)
   Γυροκόπτερο.........................304(-206) - Γυροκόπτερο..........................132(-68)
   ............................................. - Βομβαρδιστικό αερόστατο...............0(-150)
   Κριός..................................62(-0) - Κριός..................................80(-0)
   ............................................. - Καταπέλτης.............................18(-0)
   Κανόνι.................................12(-0) - Κανόνι................................100(-0)
   Γιατρός................................20(-0) - Γιατρός................................10(-0)
   Μάγειρας...............................50(-0) - Μάγειρας...............................40(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-2561.8 - Στρατηγοί.............................-3824.6
   Επιθετικοί βαθμοί......................9561.5 - Αμυντικοί βαθμοί.......................6404.5
   Ζημιά..................................128090 - Ζημιά..................................191230
   Καταμερισμός ζημιάς.......................40% - Καταμερισμός ζημιάς.......................60%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: Viktoria[ΑΤ-Λ-]   Χαμένοι: marine[RISE]


  • New

   RISE

   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 08
   (16.01.2019 11:35:45)
   apollontavros[RISE] από CryptonX-57M
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 08   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................54(-3) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-4.2 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................10.5
   Ζημιά.....................................210 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: apollontavros[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 08 λεηλατήθηκε από apollontavros[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 58,381 Οικοδομικό υλικό, 3,000 Κρασί, 34,118 Κρύσταλλος   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 08
   (16.01.2019 14:18:53)
   apollontavros[RISE] από CryptonX-57M
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 08   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................53(-3) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................3(-4)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-4.2 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί.........................10.5
   Ζημιά.....................................210 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: apollontavros[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 08 λεηλατήθηκε από apollontavros[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 55,012 Οικοδομικό υλικό, 2,813 Κρασί, 33,173 Κρύσταλλος   Μάχη για την πόλη ΚΡΗΤΗ 08
   (16.01.2019 21:39:09)
   apollontavros[RISE] από CryptonX-57M
   vs
   Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-] από ΚΡΗΤΗ 08   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Οπλίτης................................36(-4) - .............................................
   Κανόνι.................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................4(-3)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-5.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί...........................14
   Ζημιά.....................................280 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: apollontavros[RISE]   Χαμένοι: Αλέξανδρος7[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη ΚΡΗΤΗ 08 λεηλατήθηκε από apollontavros[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 55,162 Οικοδομικό υλικό, 2,770 Κρασί, 37,567 Κρύσταλλος   Μάχη για την πόλη Victoria
   (16.01.2019 8:03:36)
   marine[RISE] από Πόλις
   vs
   Viktoria[ΑΤ-Λ-] από Victoria   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου.....................312(-0) - Πυροβολητής θείου.....................500(-0)
   ............................................. - Λογχοφόροι............................425(-0)
   Ξιφομάχος..........................1097(-920) - Ξιφομάχος.........................1756(-1320)
   Οπλίτης............................863(-1236) - Οπλίτης............................571(-1726)
   ............................................. - Γίγαντας Ατμού........................480(-0)
   Γυροκόπτερο..........................216(-88) - Γυροκόπτερο...........................0(-132)
   Κριός..................................30(-0) - Κριός..................................80(-0)
   ............................................. - Καταπέλτης.............................18(-0)
   ............................................. - Κανόνι................................40(-60)
   Γιατρός................................20(-0) - Γιατρός................................10(-0)
   Μάγειρας...............................40(-0) - Μάγειρας...............................40(-0)
   ............................................. - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-3054.4 - Στρατηγοί.............................-6190.4
   Επιθετικοί βαθμοί.......................15476 - Αμυντικοί βαθμοί.........................7636
   Ζημιά..................................152720 - Ζημιά..................................309520
   Καταμερισμός ζημιάς.......................33% - Καταμερισμός ζημιάς.......................67%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: Viktoria[ΑΤ-Λ-]   Χαμένοι: marine[RISE]   Μάχη για την πόλη Victoria
   (16.01.2019 12:19:06)
   marine[RISE] από Πόλις
   vs
   Viktoria[ΑΤ-Λ-] από Victoria   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου.....................312(-0) - Πυροβολητής θείου.....................500(-0)
   ............................................. - Λογχοφόροι............................425(-0)
   Ξιφομάχος...........................745(-552) - Ξιφομάχος...........................964(-792)
   Οπλίτης............................456(-1007) - Οπλίτης..............................48(-523)
   ............................................. - Γίγαντας Ατμού......................245(-235)
   Κριός..................................30(-0) - Κριός..................................78(-2)
   ............................................. - Καταπέλτης.............................0(-18)
   Κανόνι.................................60(-0) - Κανόνι.................................4(-36)
   Γιατρός................................30(-0) - Γιατρός................................10(-0)
   Μάγειρας...............................50(-0) - Μάγειρας...............................40(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Γυροκόπτερο...........................216(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-2072.2 - Στρατηγοί...............................-4466
   Επιθετικοί βαθμοί.......................11165 - Αμυντικοί βαθμοί.......................5180.5
   Ζημιά..................................103610 - Ζημιά..................................223300
   Καταμερισμός ζημιάς.......................31% - Καταμερισμός ζημιάς.......................69%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: Viktoria[ΑΤ-Λ-]   Χαμένοι: marine[RISE]   Μάχη για την πόλη Victoria
   (16.01.2019 17:31:49)
   marine[RISE] από Πόλις
   vs
   Viktoria[ΑΤ-Λ-] από Victoria   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Πυροβολητής θείου.....................312(-0) - Πυροβολητής θείου.....................0(-500)
   ............................................. - Λογχοφόροι............................0(-425)
   Ξιφομάχος...........................143(-802) - Ξιφομάχος.............................0(-964)
   Οπλίτης..............................83(-573) - Οπλίτης................................0(-48)
   ............................................. - Γίγαντας Ατμού........................0(-245)
   Κριός..................................36(-0) - Κριός..................................0(-78)
   Κανόνι.................................60(-0) - Κανόνι..................................0(-4)
   Γιατρός................................30(-0) - Γιατρός................................10(-0)
   Μάγειρας...............................55(-0) - Μάγειρας...............................40(-0)
   ............................................. - Τείχος..................................0(-7)
   Γυροκόπτερο...........................216(-0) - .............................................
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί.............................-1764.6 - Στρατηγοί.............................-5465.2
   Επιθετικοί βαθμοί.......................13663 - Αμυντικοί βαθμοί.......................4411.5
   Ζημιά...................................88230 - Ζημιά..................................273260
   Καταμερισμός ζημιάς.......................24% - Καταμερισμός ζημιάς.......................76%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: marine[RISE]   Χαμένοι: Viktoria[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Victoria λεηλατήθηκε από marine[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 41,593 Οικοδομικό υλικό, 2,774 Μάρμαρο, 2,126 Κρύσταλλος, 28,505 Θείο


  • New

   RISE

   Μάχη για την πόλη ΤΙΤΑΝΕΣ
   (17.01.2019 0:20:10)
   jim[RISE] από ΤΙΤΑΝΕΣ, ΛΕΜΕ
   vs
   DinosGreatWhite[ΑΤ-Λ-] από Παλιοβούνα   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ξιφομάχος............................268(-52) - Ξιφομάχος.............................0(-234)
   Οπλίτης...............................78(-23) - Οπλίτης...............................0(-204)
   Γυροκόπτερο..........................129(-21) - Γυροκόπτερο............................0(-57)
   Κριός..................................30(-0) - Κριός..................................0(-18)
   Βομβαρδιστικό αερόστατο................0(-11) - .............................................
   Γιατρός................................10(-0) - .............................................
   Μάγειρας...............................56(-0) - .............................................
   Πυροβολητής θείου......................84(-0) - .............................................
   Γίγαντας Ατμού........................112(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί..............................-210.9 - Στρατηγοί..............................-788.1
   Επιθετικοί βαθμοί.....................1970.25 - Αμυντικοί βαθμοί.......................527.25
   Ζημιά...................................10545 - Ζημιά...................................39405
   Καταμερισμός ζημιάς.......................21% - Καταμερισμός ζημιάς.......................79%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: jim[RISE]   Χαμένοι: DinosGreatWhite[ΑΤ-Λ-]   Μάχη για την πόλη Κrista
   (17.01.2019 7:58:57)
   θεαντας1[RISE] από ηλιαχτιδα
   vs
   mimis70[ΑΤ-Λ-] από Κrista   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Λογχοφόροι.............................81(-6) - .............................................
   Κανόνι.................................39(-0) - .............................................
   ............................................. - Τείχος..................................6(-1)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Στρατηγοί................................-3.6 - Στρατηγοί...................................0
   Επιθετικοί βαθμοί...........................0 - Αμυντικοί βαθμοί............................9
   Ζημιά.....................................180 - Ζημιά.......................................0
   Καταμερισμός ζημιάς......................100% - Καταμερισμός ζημιάς........................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Νικητές: θεαντας1[RISE]   Χαμένοι: mimis70[ΑΤ-Λ-]   Η πόλη Κrista λεηλατήθηκε από θεαντας1[RISE]. Τα ακόλουθα αγαθά εκλάπησαν: 68,095 Οικοδομικό υλικό, 6,643 Κρασί, 19,348 Θείο